Velkommen til Kim Bach Petersen's virtuelle undervisningsassistent!

Her kan du finde litteraturforslag som supplement til min undervisning på
pædagoguddannelsen VIA University College Campus Horsens.

Besøg også min blog Altid Allerede samt mit Nyhedsflow for Specialiseringen Dagtilbud.

 
social emotionel læringindretninglow arousalmodul 12 dagtilbudpsykiatriorganisationselvpsykologineuropædagogikinklusionpædagogikopgaveskrivningfrivillighedudviklingspsykologivideotræninglegprofessionsforståelseforældresamarbejdemodul 8 dagtilbudmedierungeløsningsorienteret metodepædagogiske læreplaner 2018børneperspektivappreciative inquirylæringøkologisk psykologiæstetiksystemteoristresssjovalkoholnormalitet afvigelsegrupperkettlebellmisbrughandikapparadigmeskiftjeg kandagtilbudundersøgelsesmetodesprogkonsekvenspædagogikvuggestuekostidentitetresiliensvidereuddannelseskoledannelserutinesituationerz-healthintegrationpresencingsenmodernitetsocial arvtilknytningetikselvværddramikevalueringforskningbørnemiljøstudieteknikflowkritikmobningintelligensbørnevidensseksualitetpraksisfortællingerantropologimenneskeretblogdidaktikkommunedilemmaborderlinesøgningskolepædagogiksorgpositiv psykologitrivselnyhedsbrevfaciliteringdigitaludviklingsprojektermusikfagidentitetopdragelsekonfliktmodul 7 dagtilbudasfpersonlighedsforstyrrelsebachelorprojektmagtsocialpædagogiksundhedmodul 4kriminalitetslåskulturmodul 1-3omsorgssvigtmodul 12 skole fritidseksuelle overgrebkognitiv adfærdsterapianerkendelsekønidéudviklingmodul 7 social specialnarrativ metodeforråelseopsporingvidenskabsteoriadhdsupervisionmotorikavitaliseringspsykologizetlandkonventionbørnehaveportfoliomeditationsamfundkommunikationkildekritikstøjsoftwarepædagoguddannelsensærligt sensitivfamilieskolestarttedsocialkonstruktionismelæringsstilepædagogiske læreplaner 2004mindfulnesspraktikrecoverypodcastadfærdsmodifikationetnicitetefterværnløb