Sortering:   |  

Andersen (2009). De barnagtige - rundt i den moderne uoverskuelighed. Hovedland.

Andersen (2011). På sporet af det barnagtige. Lokaliseret 02-10-2011 på http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Samfund_Jura/Paa_sporet_af_det_barnagtige.htm

Brinkman & Eriksen (red.) (2005). Selvrealisering - kritiske diskussioner af en grænseløs udviklingskultur. Klim.

Hansen (1999). Identitet og integritet. I: Knudsen & Jensen (red.): Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. Billesø & Baltzer.

Honneth (2006). Kamp om anerkendelse: sociale konflikters moralske grammatik. Hans Reitzels Forlag.

Jacobsen, Juul, Laursen & Rasborg (1999). Sociologi og modernitet. Columbus.

Johansson (2003). Billeder af selvet - hverdagslivets forandring i det senmodene samfund. Klim.

Jørgensen (2000). Psykologien i den senmoderne vestlige kultur. I: Social Kritik, nummer 70.

Jørgensen (2002). Psykologien i senmoderniteten. Hans Reitzels Forlag.

Kaspersen (1995). Anthony Giddens - introduktion til en samfundsteoretiker. Hans Reitzels Forlag.

Kaspersen (2000). Anthony Giddens. I: Andersen & Kaspersen (red.): Klassisk og moderne samfundsteori. Hans Reitzels Forlag.

Pedersen (2011). Skolen og den opportunistiske person. I: Pedersen (2011): Konkurrencestaten. Hans Reitzels Forlag.

Pedersen (2014). Urenhedens arkæologi. I: Tanggaard, Rømer & Brinkmann (red.): Uren pædagogik 2. Klim.

Petersen (2011). Samtidsanalyse. Lokaliseret 13-12-2017 på https://prezi.com/rili4483o3r5/samtidsanalyse/

Petersen (2016). Modernitetens kald. Lokaliseret 22-01-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/modernitetens-kald/

Poder (2013). En moderne og postmoderne nutid?. I: Andersen & Kaspersen (red.): Klassisk og moderne samfundsteori. 5. udgave. Hans Reitzels Forlag.

Sauer (2014). Bliver vi voksne - sådan rigtigt?. Lokaliseret 24-08-2014 på http://www.jyllands-posten.dk/premium/indblik/Indland/ECE6965967/bliver-vi-voksne-sadan-rigtigt/

Ziehe (2019). Mentalitetsændringer hos unge. I: Illeris (red.): 15 aktuelle læringsteorier. Samfundslitteratur.

Hent denne liste til Zotero 

anerkendelse | identitet | senmodernitet | unge | samfund | video | pædagogik | skole | dannelse | blog | modul 12 skole fritid