Velkommen til Kim Bach Petersen's virtuelle undervisningsassistent!

Her kan du finde litteraturforslag som supplement til min undervisning på
pædagoguddannelsen VIA University College Campus Horsens.

Besøg også min blog Altid Allerede samt mit Nyhedsflow for Specialiseringen Dagtilbud.

 
pædagogikkriminalitetpraksisfortællingerhandikapneuropædagogikopgaveskrivningbørnehavefrivillighedmeditationbachelorprojektmotorikaidentitetforældresamarbejdepsykiatriseksualitetkonventionsocial arvomsorgssvigtresilienssenmodernitetetikforråelseetnicitetgruppermindfulnessudviklingsprojekterevalueringsøgningmodul 7 dagtilbudbørnemiljøstøjzetlandmenneskerettrivseltræningæstetikpositiv psykologijeg kanungelæringsstileanerkendelseskolestartmodul 7 social specialadfærdsmodifikationprofessionsforståelsemodul 4adhddilemmamediersystemteoriforskningrecoveryborderlinesjovtilknytningkritiksoftwareudviklingspsykologiskolepædagogiksocial emotionel læringkildekritiksærligt sensitivparadigmeskiftkonsekvenspædagogikslåskulturkønkonfliktsundhednyhedsbrevnormalitet afvigelseopsporingselvpsykologikommunikationpodcastvuggestueseksuelle overgrebdannelsemisbrugdagtilbudpraktikfagidentitetmodul 12 dagtilbudmusikdramikidéudviklingopdragelsesamfundkommunesorglæringmodul 1-3løsningsorienteret metodeantropologisupervisionevidensnarrativ metodeintelligensmodul 8 dagtilbudefterværnkostlegpersonlighedsforstyrrelsepædagogiske læreplaner 2004digitalalkoholkettlebellstudieteknikfaciliteringvitaliseringspsykologiblogløbpresencinginklusionmobningvidenskabsteoribørneperspektivvideosocialkonstruktionismeøkologisk psykologiundersøgelsesmetodez-healthbørnkognitiv adfærdsterapilow arousalpædagoguddannelsenintegrationskolemodul 12 skole fritidpædagogiske læreplaner 2018portfoliovidereuddannelseorganisationfamiliesprogdidaktikappreciative inquiryselvværdtedflowasfmagtstress