Velkommen til Kim Bach Petersen's virtuelle undervisningsassistent!

Her kan du finde litteraturforslag som supplement til min undervisning på
pædagoguddannelsen VIA University College Campus Horsens.

Besøg også min blog Altid Allerede samt mit Nyhedsflow for Specialiseringen Dagtilbud.

 
motorikapraksisfortællingermodul 1-3sorgsprogkritikasftilknytningnormalitet afvigelsehandikapdilemmasoftwareborderlinezetlandlæringsstiletedsocial emotionel læringundersøgelsesmetodeefterværnpædagogiske læreplaner 2004selvværdfaciliteringstøjkriminalitetetnicitetkildekritikmodul 7 dagtilbudrecoveryopdragelsegrupperløsningsorienteret metodemodul 4digitalz-healthkonventionevidenssocialpædagogiksamfundnyhedsbrevblogparadigmeskiftløbadhdopsporingtræningforråelseantropologidannelseudviklingspsykologisøgningungestudieteknikfamilietrivselevalueringopgaveskrivningbachelorprojektvidenskabsteorididaktikidentitetlegmeditationfrivillighedstresssocialkonstruktionismevuggestueappreciative inquirysystemteorialkoholadfærdsmodifikationpresencingprofessionsforståelseorganisationmodul 12 skole fritidpædagoguddannelsenintelligenskønvidereuddannelsemedierportfoliopædagogiske læreplaner 2018mobningskolepædagogikkommunikationkommunepraktiklæringbørnemiljøetikskolestartselvpsykologiseksualitetforældresamarbejdesærligt sensitivlow arousalrutinesituationersjovkettlebellpersonlighedsforstyrrelsevitaliseringspsykologibørnsenmodernitetmagtøkologisk psykologiseksuelle overgrebbørnehavemodul 7 social specialnarrativ metodeudviklingsprojektermodul 12 dagtilbudintegrationmusikfagidentitetkonsekvenspædagogikidéudviklingpsykiatrimenneskeretmodul 8 dagtilbudpædagogikdramiksocial arvsundhedkostjeg kanomsorgssvigtforskningpodcastflowbørneperspektivsupervisionæstetikinklusionmindfulnessskolekognitiv adfærdsterapikonfliktmisbrugpositiv psykologivideoanerkendelseslåskulturneuropædagogikdagtilbudresiliens