Velkommen til Kim Bach Petersen's virtuelle undervisningsassistent!

Her kan du finde litteraturforslag som supplement til min undervisning på
pædagoguddannelsen VIA University College Campus Horsens.

Besøg også min blog Altid Allerede samt mit Nyhedsflow for Specialiseringen Dagtilbud.

 
kriminalitetbørnemiljøpædagogiske læreplaner 2018børninklusionmodul 8 dagtilbudmodul 12 skole fritidmodul 4nyhedsbrevsprogportfolioseksualitetæstetiksundhedsoftwarepositiv psykologipædagoguddannelsenseksuelle overgrebsocial arvkonventiontræningløsningsorienteret metodeskoleorganisationnarrativ metodesenmodernitetparadigmeskiftsærligt sensitivmodul 1-3skolepædagogikvidenskabsteoriteddannelseopsporingmusikleglow arousalløbantropologineuropædagogikflowdramikdagtilbudpædagogiske læreplaner 2004didaktikz-healthefterværnbachelorprojektvitaliseringspsykologisupervisionstudieteknikzetlandtrivsellæringkostsamfundpraktikhandikapforældresamarbejdekommunevuggestuefaciliteringkognitiv adfærdsterapiresiliensborderlinetilknytningevalueringbørneperspektivselvpsykologividereuddannelsekønopgaveskrivningkettlebellskolestartfamiliemindfulnessdilemmadigitalrecoveryadfærdsmodifikationkonfliktstressundersøgelsesmetodeblogpædagogikasffrivillighedintelligenssocialkonstruktionismemedierpraksisfortællingeralkoholnormalitet afvigelsestøjøkologisk psykologislåskulturpodcastmodul 7 dagtilbududviklingspsykologifagidentitetidentitetudviklingsprojektermeditationpresencingintegrationomsorgssvigtetikforråelsesorgmotorikamodul 7 social specialmenneskeretsocial emotionel læringmagtjeg kanevidensidéudviklingsjovkonsekvenspædagogiklæringsstilemodul 12 dagtilbudadhdappreciative inquirymobningselvværdkritikgrupperetnicitetsøgningungeanerkendelseprofessionsforståelsevideokildekritiksystemteoriopdragelseforskningkommunikationpersonlighedsforstyrrelsepsykiatrimisbrugbørnehave