Sortering:   |  

Alfort (2018). Skoledebatten er blevet en krigszone fyldt med hetz, vrede og uanstændighed. Sådan kommer vi videre. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sO9kknEa-mOX1ZVqz-15048

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2018). Den stigende polarisering rammer børnene. Lokaliseret 16-06-2018 på https://www.ae.dk/publikationer/den-stigende-polarisering-rammer-boernene

Broe & Damm (2015). Den udfordrede elev og skolen. Lokaliseret 08-01-2018 på http://www.havredal.dk/media/63494/Den-udfordrede-elev-og-skolen.pdf

den2radio.dk (2017). Gamle pædagoger. Lokaliseret 08-06-2018 på https://player.fm/series/gamle-pdagoger

Fisker, Jensen & Jørgensen (red.) (2016). Pædagogen i skolen - en værktøjskasse i trivsel og læring. Akademisk Forlag.

Institut for Menneskerettigheder (2017). Retten til uddannelse: Når børn med handicap ikke går i skole. Lokaliseret 18-12-2017 på https://menneskeret.dk/udgivelser/retten-uddannelse-naar-boern-handicap-ikke-gaar-skole

Lentz (2020). Low Arousal tilgangen på 18 minutter. Fagligheden bag håndtering af bekymrende adfærd. Lokaliseret 25-03-2021 på https://youtu.be/_zB87NSQD-c

Løkkefonden (2013). Drengeakademiet. Lokaliseret 01-09-2014 på http://www.loekkefonden.dk/projekter/drengeakademiet/

Pedersen (2011). Skolen og den opportunistiske person. I: Pedersen (2011): Konkurrencestaten. Hans Reitzels Forlag.

Pedersen (2014). Urenhedens arkæologi. I: Tanggaard, Rømer & Brinkmann (red.): Uren pædagogik 2. Klim.

Hent denne liste til Zotero 

social arv | senmodernitet | social emotionel læring | trivsel | inklusion | samfund | læringsstile | konflikt | skole | dannelse | skolepædagogik | low arousal | handikap | modul 12 skole fritid | podcast | zetland