Sortering:   |  

Abrahams (2014). Think Fast, Talk Smart. Lokaliseret 22-09-2017 på https://youtu.be/HAnw168huqA

ADHD-foreningen (2011). ADHD-foreningen. Lokaliseret 28-09-2011 på http://www.adhd.dk/

Adobe (2011). Adobe Reader. Lokaliseret 22-09-2011 på http://get.adobe.com/dk/reader/

AE (2012). Arbejderbevægelsens erhvervsråd. Lokaliseret 08-08-2012 på http://www.ae.dk/signup

Ahrenkiel (2015). Pædagogfagligheden under pres: mod målstyring af pædagogikken. I: Klitmøller & Sommer (red.): Læring, dannelse og udvikling. Hans Reitzels Forlag.

Ahrenkiel, Andersen, Bach, Broström, m.fl (2018). Forskere: Akademias interne magtinteresser spænder ben for vigtig viden om dagtilbud. Lokaliseret 22-08-2018 på https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/forskere-akademias-interne-magtinteresser-skal-ikke-spaende-ben-for-vigtig-viden-om-dagtilbud

AKF (2012). Anvendt Kommunal Forskning. Lokaliseret 08-08-2012 på http://www.akf.dk/nyheder/nyhedsservice/

albumartexchange.com (2011). Album Art Exchange. Lokaliseret 22-11-2011 på http://www.albumartexchange.com/covers.php

Alenkjær (2014). Hastværk får inklusion til at slå gnister. Lokaliseret 23-02-2014 på http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/02/22/165603.htm

Alenkær (2004). Den gode slåskamp. Frydenlund.

Alenkær (2013). Inklusion - en definition. Lokaliseret 20-10-2013 på http://youtu.be/J86_7P5VT_w

Alenkær (2021). Podcast: Børnepsykologi. Lokaliseret 27-02-2021 på https://www.alenkaer.dk/podcast

Alfort (2017). Forældre-eksperter overdænger os med gode råd. Måske skulle vi lytte til lidt færre af dem. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sOZWABq6-aeW04Gvq-418cf

Alfort (2017). En lærer siger undskyld for grænseløse krav. Har forventningen til forældre taget overhånd?. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/s8yvEXl0-aeW04Gvq-f0dbd

Alfort (2017). Tænk, hvis du faktisk ikke afgør dit barns fremtid. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/s8yvEaYA-mOX1ZVqz-6e6b5

Alfort (2018). Det vigtigste i ny lov om daginstitutioner? For første gang lovfæster vi børns ret til at lege. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/seAAAPk3-aeW04Gvq-878b3

Alfort (2018). Derfor bør vi tale (meget!) mindre om børneopdragelse. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sO0EEVNN-mOX1ZVqz-bdb00

Alfort (2018). Skoledebatten er blevet en krigszone fyldt med hetz, vrede og uanstændighed. Sådan kommer vi videre. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sO9kknEa-mOX1ZVqz-15048

Alfort (2018). Børnene er ikke problemet, siger en børnepsykolog om tidens diagnoseboom. De er budbringere af et langt større problem. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sOZWkpyg-mOX1ZVqz-fbcaf

Alfort (2018). Vi opdrager børn til at være glade i institutionerne. Her forklarer en lektor, hvorfor det er en kæmpe fejl. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sO0E393L-mOX1ZVqz-a12db

Alfort (2019). Det giver ikke mening at tale om mønsterbrydere i Danmark, siger sociolog. Bygger dansk socialpolitik på en myte?. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sOLVdrlE-mOX1ZVqz-551ec

Alfort (2019). Nu skal pædagogerne lære børn at være børn. Såøhh ... Hvordan gør man lige det?. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sO9k9WmD-aeW04Gvq-092e0

Alfort (2019). På 25 år har vi stort set udryddet mobning (!) i skolen. Grunden er såre simpel. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/se7EmzXV-aeW04Gvq-b1003

Alfort (2019). Vi er faktisk gode til at bryde den sociale arv. Men vi er ikke gode til at give folk samme chancer. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/serjkQGR-mOX1ZVqz-45c25

Alsted & Haslund (2012). Ledelse og medarbejdere. Samarbejdets psykologi. 2. udgave. Samfundslitteratur.

Alsted & Haslund (2019). Ledelse og medarbejdere. Samarbejdets psykologi. 3. udgave. Samfundslitteratur.

Amilon, Jensen & Jørgensen (2016). Lovende praksis på det specialiserede socialområde. Lokaliseret 03-12-2017 på http://www.sfi.dk/publikationer/indkredsning-af-lovende-praksis-paa-det-specialiserede-socialomraade-12543/

Andersen (2002). Pædagogik, udvikling og evaluering - om pædagogiske udviklingsprojekter. Socialpædagogisk bibliotek.

Andersen (2004). Daginstitutionernes indhold og pædagogik i historisk belysning. I: Ellegaard & Stanek (red.): Læreplaner i børnehaven - baggrund og perspektiver. Roskilde Universitetsforlag.

Andersen (2007). Pædagogens praksis. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag.

Andersen (2009). De barnagtige - rundt i den moderne uoverskuelighed. Hovedland.

Andersen (2011). På sporet af det barnagtige. Lokaliseret 02-10-2011 på http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Samfund_Jura/Paa_sporet_af_det_barnagtige.htm

Andersen (2013). Når sorgen rammer børn og unge. Lokaliseret 14-06-2014 på https://www.mm.dk/naar-sorgen-rammer-boern-unge

Andersen (2015). En diskussion af sikker viden, effektivitet og evidens i et usikkert og komplekst videnssamfund. I: Næsby (red.): Evidens i pædagogens praksis. Dafolo.

Andersen (2019). Pædagogens som leder af børnegrupper og læringsmiljø. 2. udgave. Akademisk Forlag.

Andersen & Melskens (2013). Alle sammen - social inklusion af børn med ADHD i skolens fællesskaber. Dafolo.

Andersen, Jensen, Nielsen & Skaksen (2020). Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår. Gyldendal / Rockwool Fonden. Lokaliseret 27-07-2020 på https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/hvad-vi-ved-om-boern-og-deres-opvaekstvilkaar/

Anvendt KommunalForskning (2011). Opsporing: Opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne: Hvordan finder vi de udsatte børn i tide?. Lokaliseret 07-10-2011 på http://www.akf.dk/opsporing/formidling/

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2018). Den stigende polarisering rammer børnene. Lokaliseret 16-06-2018 på https://www.ae.dk/publikationer/den-stigende-polarisering-rammer-boernene

AREA (2019). Study Finds Link between Voter Preference for Trump and Bullying in Middle Schools. Lokaliseret 09-01-2019 på https://www.aera.net/Newsroom/News-Releases-and-Statements/Study-Finds-Link-between-Voter-Preference-for-Trump-and-Bullying-in-Middle-Schools

Arentzen (2002). Skuespillerens værktøjer - en indføring i skuespillerens metode og teknik. Frydenlund.

Armstrong (1998). Mange intelligenser i klasseværelset. Alandia.

Arrouas (2020). Franske børn skal sidde pænt, danske børn skal spise jord. Da jeg indså, at hvert land har sin egen børneopdragelse. Lokaliseret 11-07-2020 på https://www.zetland.dk/historie/s85EGPQ6-aOMVBmvY-1e7a2

Aukrust (1998). Om Bruners forfatterskab - rekonstruktion af en konstruktivist. I: Bruner (red.): Uddannelseskulturen. Munksgaard.

Avenstrup & Hudecek (2016). Kom ind i legen! Fælles legemanuskripter som pædagogisk metode. Dafolo.

Bach, Simonsen, Hansen & Kongerslev (2021). Hvornår er man personlighedsforstyrret?. Lokaliseret 21-08-2021 på https://altompsykologi.dk/2021/07/hvornaar-er-man-personlighedsforstyrret

Bae (1996). Voksnes definitionsmagt og børns selvoplevelse. I: Social Kritik, Nummer 47.

Bae (2014). Problematisering af forståelsen af anerkendelse - nogle selvkritiske refleksioner. I: Dansk Pædagogisk Forum: 0-14 Pædagogisk Tidsskrift, Nr. 1/2014 (pp. 16-21).

Bang (2001). Økologisk psykologi i bevægelse - et redskab og et perspektiv. I: Dansk Psykologisk Forlag: Psyke & Logos, 22/2001, pp.465-471.

Bauchmüller, Gørtz & Rasmussen (2011). Long-Run Benefits from Universal High-Quality Pre-Schooling. Lokaliseret 20-09-2011 på http://www.akf.dk/udgivelser/container/2011/udgivelse_1098/

Bauer & Hegeman (2010). Jeg kan - sådan! Cool, kreativ problemløsning med unge. Hans Reitzels Forlag.

Bay (2005). Konsekvenspædagogik. Borgen.

Beck & Beck (2005). Begreber, modeller, notatteknik. I: Beck & Beck (2005): Gyldendals studiebog. Gyldendal.

Becker (2005). Outsidere - studier i afvigelsessociologi. hans Reitzels Forlag.

Bejder (2014). Børn har ret ... til at kende deres rettigheder. Lokaliseret 17-04-2016 på http://megafonen.redbarnet.dk/Bestil-materiale.aspx?ID=1138&ProductID=PROD372

Belling (2017). Bæredygtig dannelse. Skitser til en empatisk verden. Dafolo.

Bergström (1999). Sorte og hvide lege - kaos og orden i hjernen - om det legende barn. Hans Reitzel.

Bertelsen (2012). Empati: Det, der holder verden sammen. Lokaliseret 15-05-2013 på http://vimeo.com/54326857

Bille & Andersen (2017). Tema: Børns seksualitet. I: BUPL: Børn&Unge nr. 5/2017 (pp.11-23). Lokaliseret 26-03-2017 på http://www.epaper.dk/buplforbund/boernogunge/2017/052017/

Birkmose (2013). Kampen mod forråelse begynder hos os selv. Lokaliseret 18-09-2015 på http://dorthebirkmose.dk/wp-content/uploads/2013/07/videnstema-nr-5.pdf

Birkmose (2013). Når gode mennesker handler ondt. Tabuet om forråelse. Syddansk Universitetsforlag.

Bisgaard (2006). Pædagogiske teorier og dannelsesbegrebet. I: Bisgaard & Rasmussen (red.): Pædagogiske teorier, 4. udgave. Billesø & Baltzer.

Bleses (2010). Dansk - de smås store udfordring. Lokaliseret 22-08-2011 på http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Paedagogik_Psykologi/Dansk_-_de_smaas_store_udfordring_1.htm

Bloomquist (2001). Styrk dit urolige barn. Dansk Psykologisk Forlag.

Blume (2002). Slåskultur. Klim.

Bohr (2015). nklusion - fællesskabets pædagogik. I: Gravesen (red.): Pædagogik. Introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime.

Bonke (2009). Forældres brug af tid og penge på deres børn. Rockwool Fondens Forskningsenhed / Syddansk Universitet.

Borge (2004). Resiliens. Risiko og sund udvikling. Socialpædagogisk Bibliotek.

Bowen, Chawla & Marlatt (2012). Mindfulness-baseret misbrugsbehandling - en MBRP-vejledning. Klim.

Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad (2016). Se barnet indefra. Arbejde med tilknytning i daginstitutioner. Hans Reitzels Forlag.

Brinkkjær & Høyen (2011). Aktionsforskning. I: Brinkkjær & Høyen (2011): Videnskabsteori for de pædagogiske professionsuddannelser. Hans Reitzels Forlag.

Brinkman & Eriksen (red.) (2005). Selvrealisering - kritiske diskussioner af en grænseløs udviklingskultur. Klim.

Brodin & Hylander (1998). At blive sig selv. Hans Reitzels Forlag.

Broe & Damm (2015). Den udfordrede elev og skolen. Lokaliseret 08-01-2018 på http://www.havredal.dk/media/63494/Den-udfordrede-elev-og-skolen.pdf

Brudal (2006). Positiv psykologi: Empati, flow, køn, humor. Dansk Psykologisk Forlag.

Bruus-Jensen & Eriknauer (2013). Selvpsykologien - en teoretisk ramme for relationsarbejde. I: Christiansen & Mårtensson (red.): Pædagogik i døgninstitutionen. Dafolo.

Brøndum (2006). Low arousal - en metode til at håndtere problemskabende adfærd. Lokaliseret 02-09-2011 på http://www.vidensteam.dk/media/18220/nb6-%20side2-3,%20low%20arousal.pdf

Buhl (2010). Talent. Spørgsmålet er ikke om du har talent men hvordan. Gyldendal Business. .

Bulter (2001). At overvinde socialangst og generthed. Klim.

Bundgaard (2003). Funktionsforstyrrelser - Krop & Læring. Langagerskolen/Århus Amt.

Bundsgaard (2017). Digital dannelse. Aarhus Universitetsforlag. Lokaliseret 11-01-2022 på https://unipress.dk/udgivelser/d/digital-dannelse/

BUPL (2005). Praksisfortællinger i aldersintegrerede institutioner. BUPL. Lokaliseret 03-02-2016 på https://www.yumpu.com/da/document/view/18533336/praksisfortaellinger-i-aldersintegrerede-institutioner-bupl

BUPL (2016). De svære valg - etik i uddannelse og praksis. I: BUPL: Børn&Unge Forskning, Nr. 30, marts 2016. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.epaper.dk/buplforbund/forskning/blad/forskning30/

BUPL (2016). Daginstitutioner - tendenser og muligheder. En diskussionspjece fra et forskningsprojekt. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.bupl.dk/iwfile/BALG-A73EAV/$file/Daginst_Tendenser_Muligheder.pdf

BUPL (2016). Pædagogstuderendes vilkår i praktikken: Undersøgelse blandt pædagogstuderende. Lokaliseret 14-12-2017 på https://sl.dk/media/6886/paedagogstud_vilkaar_praktikken_print.pdf

BUPL (2017). Børn&Unge Podcast: Fortællinger ruster pædagoger til læreplansarbejde. Lokaliseret 25-01-2018 på https://bupl.dk/artikel/podcast-fortaellinger-ruster-paedagoger-laereplansarbejde/

BUPL (2017). Stærke relationer mellem pædagoger styrke faget. I: BUPL: BUPL: Børn&Unge Forskning, nr. 16, 2017, pp. 40-45. Lokaliseret 03-11-2021 på https://www.epaper.dk/buplforbund/boernogunge/2017/162017/

BUPL (2017). Stærke relationer mellem pædagoger styrke faget. I: BUPL: Børn&Unge Forskning, nr. 16, 2017. Lokaliseret 17-08-2021 på https://www.epaper.dk/buplforbund/boernogunge/2017/162017/

Buus (2021). Men. I er jo venner i virkeligheden! Sammenstød mellem evidensbaserede anvisninger på socialt samvær og børns sociale liv i børnehaven. I: NTNU: Barn Forskning på barn og barndom i Norden nr. 1 2021: 41-54 ISSN 2535-5449. Lokaliseret 01-09-2021 på https://doi.org/10.5324/barn.v39i1.4032

Bye Jensen (2003). Måder at tale på. I: BUPL: Børn&Unge 05/2003. Lokaliseret 20-10-2013 på http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/6D8E9B70EEA1BF87C1256CBD0031EC19?opendocument

Bye Jensen (2009). Umyndiggørelse: Den umulige kritik. I: BUPL: Børn & Unge 18/2009. Lokaliseret 08-08-2011 på http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/8D7CC268A134AF16C12575D8003950D5!OpenDocument

Bærentzen, Beyer & Jensen (2014). Mennesker med ADHD. Sociale indsatser, der virker. Socialstyrelsen. Lokaliseret 26-05-2014 på http://shop.socialstyrelsen.dk/products/mennesker-med-adhd-sociale-indsatser-der-virker

Bøjlund (2010). Udvikling i organisationer. I: Pedersen & Foged (red.): Nye tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde. VIA Systime.

Børn&Unge Podcast (2022). Dilemma: Spænder normkritikken ben for pædagogikken?. Lokaliseret 25-09-2022 på https://soundcloud.com/user-712763432/dilemma?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Børne- og socialministeriet (2017). Offentliggørelse af OECD-undersøgelse om overgangen fra dagtilbud til skole - hovedfund fra undersøgelsen. Lokaliseret 23-05-2018 på http://socialministeriet.dk/media/18738/hovedfund-fra-undersoegelsen.pdf

Børne- og Socialministeriet (2017). Aftale: Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet. Lokaliseret 01-03-2020 på https://www.regeringen.dk/media/3528/aftaletekst-staerke-dagtilbud.pdf

Børne- og Socialministeriet (2018). Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer. BEK nr. 968 af 28-06-2018. Lokaliseret 01-03-2020 på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202350

Børne- og Socialministeriet (2018). Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen. LOV nr. 554 af 29.05.2018. Lokaliseret 01-03-2020 på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201526

Børne- og Socialministeriet (2018). Den styrkede pædagogiske læreplan - rammer og indhold. EMU. Lokaliseret 31-05-2023 på https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/den-styrkede-paedagogiske-laereplan/den-styrkede-paedagogiske

Børne- og Socialministeriet (2018). Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). LBK nr 1214 af 11/10/2018. Lokaliseret 01-03-2020 på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202833

Børne- og Undervisningsministeriet (2019). Skabelon til pædagogisk læreplan. Lokaliseret 01-03-2020 på https://emu.dk/dagtilbud/laereplanens-formal-og-rammer/skabelon-til-paedagogisk-laereplan

børnehjernekassen.dk (2011). Børnehjernekassen. Lokaliseret 02-09-2011 på http://www.børnehjernekassen.dk

Børnerådet (1999). Mobbedreng. Børnerådet.

Børnerådet (2016). Håndbog i børneinddragelse. Børnerådet.

Børnerådet (2016). Håndbog i børneinddragelse. Børnerådet.

Børnerådet (2018). FN's Børnekonvention. Alle børn har rettigheder. Lokaliseret 17-08-2018 på https://www.boerneraadet.dk/media/87197/BRD_FN_Boernekonventionen.pdf

Børnerådet (2018). Børnerådet finder det uacceptabelt, at nogle forældre tvinges til at sende deres børn i dagtilbud. Lokaliseret 19-08-2018 på https://www.boerneraadet.dk/hoeringssvar/hoeringssvar-2018/boerneraadet-finder-det-uacceptabelt,-at-nogle-foraeldre-tvinges-til-at-sende-deres-boern-i-dagtilbud

Børnerådet (2019). Voksne skal være nærværende - ikke kun i nærheden. I: Børnerådet: Analysenotat fra Børnerådet, nr 2/2019, 6. årgang, maj 2019. Lokaliseret 25-01-2020 på https://www.boerneraadet.dk/media/237500/BRD_Boerneindblik_Nr2_2019_Voksne_skal_vaere_naervaerende_tilgaengelig_web.pdf

Børnerådets Minibørnepanel (2012). Indemiljø i børneperspektiv. Lokaliseret 14-09-2015 på http://www.boerneraadet.dk/nyheder/nyheder-2012/ny-rapport-fra-boerneraadets-miniboernepanel-indemiljoe-i-boerneperspektiv

Børns Vilkår (2019). Tryg tilknytning i dagtilbud. Lokaliseret 12-03-2020 på https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2019/09/BV_Tryghed_Rapport_Web.pdf

Bøttcher & Dammeyer (2010). Handikappsykologi. Samfundslitteratur.

Calarco (2018). Why Rich Kids Are So Good at the Marshmallow Test. Lokaliseret 03-06-2018 på https://www.theatlantic.com/family/archive/2018/06/marshmallow-test/561779/?single_page=true

cefu.dk (2011). Center for Ungdomsforsking. Lokaliseret 02-09-2011 på http://www.cefu.dk/

Center for Digital Pædagogik (2021). Børn & unge på nettet. Lokaliseret 22-03-2021 på https://cfdp.dk/

Center for Forebyggelse (2005). Idékatalog: Leg og lær. Lokaliseret 30-08-2016 på http://www.sst.dk/~/media/9637CDE204424C26BDB0F3A7443F1295.ashx

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (2018). . Lokaliseret 13-03-2018 på https://frivillighed.dk/

CESEL (2001). Trin for trin 1 - social og emotionel læring for børn i alderen 4-6 år - manual. Special-pædagogisk forlag.

Chamorro-Premuzic (2023). Eight Popular Misconceptions About Human Intelligence. Lokaliseret 16-07-2023 på https://www.forbes.com/sites/tomaspremuzic/2023/07/11/eight-popular-misconceptions-about-human-intelligence/

Christoffersen & Hammen (2011). ADHD-indsatser: En forskningsoversigt. Lokaliseret 22-08-2016 på http://www.sfi.dk/publikationer/adhd-indsatser-4335/

Christoffersen, Højen-Sørensen & Laugesen (2014). Daginstitutionens betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt. Lokaliseret 03-10-2022 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/daginstitutionens-betydning-for-boerns-udvikling-5159/

Clasen & Hostrup (2023). Gode rammer. Indretning af dagtilbud inspireret af Nest. Dansk Psykologisk Forlag.

Cobb (2011). 21st Century Strength: Brain-Based Training for Power Athletes - Mobility Map. Lokaliseret 05-09-2011 på http://www.zhealth.net/strength-video

Cobb (2011). 21st Century Strength: Brain-Based Training for Power Athletes - Loaded Mobility. Lokaliseret 05-09-2011 på http://www.zhealth.net/strength-loaded

Cobb (2011). 21st Century Strength: Brain-Based Training for Power Athletes - End range of motion strength. Lokaliseret 12-09-2011 på http://www.zhealth.net/strength-erom-strength

Cobb (2011). 21st Century Strength: Brain-Based Training for Power Athletes - Visual and vestibular integration 1:2. Lokaliseret 20-09-2011 på http://www.zhealth.net/strength-neural-hierarchy

Cobb (2011). 21st Century Strength: Brain-Based Training for Power Athletes - Visual and vestibular integration 2:2. Lokaliseret 20-09-2011 på http://www.zhealth.net/strength-neuralhierarchy-trainer

Cochrane (2020). Cochrane Library. Lokaliseret 13-12-2020 på https://www.cochranelibrary.com/

CrossFit.com (2011). CrossFit Journal. Lokaliseret 30-09-2011 på http://journal.crossfit.com

Csikszentmihalyi (1991). Flow - optimaloplevelsens psykologi. Munksgaard.

Dael, Helmer-Petersen & Juncker (red.) (2021). Børnekultur i Danmark 1945-2020. Gads Forlag.

Dafolo (2020). Viden på vejen: En podcast om pædagogik og læring. Lokaliseret 17-01-2021 på https://dafolo.dk/podcasts.aspx

Dahler-Larsen (2005). Evalueringskultur - et tiltrækkende begreb?. I: Unge Pædagoger, Nr. 2/3: Evalueringskultur - forandringskultur.

Dahler-Larsen (2015). Evidens i det pædagogiske arbejde - seks mentale modeller. I: Næsby (red.): Evidens i pædagogens arbejde. Dafolo.

Dall (2001). Slip anerkendelsen løs! - appreciative inquiry i organisationsudvikling. Frydenlund.

Danmarks Evalueringsinstitut (2009). En lærerig vej til resultater: Håndbog i evaluering ved hjælp af indsatsteori. Lokaliseret 19-03-2012 på http://www.eva.dk/projekter/2007/evaluering-af-udviklingsprojekter/projektprodukter/en-laererig-vej-til-resultater

Dansk Center for Mindfulness (2019). Øvelser og lydfiler. Lokaliseret 05-11-2019 på http://mindfulness.au.dk/mindfulness-og-compassion/oevelser/

Datatilsynet (2020). Myter om GDPR. Lokaliseret 30-09-2022 på https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/myter-om-gdpr

Datatilsynet (2021). Tjekliste til vuggestuer og børnehaver ved brug af billeder og video. Lokaliseret 30-09-2022 på https://www.datatilsynet.dk/Media/637753280882204355/Tjekliste%20til%20vuggestuer%20og%20b%C3%B8rnehaver.pdf

Davidson (2009). Google Tech Talk. Lokaliseret 30-09-2011 på http://youtu.be/7tRdDqXgsJ0

dcum (2009). Sammen mod mobning - for trivsel, tolerance og tryghed. Lokaliseret 22-09-2011 på http://www.sammenmodmobning.dk

DCUM (2011). Børnemiljø og læreplaner - idéer til at skabe sammenhæng. Lokaliseret 13-09-2017 på http://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/paedagogisk-laereplan/boernemiljoe-og-laereplaner-ideer-til-at-skabe-sammenhaeng

DCUM (2012). 40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud - metoder fra praksis. Lokaliseret 13-09-2017 på http://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/40-veje-til-bedre-trivsel-for-boern-i-dagtilbud-metoder-fra-praksis

DCUM (2021). Webinar: Børns deltagelse og læring i rutinesituationer. Lokaliseret 11-03-2021 på https://youtu.be/MrgQQJbeky8

DCUM (2023). Podcast: Støj i dagtilbud. Lokaliseret 20-12-2023 på https://open.spotify.com/show/072778mZ8V5skiQL4hOeUl

dcum.dk (2011). Dansk Center for Undervisningsmiljø. Lokaliseret 30-09-2011 på http://dcum.dk

de Vibe et al (2012). Mindfulness kan afhjælpe stress. Lokaliseret 11-06-2012 på http://www.sfi.dk/resultater-4726.aspx?Action=1&NewsId=3438&PID=9422

DEA (2020). Forståelser af leg og legefaglighed i dansk politik, forskning og pædagogisk praksis for 3-5 årige børn i dagtilbud. DEA. Lokaliseret 03-09-2021 på https://www.ucviden.dk/da/publications/forst%C3%A5elser-af-leg-og-legefaglighed-i-dansk-politik-forskning-og-

den2radio.dk (2017). Gamle pædagoger. Lokaliseret 08-06-2018 på https://player.fm/series/gamle-pdagoger

Dencik & Lauterbach (2002). Mor og far og hendes nye partner. Om børn og familieskift gennem opvæksten i senmoderniteten. I: Hermansen & Poulsen (red.): Samfundets børn. Klim.

Dencik, Schultz Jørgensen & Sommer (2008). Familie og børn i en opbrudstid. Hans Reitzels Forlag.

Det Centrale Handicapråd (2016). Det Centrale Handicapråd. Lokaliseret 03-10-2016 på http://www.dch.dk/

Det Kriminalpræventive Råd (2011). DKR: Det Kriminalpræventive Råd. Lokaliseret 30-09-2011 på http://www.dkr.dk

Det Nationale Sorgcenter (2018). Børn, Unge & Sorg. Lokaliseret 16-04-2018 på https://bornungesorg.dk/

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (2020). Hvad vi egentlig ved om børns trivsel. Lokaliseret 14-09-2021 på https://hvad-vi-egentlig-ved-om-borns-trivsel.simplecast.com/

Dige, Bøge, Bekker & Birch (2004). Sorgens ansigt - den nødvendige samtale med børn i sorg. Kræftens Bekæmpelse.

DPU (2011). Asterisk*TV: Levende forskning - levende billeder. Lokaliseret 30-10-2011 på http://www.dpu.dk/viden/webtvasterisktv/

DPU (2012). Asterisk. Lokaliseret 08-08-2012 på http://edu.au.dk/aktuelt/asterisk/

DPU (2020). Podcast: Pædagogisk Indblik. Lokaliseret 25-03-2020 på https://dpu.au.dk/viden/podcast/

DPU (2022). Normeringers betydning for kvalitet i daginstitutioner. Lokaliseret 02-01-2023 på https://dpu.au.dk/viden/paedagogiskindblik/normeringers-betydning-for-kvalitet-i-daginstitutioner/

DR (2018). P1 Debat: En milliard til børnehaver - er det fup?. Lokaliseret 24-11-2018 på https://www.dr.dk/radio/p1/p1-debat/p1-debat-2018-08-28#!00:00:00

DR (2023). Genstart: Legesyge. Ditte Winther-Lindqvist om leg og trivsel. Lokaliseret 07-12-2023 på https://www.dr.dk/lyd/special-radio/genstart/genstart-2023/genstart-legesyge-11802350454

DR2 (2012). Eksperimentet: Sådan udvikler du dit barns hjerne bedst. Lokaliseret 01-03-2012 på http://www.dr.dk/tv/se/eksperimentet/eksperimentet-sadan-udvikler-du-dit-barns-hjerne-bedst-1-3#!/

Dragsdahl (2020). Skal børn kunne skjule sig, når de stikker af hjemmefra? Mød kvinden bag Danmarks første krisecenter for børn. Lokaliseret 12-06-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sop1mwgx-aejvz2nA-13ea0

Dreyer & Dreyer (2011). ChiRunning - en revolutionerende tilgang til ubesværet, skadefrit løb. Sphinx.

Due (2018). Diagnoseoprøret ulmer. I: Dansk Psykologforening: Magasinet P, Nr. 6, 2018 (pp. 10-15). Lokaliseret 15-06-2018 på https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/artikler/diagnoseoproeret-ulmer/

Dunn (2003). Artikelsamling om læringsstile. Dafolo.

Duvner (1999). Umulige børn: Det hyperkinetiske syndrom. Hans Reitzels Forlag.

Dwoskin (2003). The Sedona Method. Your Key to Lasting Happiness, Success, Peace and Emotional Well-being. Sedona Press.

Dybvad Larsen (red.) (2000). Socialpsykiatri - et systemisk perspektiv. Munksgaard.

Dyregrov (2007). Sorg hos børn. En håndborg for voksne. Dansk psykologisk Forlag.

Ebdrup (2011). Hvad er socialkonstruktivisme?. Lokaliseret 18-02-2020 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-socialkonstruktivisme

Ebdrup (2012). Hvad er hermeneutik?. Lokaliseret 18-02-2020 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-hermeneutik

Ebdrup (2012). Hvad er kritisk rationalisme?. Lokaliseret 08-08-2023 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-kritisk-rationalisme/

Ebdrup (2014). Sådan bruger du videnskabsteori. Lokaliseret 18-02-2020 på https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-bruger-du-videnskabsteori

Ebdrup (2015). Hvad er fænomenologi?. Lokaliseret 08-10-2018 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-faenomenologi

Edlev (2015). Natur og miljø i pædagogisk arbejde. 3. udgave. Munksgaard.

Egelund (2016). Interview med Niels Egelund. Lokaliseret 09-01-2017 på vimeo.com/168305706

EgmontFonden (2019). Tre skridt pa? vejen til den gode skolestart. Lokaliseret 10-03-2021 på https://www.egmontfonden.dk/tre-skridt-pa-vejen-til-den-gode-skolestart

Ejbye-Ernst (2019). Natur, udeliv og science: Et nyt læreplanstema. Hans Reitzels Forlag.

Ejrnæs (2004). Social arv - et begreb, tre betydninger. I: Ejrnæs, Gabrielsen & Nørrung (red.): Social opdrift - social arv. Akademisk Forlag.

Ejrnæs (2008). Pædagoger, forskere og diskursen om social arv. I: Tidsskrift for Socialpædagogik nr. 21, 2008. Lokaliseret 06-06-2018 på http://www.socialpaedagogik.dk/assets/morten-ejrn%C3%A6s---p%C3%A6dagoger%2C-forskere-og-diskursen-om-social-arv---tfs-2008.pdf

Ejrnæs (2010). Det vi ved om social arv. Dafolo.

Ejrnæs (2014). Vignetmetoden og faglig udvikling i pædagogisk arbejde. I: Lauridsen & Carstens (red.): Pædagogik som viden og handling. Akademisk Forlag.

Ejrnæs (2019). Det vi ved om ulighed, fattigdom og sociale problemer. Dafolo.

Ejrnæs, Gabrielsen & Nørrung (2004). Social opdrift - social arv. Akademisk Forlag.

Elleby & Hansen (2016). Vejledning til Referencehåndteringssystemet Zotero. Lokaliseret 30-11-2017 på http://www.fak.dk/fbc/forstuderendeogforskere/Documents/Zotero%20vejledning%20Juli%202016.pdf

Ellebæk (2019). Legens (u)muligheder, hverdagens (u)muligheder, og pædagogiske (u)muligheder med Den Styrkede Pædagogiske Læreplan. Lokaliseret 22-03-2021 på https://www.linkedin.com/pulse/legens-umuligheder-hverdagens-og-p%C3%A6dagogiske-med-den-j%C3%B8rgensen/?originalSubdomain=dk

Elvén (2013). Adfærdsproblemer i skolen. Dansk Psykologisk Forlag.

Elvén (2016). Hvem er Bo Hejlskov Elvén? (Gode råd til forældre med særligt sårbare børn 1/4). Lokaliseret 18-08-2016 på https://www.youtube.com/watch?v=4s1a5JWfb-A&feature=share

Elvén (2018). Kort & godt om konflikter & low arousal. Dansk Psykologisk Forlag.

Elvén (2021). Verdens ældste pædagogiske debat. I: Dansk Forening for Socialpædagogik: Tidsskrift for Socialpædagogik, 24. årg. Nr. 1, pp. 7-14.

Elvén & Edfelt (2017). Adfærdsproblemer i vuggestuen og børnehaven. Dansk Psykologisk Forlag.

Elverkilde (2017). Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis. Synlig læring og kvalitetsudvikling i dagtilbud. Dafolo.

EMU (2019). Veje til inklusion. Lokaliseret 20-04-2020 på https://emu.dk/grundskole/podcast/veje-til-inklusion

EMU (2020). Børnehøjde: Podcast om den styrkede pædagogiske læreplan. Lokaliseret 12-03-2020 på https://emu.dk/dagtilbud/podcast/bornehojde

EMU (2023). Legende læring kan skabe sammenhæng mellem dagtilbud, SFO og skole. Lokaliseret 13-02-2023 på https://emu.dk/dagtilbud/sammenhaenge/viden-og-inspiration/legende-laering-kan-skabe-sammenhaeng-mellem-dagtilbud

Engsig (red.) (2017). Empiriske undersøgelser og metodiske greb. Grundbog til de pædagogiske professionsuddannelser. Hans Reitzels Forlag.

Esbjørn, Østergaard, Tolstrup & Normann (2016). Særligt sensitiv - eller særligt udfordret? En guide til professionelle. Særligt sensitiv - eller særligt udfordret? En guide til professionelle. Lokaliseret 18-05-2016 på https://issuu.com/akademiskforlag/docs/saerligt_sensitiv

Estrup (2007). Fra studiestart til studieteknik. Korax Kommunikation.

EurekAlert (2020). Children will wait to impress others - another twist on the classic marshmallow test. Lokaliseret 10-09-2020 på https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-09/afps-cww091020.php

EVA (2003). Evaluering af pædagoguddannelsen. Lokaliseret 14-12-2017 på https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/evaluering-paedagoguddannelsen

EVA (2007). Tegn på læring - redskaber. Lokaliseret 25-01-2018 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/tegn-paa-laering-redskaber

EVA (2008). Tegn på læring - sådan gør I. Lokaliseret 25-01-2018 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/tegn-paa-laering-saadan-goer

EVA (2010). Se med forældrenes øjne. Lokaliseret 12-11-2013 på http://www.eva.dk/projekter/2009/se-med-foraeldrenes-ojne

EVA (2013). Skoleparathed: Redskab til tværfaglig dialog. Lokaliseret 05-06-2013 på http://www.eva.dk/projekter/2012/skoleparathed-redskab-til-tvaerfaglig-dialog

EVA (2013). Materiale til pædagogiske konsulenter. Lokaliseret 12-11-2013 på http://www.eva.dk/projekter/2009/se-med-foraeldrenes-ojne/materiale-til-paedagogiske-konsulenter

EVA (2015). Natur og naturfænomener i dagtilbud. Lokaliseret 22-01-2024 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/natur-naturfaenomener-dagtilbud

EVA (2016). Status på den nye pædagoguddannelse. Lokaliseret 14-12-2017 på https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/status-paa-nye-paedagoguddannelse

EVA (2016). Bakspejlet: Overgang fra børnehave til skole. Lokaliseret 23-05-2018 på https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-08/Bakspejlet%20temahaefte%202015_Skolestart.pdf

EVA (2016). Styrkede overgange: Erfaringsopsamling fra syv projekter om overgangen fra børnehave til SFO og skole. Lokaliseret 23-05-2018 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/styrkede-overgange-dagtilbud-grundskole

EVA (2017). Kvalitet i dagtilbud. Pointer fra forskning. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.eva.dk/nyheder/2017/bliv-klog-pa-hvad-kvalitet-i-dagtilbud-er

EVA (2017). EVA undersøger: Børneperspektiver. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/boerneperspektiver-0

EVA (2018). Tema: Overgange fra dagtilbud til skole. Lokaliseret 23-05-2018 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/overgange-dagtilbud-skole

Evang (1988). Borderline. Hans Reitzels Forlag.

Fagbladet FOA (2023). Tema: Børns søvn. Lokaliseret 22-01-2024 på https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2016/11/18/Boerns-soevn

FDF (2016). Legedatabasen. Lokaliseret 31-08-2016 på http://fdf.dk/inspiration/moedeaktiviteter/legedatabasen

Fennell (2002). At overvinde lavt selvværd. Klim.

Fibæk Laursen (2012). Forskningsformidling. Lokaliseret 13-12-2014 på http://youtu.be/ujycGJuVzM8

Filmkompagniet (2011). Mindfulness og empati i skolen - seks øvelser i praksis / Den nødvendige empati (DVD). Filmkompagniet.

Filmkompagniet (2012). Nærvær og ro i skolen - Langå Skole. Lokaliseret 06-11-2013 på http://youtu.be/LpM3SaLraMY

Filmkompagniet (2012). Nærvær og ro i skolen - Risskov Skole. Lokaliseret 06-11-2013 på http://youtu.be/nkpHE66KwbQ

Filmkompagniet (2014). Målstyret undervisning og læring for alle. Lokaliseret 23-11-2016 på http://www.filmkompagniet.dk/#/maalstyret-undervisning-og-laering-for-alle/

Filmkompagniet (2018). Psykologisk ilt i skolen. Lokaliseret 09-12-2019 på http://www.filmkompagniet.dk/psykologisk-ilt-i-skolen

Fisker & Bastiansen (2013). Positiv psykologi og styrketræning: skab trivsel, vækst og læring. Akademisk Forlag.

Fisker, Jensen & Jørgensen (red.) (2016). Pædagogen i skolen - en værktøjskasse i trivsel og læring. Akademisk Forlag.

Fjordback (2014). DR Danskernes Akademi: Mindfulness. Lokaliseret 03-10-2020 på https://youtu.be/na-x1P3sFt4

FOA (2024). Dorthe Birkmose om forråelse: Fa° de tavse vidner i spil. Podcasten Færdigt arbejde. Lokaliseret 24-01-2024 på https://www.spreaker.com/episode/dorthe-birkmose-om-forraaelse-fa-de-tavse-vidner-i-spil--58325724

Foreningen Køn i pædagogik (2008). Køn i pædagogik. Lokaliseret 14-09-2015 på http://www.konipaedagogik.dk/

Fortuin (1997). Videreuddannelse med udgangspunkt i forståelse af sin egen praksis. I: Palludan (red.): Pas på pædagogikken! En antologi om hverdagsliv og udvikling i daginstitutioner. C.A. Reitzel.

Fredens, Johnsen & Thybo (2011). Sundhedsfremme i hverdagen. I: Fredens, Johnsen & Thybo (red.): Sundhedsfremme i hverdagen - få mennesker du møder til at vokse. Munksgaard.

Freltofte (1994). Hjernens funktion - En metaforisk populær beskrivelse. Lokaliseret 13-12-2012 på http://www.bakkedal.dk/artikler/funktion.htm

Freltofte (1997). Hvor slipper DAMP'en ud?. Borgen.

Friis & Clemme (2019). Magiske rum. Læringsmiljøer i daginstitutionen. Unity. Lokaliseret 25-08-2023 på https://rumtilmagi.dk/daginstitution/

Friluftsrådet (2019). Børnenens naturkanon. Lokaliseret 22-01-2024 på https://friluftsraadet.dk/dit-friluftsliv-rig-natur-er-vigtig-for-os/for-skoler-daginstitutioner/vidensbank-materialer-0

Furman (2005). Børn kan. Jeg kan-metoden til kreativ løsning af børns problemer. Hans Reitzels Forlag.

Furman (2010). Børn kan - i praksis. Hans Reitzels Forlag.

Furman (2016). Jeg kan. Et udviklingsprogram baseret på samvirke. Lokaliseret 17-01-2018 på http://www.kidsskills.org/Dansk/jagkandansk.htm

Furman (2017). Dr. Furman explains Kids'Skills. Lokaliseret 14-04-2020 på https://youtu.be/QhvY-W1gRGU

Gehl & Hackbert (2019). Getting Started with Mindfulness: A Toolkit for Early Childhood Organizations. Lokaliseret 18-03-2020 på https://www.zerotothree.org/resources/2896-getting-started-with-mindfulness-a-toolkit-for-early-childhood-organizations

Gergen & Gergen (2005). Social konstruktion - ind i samtalen. Dansk Psykologisk Forlag.

Gerlach (red.) (2007). ADHD - opmærksomhedssygdommen hos børn og voksne. PsykiatriFondens Forlag.

Gillberg (2000). Urolige kluntede uopmærksomme børn. Fremad.

Gilliam (2007). Så har vi balladen. I: DPU: Asterisk Nr. 36. Lokaliseret 30-01-2012 på http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/udenforhierarki/nr36september2007/udgivelser_asterisk_asterisk-nrx2e-36-september-2007_20070829124128_asterisk_36_s25-27.pdf

Gilliam (2009). Skolens opdragelsesprojekt: Når der tages patent på det ordentlige menneske. I: DPU: Asterisk Nr. 49. Lokaliseret 30-01-2012 på http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/udenforhierarki/nr49november2009/udgivelser_asterisk_asterisk-nrx2e-49-november-2009_20091022111145_asterisk_49_s24-25.pdf

Gilliam (2009). De umulige børn og det ordentlige menneske. Identitet, ballade og muslimske fællesskaber blandt etniske minoritetsbørn. Aarhus Universitetsforlag.

Gilliam (2009). Uddannelse - danskernes og pigernes domæne. Lokaliseret 30-01-2012 på http://youtu.be/wqoKNjS-CB0

Gitz-Johansen (2016). Den fri leg som børns eget følelsesarbejde: En oversigt over og diskussion af det psykodynamiske perspektiv på børns leg. I: Norsk senter for barneforskning: Barn, 2016(4), pp. 9-25.

Gitz-Johansen (2017). Omsorg er vigtigere end læring i vuggestuen. I: BUPL: Børn&Unge Forskning nr.12 15. august 2017. Lokaliseret 08-12-2018 på https://bupl.dk/wp-content/uploads/2017/12/filer-omsorg-er-vigtigere-end-laering-920.pdf

Gitz-Johansen (2019). Vuggestueliv. Samfundslitteratur.

Gitz-Johansen (2019). Vuggestuebørns følelsesmæssige behov. I: Rasmussen, Chimirri, Juhl & Gitz-Johansen (red.): Har du det godt? Om at have det godt i daginstitutionens hverdag. Dafolo.

Gjøsund & Huseby (2009). Gruppe og samspil. Indføring i gruppepsykologi. Socialpædagogisk Bibliotek / Hans Reitzels Forlag.

Glasdam, Hansen & Pjengaard (red.) (2016). Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område - indblik i videnskabelige metoder. Hans Reitzels Forlag.

Gleerup (2004). Viden(skabs)teori. I: Buur Hansen & Gleerup (red.): Videnteori, professionsuddannelse og professionsforskning. Syddansk Universitetsforlag.

Gokhale (2008). Authors@Google: Esther Gokhale. Lokaliseret 03-11-2011 på http://youtu.be/-yYJ4hEYudE

Goleman (2003). Uddannelse til et godt hjerte. I: Goleman (2003): Destruktive følelser - hvordan kan vi håndtere dem. Borgen.

Google (2018). Chrome Music Lab. Lokaliseret 05-09-2018 på https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments

Gregersen (2002). Bogen om trin for trin - en artikelsamling om et undervisningsmateriales teori og praksis. Specialpædagogisk forlag.

Gregersen (2004). Relationers betydning i Trin for Trin. I: Ritchie (red.): Relationer i teori og praksis. Perspektiver på pædagogisk tænkning. Billesø & Baltzer.

Gulløv, Nielsen & Winther (red.) (2017). Pædagogisk antropologi. Tilgange og begreber. Hans Reitzels Forlag.

Gytz Olesen & Wahlun (2008). Institutioner, læring, didaktik og kvalificering. I: Gytz Olesen & Wahlun (2008): Om pædagogisk teori og praksis - introduktion til faget pædagogik. VIA Forlag.

Ha (2015). Inside the world's best kindergarten. Lokaliseret 25-03-2020 på https://ideas.ted.com/inside-the-worlds-best-kindergarten/

Hammershøj (2014). Dannelsen i uddannelse. Lokaliseret 08-10-2016 på http://vimeo.com/72645888

Hammershøj (2014). Dannelsen i uddannelse. Lokaliseret 17-12-2018 på https://www.dlf.org/media/949499/pjece_2013_dannelsenetudgave.pdf

Hammershøj (2017). Dannelse i dagtilbud. I: Hammershøj (2017): Dannelse i uddannelsessystemet. Hans Reitzels Forlag.

Hammershøj & Schmidt (1999). Dansk forskning i pædagogik og uddannelse - en kortlægning af perioden 1994-1999. Danmarks Pædagogiske Institut.

Hansen (1995). Appendix: Selvpsykologien som pædagogisk psykologisk teori. I: Hansen (1995): Selvpsykologi og Socialitetsfilosofi. Speciale, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Hansen (1997). Lærerens møde med eleven. I: Krogh-Jespersen, Kuhlmann & Striib (red.): Lærer i tiden - en antologi. Klim.

Hansen (1999). Identitet og integritet. I: Knudsen & Jensen (red.): Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. Billesø & Baltzer.

Hansen (red.) (2000). Børn som lever med forældres alkohol- og stofproblemer. Sundhedsstyrelsen.

Hansen (2001). Intelligensforskning og intelligensteorier. I: Bruun & Knudsen (red.): Moderne psykologi. Billesø & Baltzer.

Hansen (2009). Daniel Sterns udviklingsmodel. I: Guldbrandsen (red.): Opvækst og psykisk udvikling. Akademisk Forlag.

Hansen (2009). Narrativ dokumentation. En metode til udvikling af pædagogisk arbejde. Akademisk Forlag.

Hansen (2015). Tema: Børneperspektiv. Mange etiske overvejelser. Husk at respektere barnet. I: BUPL: Børn&Unge, 2015/9. Lokaliseret 03-12-2017 på http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/3B2127CAA9939ED5C1257E4C003E6CA8?opendocument

Hansen (2019). Mikroovergange og empati i vuggestue og dagpleje. I: Hansen, Svinth & Broström (red.): Barnet i centrum 2. Mod en 0-3-årspædagogik i vuggestue og dagpleje. Akademisk Forlag.

Hansen & Pedersen (2018). Professionalismens spændingsfelt - om principledet professionalisme i udviklingen af den pædagogiske læreplan i dagtilbud. I: Pædagoguddannelsens Ledernetværk: Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse 2018:1. Lokaliseret 02-05-2018 på https://tidsskrift.dk/FPPU/article/view/105400

Hansen & Toft (2018). Leg som æstetisk demokratisk anliggende i (ud)dannelsesfeltet. I: Dansk psykologisk Forlag: Kognition & Pædagogik, Nr. 109, august 2018, 28. årgang. (pp. 34-44).

Hansen, Fibæk Laursen & Nielsen (2005). Perspektiver på de mange intelligenser. Introduktion - diskussion - kritik. Roskilde Universitetsforlag.

Hansen, Leer, Broström, Warrer & Jensen (2018). Professionalisering og øget tværfaglighed i samarbejdet omkring mad og måltider i dagtilbud. DCA-rapport nr. 125. DPU. Aarhus Universitet. Lokaliseret 28-08-2018 på http://web.agrsci.dk/djfpublikation/djfpdf/DCA_rapport%20125%20Professionalisering%20og%20%C3%B8get%20tv%C3%A6rfaglighed.pdf

Harboe & Ravn (2007). Læsning. I: Harboe & Ravn (2007): Studieteknik - eller kunsten at studere. Nyt Teknisk Forlag.

Hart (2016). Neuroaffektiv udviklingspsykologi - til gymnasiet. Gyldendal.

Hart (2016). Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1, 2 og 3. Hans Reitzels Forlag.

Hart & Schwartz (2008). Daniel N. Stern: Spædbarnets tilknytning i en intersubjektiv verden. I: Hart & Schwartz (2008): Fra interaktion til relation: Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy. Hans Reitzels Forlag.

Hart & Schwartz (2008). Fra interaktion til relation: Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy. Hans Reitzels Forlag.

Hegeland (red.) (2002). Forebyggende arbejde i skolen. Om børn med sociale og emotionelle vanskeligheder. Psykologisk Forlag.

Heidegren (2010). Anerkendelse - kort og godt. Samfundslitteratur.

Heins & Ritchie (2010). Beating sneaky poo: Ideas for faecal soiling. Lokaliseret 22-02-2021 på http://www.dulwichcentre.com.au/beating-sneaky-poo-1.pdf

Hejlskov & Veje (2019). Hejlskov & Vejes pædagogikpod. Lokaliseret 10-12-2019 på https://hejlskovogveje.podbean.com/

Henriksen (2010). Vi fødes i Adagio. I: DPU: Asterisk nr. 51/2010. Lokaliseret 26-10-2011 på http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/viden/temaeraaa/musikpaedagogik/udgivelser_asterisk_20100222195015_asterisk_51_s16-19.pdf

Hermansen (2021). Fra viden til implementering. I: Avenstrup et al (red.): Det, vi er sammen om. Det fælles pædagogiske grundlag i praksis. Dafolo.

Herskind, Jensen, Kjær, Nørgaard, Olesen & Windfeldt (red.) (2005). Guldguiden. Learning Lab Denmark / Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Lokaliseret 22-09-2011 på http://www.sm.dk/Publikationer/Sider/VisPublikation.aspx?Publication=165

hjernekassen.vfhj.dk (2011). Hjernekassen. Lokaliseret 02-09-2011 på http://hjernekassen.vfhj.dk/default.asp

Holm (2008). HVASKO - pædagogik i hverdagen for børn med ADHD. ADHD-foreningen.

Holm (2016). Kronik: Kritikken af konkurrence-staten bliver lidt for letkøbt. Lokaliseret 08-10-2023 på https://www.information.dk/debat/2016/06/kritikken-konkurrence-staten-lidt-letkoebt?page=1

Holm (2016). Etik og refleksion i dagtilbud. I: Gravesen (red.): Pædagogik i dagtilbud. Hans Reitzels forlag.

Holm Pedersen (2003). Selvet mellem kærlighed og strid. DPU.

Honneth (2006). Kamp om anerkendelse: sociale konflikters moralske grammatik. Hans Reitzels Forlag.

Hornstrup, Tomm & Johansen (2009). Spørgsmål, der gør en forskel. Lokaliseret 23-11-2017 på https://macmannberg.dk/wp-content/filer/Spoergsmaal__der_goer_en_forskel.pdf

Horsdal (2003). En fortælling om narrativ kompetence og pædagogik. I: Schwartz (red.): Fortællinger fra praksis - om livshistorier og pædagogik. Socialpædagogisk Bibliotek.

Huberman (2021). ADHD - How Anyone Can Improve Their Focus. Lokaliseret 13-09-2021 på & How Anyone Can Improve Their Focus

Hviid (2004). Barnets alsidige personlige udvikling. Lokaliseret 22-09-2011 på http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/Boern-unge-og-familie/Dagtilbudsomraadet/Dagtilbud/Paedagogiske-laereplaner/Documents/Barnets.pdf

Hviid, Esbjørn & Villadsen (2018). Når almenpædagogikken bliver den bedste forebyggelse af angst - den tidlige indsats i daginstitutioner. I: Pædagogisk Psykologisk Forening: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Nr. 1/2018, pp. 78-89.

Hyldig (red.) (2012). Creators room. Hvis rummet er på tværs, bliver pædagogikken på trods. Leg og læring Kids n' Tweens Lifestyle. Lokaliseret 19-08-2021 på https://issuu.com/kidsntweens/docs/creators_room

Høgh & Smidt (2020). Evaluering af de daglige rutiner i daginstitutionen. I: Mortensen & Næsby (red.): Den styrkede pædagogiske læreplan. Grundbog til dagtilbudspædagogik. Dafolo.

Høilund & Juul (2015). Anerkendelse som betingelse for identitet og menneskelig opblomstring. I: Høilund & Juul (2015): Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag.

Høilund & Juul (2015). Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag.

Høyrup (2018). Tillidsarbejde og tydelighed. Et studie af tillid, magt og afhængighed blandt pædagoger og forældre i danske vuggestuer. Lokaliseret 04-10-2023 på https://www.ucviden.dk/da/publications/tillidsarbejde-og-tydelighed-et-studie-af-tillid-magt-og-afh%C3%A6ngig

Illeris (2006). Læring, 2.udgave. Roskilde Universitetsforlag.

Illeris (2019). Læringsteoriens elementer. I: Illeris (red.): 15 aktuelle læringsteorier. Samfundslitteratur.

Illustrate (2011). dBpoweramp CD Ripping & Audio Conversion Software. Lokaliseret 22-11-2011 på http://www.dbpoweramp.com/

inkscape.org (2016). Inkscape. Lokaliseret 05-10-2016 på https://inkscape.org

Institut for Human Ernæring (2012). Kostens betydning i behandlingen - En systematisk gennemgang af litteraturen. Lokaliseret 27-04-2012 på http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2012/2012.4/kostaendringer_hjaelper_nogle_boern_med_adhd/masterfil.PDF/

Institut for Kommunikation og Handicap (2017). Barnets udvikling fra 0-6 år. Region Midtjylland. Lokaliseret 17-03-2018 på http://www.sku.rm.dk/kursuscenter/publikationer/

Institut for Menneskerettigheder (2017). Retten til uddannelse: Når børn med handicap ikke går i skole. Lokaliseret 18-12-2017 på https://menneskeret.dk/udgivelser/retten-uddannelse-naar-boern-handicap-ikke-gaar-skole

Iverssøn (2015). Læringsmålstyret undervisning og synlig læring. Lokaliseret 14-09-2015 på http://www.emu.dk/modul/l%C3%A6ringsm%C3%A5lstyret-undervisning-og-synlig-l%C3%A6ring

Jacobsen (1999). Den psykologiske udvikling hos studerende. I: Knudsen & Jensen (red.): Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. Billesø & Baltzer.

Jacobsen (2001). Hvad er god forskning?. Hans Reitzels Forlag.

Jacobsen, Juul, Laursen & Rasborg (1999). Sociologi og modernitet. Columbus.

Jacobsen, Pedersen, Brinck, Iversen, Kiil, Andersen, Hindsholm, Storgaard & Kloppenborg (2018). Slutevaluering af familierettede og forebyggende indsatser i Tidlig Indsats - Livslang Effekt. Lokaliseret 23-01-2018 på https://www.kora.dk/media/8099834/10905_slutevaluering-af-familierettede-og-forebyggende-indsatser-i-tidlig-indsats-livslang-effekt.pdf

Jacobsen, Schnack, Wahlgren & Madsen (1999). Videnskabsteori. Gyldendal Uddannelse.

Jensen (2004). Daginstitutioner og social arv - udvalgte resultater fra en spørgeskemaundersøgelse. BUPL/DPU.

Jensen (2007). Social arv, pædagogik og læring i daginstitutioner. Hans Reitzels Forlag.

Jensen (2008). Kan daginstitutioner gøre en forskel? - Fra forskning om daginstitutioner set i lyset af et kompetence- og eksklusionsperspektiv. Lokaliseret 18-02-2016 på http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/forskning/forskningsprogrammer/organisationoglaering/forskningsprojekter/hpa/publikationer/arbejdspapirer/hpaserienno1/04kandaginstitutionergoereenforskel/om-dpu_institutter_paedagogisk-sociologi_hpa_ex2db-c3-b8ger_20091001143637_04_kan_daginstitutioner_g-c3-b8re_en_forskel.pdf

Jensen (2014). Nærvær og empati i skolen. Akademisk Forlag.

Jensen (2015). Sundhedspædagogik som pædagogisk handlemulighed over for sundhedsmæssige problemer i samfundet. I: Gravesen (red.): Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime.

Jensen & Johnsen (2001). Sundhed og sundhedsfremme i teori og praksis. 2. udgave. Philosophia.

Jensen & Sonne (2023). Middagslur og søvnpolitik. I: Jensen & Sonne (2023): Fakta og myter om børns udvikling. Akademisk Forlag.

Jeppson (2021). Mindfulness som socialfaglig metode - ro, nærvær og empati i praksis. Samfundslitteratur.

Johansson (2003). Billeder af selvet - hverdagslivets forandring i det senmodene samfund. Klim.

Johnstone (1987). Improvisation og teater. Hans Reitzels Forlag.

Justesen Leoni (2012). Mindfulness for børn og unge - teori og praktiske øvelser. Dansk Psykologisk Forlag.

Juul (2003). Udredning af børn med DAMP/ADHD - en vejledning. Kompetenceprojektet om DAMP.

Juul, Høeg, Stubberup, Jensen, Bertelsen & Hildebrandt (2012). Empati - det, der holder verden sammen. Rosinante.

Jørgensen (2000). Psykologien i den senmoderne vestlige kultur. I: Social Kritik, nummer 70.

Jørgensen (2002). Psykologien i senmoderniteten. Hans Reitzels Forlag.

Jørgensen, Rothuizen & Togsverd (2019). Narrative tilgange i bachelorprojekter. I: Jørgensen, Rothuizen & Togsverd (2019): Pædagogik og fortælling. At fortolke, forstå og forny pædagogisk praksis. Samfundslitteratur.

Kamp (2009). Det pædagogiske Danmarkskort: Relationerne dominerer og læring vokser. I: BUPL: Børn & Unge 24/2009. Lokaliseret 28-09-2011 på http://www.bupl.dk/internet/BoernOgUnge.nsf/1ea85c8010e5ec90c12569b60052d382/bd72e61dacfc0e10c125762b00322fc5!OpenDocument

Kamp (2009). Det pædagogiske Danmarkskort: Den sejrende pædagogik har mange fædre. I: BUPL: Børn & Unge 24/2009. Lokaliseret 09-10-2011 på http://www.boernogunge.dk/internet/BoernOgUnge.nsf/0/EF82B279F0616A92C125762B00322EEA!OpenDocument

Kamp (2017). Pædagogisk viden - mellem pædagoger. Lokaliseret 27-06-2023 på https://bupl.dk/pjece/paedagogisk-viden-mellem-paedagoger

Kampman (2012). Staten kræver evidensbaserede forældre. Lokaliseret 03-12-2017 på http://www.information.dk/302818

Kampmann (1998). Børn som informanter. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.boerneraadet.dk/media/28312/Boern-som-informanter-1998.pdf

kampogkultur.dk (2014). Kamp & Kultur: Video af øvelser. Lokaliseret 30-08-2016 på http://kampogkultur.dk/oevelser/

Karkov (2011). Høflighed dræber ideer. Lokaliseret 10-10-2011 på http://videnskab.dk/kultur-samfund/hoflighed-draeber-ideer

Karterud (2000). Heinz Kohuts Selvpsykologi. I: Karterud & Jon Monsen (red.): Selvpsykologi - Udviklingen efter Kohut. Hans Reitzels Forlag.

Kaspersen (1995). Anthony Giddens - introduktion til en samfundsteoretiker. Hans Reitzels Forlag.

Kaspersen (2000). Anthony Giddens. I: Andersen & Kaspersen (red.): Klassisk og moderne samfundsteori. Hans Reitzels Forlag.

Kaster (2010). Gener og piller er ikke svar på gåden om ADHD. I: Information. Lokaliseret 30-09-2011 på http://www.information.dk/227633

Kegan & Lahey (2017). Den egentlige årsag til, at folk ikke vil forandre sig. I: Harvard Business Review (red.): Om forandringsledelse. De ti vigtigste Harvard Business Review-artikler. Harvard Business Review.

Killén (2002). Omsorgssvigt. I: Hegeland (red.): Forebyggende arbejde i skolen. Om børn med sociale og emotionelle vanskeligheder. Psykologisk Forlag.

Kjær (2010). Inkluderende pædagogik - god praksis og gode praktikere. Akademisk Forlag.

Kjærgård (2000). Sprog. I: Ringmose, Tromborg, Beck-Nielsen og Kjærgård (red.): Hjerne og læring. Fra neuropsykologi til neuropædagogik. Munkholm.

Kjølbye-Dam (2021). Opråb fra speciallæge: Omsorg kan ikke puttes i et excel-ark. Lokaliseret 23-05-2021 på https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2021/05/18/Opraab-fra-speciallaege-Omsorg-kan-ikke-puttes-i-et-excelark

Klinge & Brandt (2022). Pædagogens relationskompetence. Kendetegn og betingelser. Akademisk Forlag.

Knoop (2002). Leg, læring og kreativitet - hvorfor glade børn lærer mere. Aschehoug.

Knoop (2004). Om kunsten at finde flow i en verden, der ofte forhindrer det. I: Kognition & Pædagogik, nummer 52. Lokaliseret 07-04-2011 på http://sm.dk/filer/arbejdsomrader/dagtilbud/om-kunsten-at-finde-flow-i-en-verden-der-ofte-forhindrer-det-af-hans-knoop.pdf

Knoop (2006). Howard Gardners intelligensteori og pædagogik. I: Bisgaard & Rasmussen (red.): Pædagogiske teorier - 4. udgave. Billesø & Baltzer.

Koch (2013). Børns perspektiver på trivsel. Aktivitet og underaktivitet i børnehaven. I: Nordisk Barnehageforskning, vol.6, 1-23. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.ucviden.dk/da/publications/b%C3%B8rns-perspektiver-p%C3%A5-trivsel-aktivitet-og-underaktivitet-i-b%C3%B8rne

Koch, Odgaard & Skovbjerg (2022). Legeværksteder i overgangen fra børnehave til skole. I: Barn nr. 2 2022, pp. 57-70. Lokaliseret 30-08-2022 på https://doi.org/10.5324/barn.v40i2.4963

Kongsgaard & Rod (red.) (2018). Bedre begrundet praksis. Velfærdsudvikling efter evidensbølgen. Samfundslitteratur.

Kooij & Francken (2010). Diva - structured Diagnostic Interview for Adult ADHD. Lokaliseret 24-11-2011 på http://www.divacenter.eu/Content/Downloads/DIVA_2_DEENS.pdf

Kornerup (2009). Inklusion som begreb og styringsredskab. I: Pedersen (red.): Inklusionens pædagogik. Fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen. Socialpædagogisk Bibliotek.

Kragh (2001). Identitetens dimensioner. I: Bruun & Knudsen (red.): Moderne psykologi - temaer. Billesø & Baltzer.

Kragh-Müller & Kragh (2016). Pædagogisk kvalitet og relationer i store og små institutioner. I: Dansk Psykologisk Forlag: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Blå serie 33.

Krejsler (2013). Når dagtilbud kobles til den nationale konkurrenceevne - kvalitetsreform som udfordring til pædagogprofessionen. I: Krejsler, Ahrenkiel & Schmidt (red.): Kampen om daginstitutionen. Den danske model mellem kompetencetænkning, tradition og profession. Frydenlund.

Krejsler (2019). Engager dig i kulturkampen om evidens og viden der virker! Om sandhedsregimer og kunsten at manøvrere med flydende betegnere. I: Christoffersen & Petersen (red.): Er der evidens for evidens?. Er der evidens for evidens?.

Kriminalforsorgen (2013). Kriminalforsorgen. Lokaliseret 13-11-2013 på http://www.kriminalforsorgen.dk/

Krog & Schmidt (2014). Anerkendelse giver tid - Underkendelse tager tid. I: Dansk Pædagogisk Forum: 0-14 Pædagogisk tidsskrift, 1/2014 (pp. 48-51).

Krogh & Scmidt (2009). Metode til pædagogisk refleksion: Iagttagelse og fortælling. I: Krogh & Scmidt (2009): Anerkendelse og iagttagelse i børnehøjde. Dansk Psykologisk Forlag.

Krogstrup (2016). Webinar: Evidens i socialpædagogikken. Lokaliseret 03-12-2017 på https://youtu.be/k7aCO1Fv3ws

Krogstrup (2016). Evidensbølgen. I: Krogstrup (2016): Evalueringsmodeller, 3. udgave. Hans Reitzels Forlag.

Kræftens Bekæmpelse (2018). Omsorg. Lokaliseret 16-04-2018 på https://www.cancer.dk/omsorg/

Krøjer, Nielsen & Mogensen (2017). Generationsspecifikke forskelle mellem pædagogers faglighed. I: Center for Studier i Arbejdsliv: Tidsskrift for arbejdsliv, 19. årgang, nr. 4/2017. Lokaliseret 30-10-2019 på https://doi.org/10.7146/tfa.v19i4.109053

Kulturministeriet (2006). God citatskik og plagiat i tekster - vejledende retningslinjer. Lokaliseret 27-09-2015 på http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2006/god-citatskik-og-plagiat-i-tekster/

Kutscher (2008). ADHD. I: Kutscher (2008): Børn med blandingsdiagnoser. Dansk Psykologisk Forlag.

Kutscher & Moran (2010). Børn med organiseringsvanskeligheder. Dansk psykologisk Forlag.

Kvale (1997). InterView. Introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Hans Reitzels Forlag.

kvinfo.dk (2011). Køn og pædagogik. Lokaliseret 02-09-2011 på http://forside.kvinfo.dk/tema/Koen_og_paedagogik

Københavns Professionshøjskole (2020). Podcast: Velfærdsprofeten. Lokaliseret 16-10-2020 på https://alumne.kp.dk/podcast

Københavns Universitet (2020). Tryg eller utryg? Hvad psykologer ved om babyers og børns tilknytningsstil. Podcast: Hvad vi egentlig ved om børns trivsel. Lokaliseret 16-08-2023 på https://hvad-vi-egentlig-ved-om-borns-trivsel.simplecast.com/episodes/tryg-eller-utryg-hvad-psykologer-ved-om-babyers-og-brns-tilknytningsstil

Lange (2013). Evidens i et filosofisk lys. I: Dansk Forening for Socialpædagogik: Tidsskrift for Socialpædagogik, 16. årg., nr. 2.

Larsen (2009). Når læring i børnehaven inkluderer og ekskluderer. I: Pedersen (red.): Inklusionens pædagogik. Fælleskab og mangfoldighed i daginstitutionen. Socialpædagogisk Bibliotek.

Larsen (2011). Gode børnehaver giver børn bedre karakterer i 9. klasse. Lokaliseret 20-09-2011 på http://www.ugebreveta4.dk/2011/201133/Onsdag/Boernehaver_paavirker_boerns_karakter_i_skolen.aspx

larsen (2021). Krop-psyke og psykoterapi i lyset af den polyvagale teori. Lokaliseret 15-09-2021 på https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/fagartikler-psykologi-viden/krop-psyke-og-psykoterapi-i-lyset-af-den-polyvagale-teori/

Larsen (2022). At tale om hvad der er godt - gode råd til samtaler med frivillige om etik. I: Johansen, Borger & Auken (red.): Samtaler der kræver mod. Antologi om svære samtaler i det frivillige sociale arbejde. 3. udgave. Forlaget CFSA. Lokaliseret 22-05-2023 på https://frivillighed.dk/publikationer/samtaler-der-kraever-mod-redskaber-til-svaere-samtaler-i-det-frivillige-sociale

Larsen & Matthiesen (2018). Skriv opgaver på pædagoguddannelsen. Samfundslitteratur.

Larsen & Tireli (red.) (2015). Bacheloropgaven. Akademisk Forlag.

Larsen & Vejlseskov (2002). Videnskab og forskning. En lærebog til professionsuddannelser. Gads Forlag.

Laserow (2003). Stop mobning trinvis i 15 lektioner. Alinea.

Lausten, Hansen & Myrup Jensen (2013). Risiko- og beskyttelsesfaktorer. I: Lausten, Hansen & Myrup Jensen (2013): God praksis i forebyggende arbejde. SFI. Lokaliseret 11-04-2013 på http://www.sfi.dk/rapportoplysninger-4681.aspx?Action=1&NewsId=3803&PID=9267

Lautrup (2005). Vokset op med alkoholmisbrug: Det voksne barns profil, behov og behandlingsmuligheder. VFC socialt Udsatte.

LegeKunst (2021). Podcast: LegeKunst. Lokaliseret 09-05-2021 på https://legekunst.nu/podcasts/

Lekhal, Zachrisson, Solheim, Moser & Drugli (2016). Betydningen af kvalitet i dagtilbud. Dafolo.

Lentz (2020). Low Arousal tilgangen på 18 minutter. Fagligheden bag håndtering af bekymrende adfærd. Lokaliseret 25-03-2021 på https://youtu.be/_zB87NSQD-c

Lind (2015). Den dannende og dannede pædagog. I: Gravesen (red.): Pædagogik. Introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime.

Lindeløv (2011). Neurovidenskab gør folk ukritiske. Lokaliseret 29-12-2011 på http://videnskab.dk/blog/neurovidenskab-gor-folk-ukritiske

Lindemann Nelson (2002). Narrativ oprejsning - når identiteten går i stykker. Socialpædagogisk Bibliotek.

Linder & Breinhild Mortensen (2006). Glædens pædagogik. Dafolo.

Lindskov (2004). Den elegante afvisning. I: DPU: Asterisk 17/2004. Lokaliseret 22-09-2016 på http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/udenforhierarki/nr17juni2004/040616093607-amp-type-doc.pdf

Liversage & Iversen (2023). Forebyggelse af magtanvendelser på botilbud for mennesker med udviklingshæmning. Lokaliseret 10-01-2024 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/forebyggelse-af-magtanvendelser-paa-botilbud-for-mennesker-med-udviklingshaemning-mxje4lkv/

LOKK (2014). Ære på spil. Lokaliseret 01-07-2014 på http://www.aerepaaspil.dk

Lyhne (2017). Vitaliseringsmodellen. Lokaliseret 01-04-2020 på https://youtu.be/Gsb3mZC1eA4

Lyhne & Knoop (2007). Positiv psykologi, positiv pædagogik. Dansk Psykologisk Forlag.

Lytje (2014). Sorgplaner - succes eller ej. I: VIA University College: Gjallerhorn, nr. 18. Lokaliseret 15-05-2018 på https://www.researchgate.net/publication/304624330_Sorgplaner_-_succes_eller_ej

Lytje (red.) (2023). Grundbog i små børns sorg. Teori, viden og inspiration til dagtilbuddets arbejde med kritisk sygdom og dødsfald. Kræftens Bekæmpelse. Lokaliseret 19-04-2023 på https://www.cancer.dk/smaaboernssorg/grundbog/

Løkkefonden (2013). Drengeakademiet. Lokaliseret 01-09-2014 på http://www.loekkefonden.dk/projekter/drengeakademiet/

MacNamara (2018). Barnets udvikling gennem tilknytning og leg. Blue Pearl.

Madsen (1993). Socialpædagogik og samfundsforvandling. Socialpædagogisk Bibliotek.

Madsen (2009). Inklusionens pædagogik - om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer. I: Pedersen (red.): Inklusionens pædagogik. Fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen. Socialpædagogisk Bibliotek.

Madsen, Helstrup, Jespersen & Hart (2014). NUSSA Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Social Aktivitet. Opbygning af psykosociale ressourcer gennem leg. Afdelingen for Traume-og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark & Varde Kommune. Lokaliseret 08-05-2023 på https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/nussa/

MandagMorgen (2013). Når sorgen rammer - en undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien. Lokaliseret 14-06-2014 på https://www.mm.dk/naar-sorgen-rammer

Marner (1994). Kom - lad os snyde problemet: eksternalisering i familieterapi efter Michael White og David Epstons metode. Hans Reitzels Forlag.

Mehlbye & Andersen (red.) (2012). Tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position: Idékatalog. Lokaliseret 24-08-2016 på http://socialstyrelsen.dk/filer/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/idekatalog-om-tidlig-opsporing-af-born-i-en-socialt-udsat-position-opsporingsmodel-pdf.pdf

Mehlsen (2011). Er musik vidensamfundets x-faktor?. I: DPU: Asterisk nr. 58/2011. Lokaliseret 26-10-2011 på http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/asterisk58/Asterisk_58_s23-25.pdf

Mehlsen & Hendricks (red.) (2019). LIKE. Lokaliseret 22-03-2021 på https://digitaluddannelse.org/

menneskeret.dk (2011). Institut for menneskerettigheder. Lokaliseret 21-07-2011 på www.menneskeret.dk

Meyer (2013). Forsker: Vuggestuebørn har brug for kærlighed. I: Information, 23. april 2013. Lokaliseret 31-10-2022 på https://www.information.dk/indland/2013/04/forsker-vuggestueboern-brug-kaerlighed

Michael Husen (2013). michaelhusen.dk/. Lokaliseret 19-12-2013 på http://michaelhusen.dk/

Microsoft (2006). Tilføjelsesprogram til Microsoft Office 2007: Gem som PDF. Lokaliseret 08-11-2011 på http://www.microsoft.com/downloads/da-dk/details.aspx?displaylang=da&FamilyID=f1fc413c-6d89-4f15-991b-63b07ba5f2e5

Microsoft (2010). Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint File Formats. Lokaliseret 28-07-2011 på http://www.microsoft.com/downloads/da-dk/details.aspx?familyid=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466&displaylang=da

Microsoft (2011). Hjælp og trinvise vejledninger til Word. Lokaliseret 29-08-2011 på http://office.microsoft.com/da-dk/word-help/

Mierke (2008). An Introduction to Evolution Running. Lokaliseret 18-10-2011 på http://www.5min.com/Video/An-Introduction-to-Evolution-Running-29683878

Mikkelsen & From-Poulsen (2011). Dum, dummere, internet?. Lokaliseret 28-07-2011 på http://www.b.dk/kronikker/dum-dummere-internet

Miller (2015). Dagtilbudennes organisation, ledelse og kultur. I: Kornerup & Næsby (red.): Kvalitet i dagtilbud. Dafolo.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (2016). Master for en styrket pædagogisk læreplan. Lokaliseret 01-03-2020 på http://socialministeriet.dk/media/18433/master-for-en-styrket-paedagoiske-laereplan.pdf

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (2005). Guldguiden - læring i dagtilbud. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Lokaliseret 01-09-2014 på http://sm.dk/filer/arbejdsomrader/dagtilbud/guldguiden.pdf

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (2007). I gang med pædagogiske læreplaner - Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Lokaliseret 22-09-2011 på http://www.sm.dk/Publikationer/Sider/VisPublikation.aspx?Publication=76

Ministerudvalget for negativ social arv og social mobilitet (2003). En god start til alle børn. Lokaliseret 29-09-2016 på http://pub.uvm.dk/2003/socialarv/

Mitra (2010). The child-driven education. Lokaliseret 29-08-2011 på http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education.html

Mitra (2013). SOLE - How to Bring Self-Organized Learning Environments to Your Community. Lokaliseret 20-10-2013 på http://www.ted.com/pages/814

Mitra (2013). SOLE stories. Lokaliseret 20-10-2013 på http://tedsole.tumblr.com/

Mogensen & Engelbrekt (2013). At forstå sorg: Teoretiske og praktiske perspektiver. Samfundslitteratur.

Mogensen, Helle Overballe (2010). Børn med særlige behov - en praksisguide i rummelighed. Dansk psykologisk Forlag.

Monberg (2005). Konfliktens redskaber - fra ubevidst kultur til bevidst strategi. Børsen.

Mosbech (2019). Glem 10.000-timersreglen. Tænk, hvis du ikke skal specialisere dig for at få succes. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sOMVX6aL-a8dQKjjz-3f074

Mosbech (2019). Mød forskeren, der trak tæppet væk under videnskaben. Hans påstand: De fleste forskningsresultater holder ikke. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sekdyb4n-a8dQKjjz-258ff

Mottelson (2007). Pædagogik som teori, kunst, kald, håndværk, profession eller videnskab. I: Andersen, Ellegaard & Muschinsky (red.): Klassisk og moderne pædagogisk teori. Hans Reitzels Forlag.

Mottelson (2007). Pædagogik som teori, kunst, kald, håndværk, profession eller videnskab. I: Andersen, Ellegaard & Muschinsky (red.): Klassisk og moderne pædagogisk teori. Hans Reitzels Forlag.

Mottelson & Muschinsky (2017). Undersøgelser. Videnskabsteori og metode i pædagogiske studier. Hans Reitzels Forlag.

Mouritsen (2003). Æstetisk refleksivitet og refleksionstyper i børns former for narrative udtryk og lege - en analyse af rolleleg som fortælling. I: Gleerup & Weidemann (red.): Pædagogisk forskning og udvikling. Syddansk Universitetsforlag.

Mourtisen (2001). Refleksivitet og refleksionstyper i børns udtryksformer. I: BUKS: BUKS Tidsskrift for børne- og ungdomskultur nr. 43/2001. Lokaliseret 20-08-2018 på https://www.yumpu.com/da/document/view/18491228/refleksivitet-og-refleksionstyper-i-brns-udtryksformer

Munck (2013). På vej mod inklusion - refleksion via udvalgte metoder. I: Ritchie (red.): Metoder i pædagogisk praksis. Billesø & Baltzer.

Møhl (2003). Narcissisme og grænsepsykotiske tilstande. I: Brørup, Hauge & Thomsen (red.): Den nye psykologihåndbog, 2. udg. Gyldendal.

Møhl & Rubæk (2017). Når børn og unge skærer smerten bort. I: Forlaget Skolepsykologi: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Nr. 5/6 2017.

Møller (2002). Børneinterview: Vi skal forstå, hvad børnene forstår. I: BUPL: Børn&Unge 2002/06. Lokaliseret 03-12-2017 på http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/FF27F4BA4C9F691EC1256B58004C9962?opendocument

Møller (2008). Giv drenge- og pigehjernerne hver deres. Lokaliseret 14-05-2013 på http://www.folkeskolen.dk/51790/giv-drenge--og-pigehjernerne-hver-deres-kommentar

Møller Pedersen (2010). Pædagogisk udviklingsarbejde - en introduktion. I: Pedersen & Foged (red.): Nye tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde. VIA Systime.

Mørch (1993). Ungdomsprojekter - en pædagogisk arbejdsform. Rubikon.

Mørch (2004). Pædagogiske praksisfortællinger. I: Mørch (red.): Pædagogiske praksisfortællinger. Systime Academic.

Mørch (2007). En organisationskulturmodel. I: Mørch (2007): Individ, institution og samfund. Academica.

Mørk (2014). Implementering af accountability. En udfordring for den pædagogiske profession. I: Rosendal Jensen (red.): Den pædagogiske profession - bidrag til forståelse af pædagogers ændrede arbejdsvilkår. Forlaget UP Unge Pædagoger.

Mårtensen, Puggard & Puggard (2016). Videnskabsteori for de pædagogiske uddannelser. Akademisk Forlag.

Mårtensson (2017). Inklusion som begreb og forestilling. I: Autismeforeningen: Autismebladet, Nr. 3/2017. Lokaliseret 02-01-2018 på http://ipaper.ipapercms.dk/LandsforeningenAutisme/medlemsblade-2017/autismebladet-nr3-2017/?page=6

Mårtensson, Lindblad, Grahn, Ekman & Nilsson (2000). Børns udeleg - betingelser og betydning. Forlaget Børn&Unge.

Nature Video (2010). The Barefoot Professor. Lokaliseret 18-10-2011 på http://youtu.be/7jrnj-7YKZE

nb-ecec.org (2011). Nordic Base of Early Childhood Education and Care. Lokaliseret 31-10-2011 på http://www.nb-ecec.org

Nielsen (2004). Problemadfærd. Børn og unges udfordringer til fællesskabet. Socialpædagogisk Bibliotek.

Nielsen (red.) (2011). Musikfaget i undervisning og uddannelse. Status og perspektiv 2010. DPU. Lokaliseret 26-10-2011 på http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/viden/temaeraaa/musikpaedagogik/everest_publications_nyheder_2010_20101028110625_currentversion_statusrapport-final.pdf

Nielsen (2019). Jeg kan. En kreativ metode til løsning af voksnes problemer. En løsningsorienteret metode. Svaneke Kurser & Rådgivning.

Nielsen & Sørensen (2011). Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel. Center for Ungdomsforskning.

Nielsen, Sørensen, Katznelson & Lindstrøm (red.) (2010). Den svære ungdom: 10 eksperter om trivsel og mistrivsel. Hans Reitzels Forlag.

Nordisk Campbell Center (2007). Undervisningsforløb kan mindske børns mobning og konflikter. I: SFI: Hvad virker? Evidens om effekter, nr.12.

Nottingham & Nottingham (2017). Styrk den tidlige læring. Sådan hjælper du mindre børn med at lære, hvordan man lærer. Dafolo.

nubu.dk (2014). NUBU står for Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge. Lokaliseret 17-09-2014 på http://nubu.dk

Nyboe (2005). Børn i familier med alkoholmisbrug: kortlægning af de eksisterende tilbud. VFC Socialt Udsatte.

Nyboe (2014). Pædagogik i en digital tid. I: Lauridsen & Carstens (red.): Pædagogik som viden og handling. Akademisk Forlag.

Nørgaard (2005). Axel Honneth og en teori om anerkendelse. I: Dansk Forening for Socialpædagogik: Tidsskrift for Socialpædagogik nr. 16, 2005. Lokaliseret 28-04-2019 på http://socialpaedagogik.dk/assets/britta-n%C3%B8rgaard---axel-honneth-og-en-teori-om-anerkendelse---tfs-2005.pdf

OECD (2017). Starting Strong V: Transitions from Early Childhood Education and Care to Primary Education. Lokaliseret 23-05-2018 på http://www.oecd.org/education/starting-strong-v-9789264276253-en.htm

Oestrich (1986). Træning af sociale færdigheder. Socialpædagogisk bibliotek.

Oestrich (2001). Tankens kraft - kognitiv terapi i klinisk praksis. 2. udgave. Psykologisk Forlag.

Olsen, Caspersen, Andersen, Andersen & Ploug (2021). Rige børn leger bedst. Et portræt af det danske klassesamfund. Gyldendal.

Olweus (2002). Mobning blandt skolebørn - grundlæggende faktorer og et vellykket handlingsporgram. I: Hegeland (red.): Forebyggende arbejde i skolen. Om børn med sociale og emotionelle vanskeligheder. Dansk psykologisk Forlag.

Ottesen (2010). Børns velfærd og trivsel. Lokaliseret 26-08-2011 på http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Samfund_Jura/Boerns_velfaerd_og_trivsel.htm

Ottosen & Henze-Pedersen (2021). Fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn. En vidensopsamling. VIVE. Lokaliseret 08-10-2021 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/fysisk-vold-og-seksuelle-overgreb-mod-boern-16645

Ottosen, Andreasen, Dahl, Lausten, Rayce & Tagmose (2022). Børn og unge i Danmark: Velfærd og trivsel 2022. VIVE. Lokaliseret 10-01-2023 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-og-unge-i-danmark-velfaerd-og-trivsel-2022-18610/

Parwani (2018). Vi mangler mod, når vi integrerer flygtninge. Ikke medynk. Jeg ved det, for jeg var selv en af dem. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/s8x746A6-a8yv4k0V-83f40

Pedersen (1999). Identitetsbegrebet hos Erik H. Erikson. I: Pedersen (1999): Drop afmagten - skab kontakten til usædvanlige unge. Socialministeriet.

Pedersen (red.) (2009). Inklusionens pædagogik. Fælleskab og mangfoldighed i daginstitutionen. Socialpædagogisk Bibliotek.

Pedersen (2011). Skolen og den opportunistiske person. I: Pedersen (2011): Konkurrencestaten. Hans Reitzels Forlag.

Pedersen (2013). Inklusionens grænser. Lokaliseret 22-08-2018 på http://omsigt.dk/inklusionens-graenser/

Pedersen (2013). Hvad er dilemmaopsporing?. Lokaliseret 03-12-2017 på http://omsigt.dk/dilemmaopsporing/

Pedersen (2014). Urenhedens arkæologi. I: Tanggaard, Rømer & Brinkmann (red.): Uren pædagogik 2. Klim.

Pedersen (2014). Forsvarligt inklusionsarbejde. Lokaliseret 22-08-2018 på http://omsigt.dk/forsvarligt-inklusionsarbejde/

Pedersen & Foged (red.) (2010). Nye tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde. VIA Systime.

Pedersen, Vind, Milter & Grønbæk (2004). Alkoholbehandlingsindsatsen i Danmark. Center for Rusmiddelforskning.

Petersen (2003). Østen og vesten. Lokaliseret 30-11-2017 på http://www.dr.dk/P1/Eksistens/Udsendelser/Arkiv/2003/08/14/000019.htm

Petersen (2011). Hvad ved vi egentligt om de udsatte børn. I: Villumsen (red.): Ude af sammen-hæng om professionelles arbejde med børn i udsatte positioner. Systime.

Petersen (2011). Samtidsanalyse. Lokaliseret 13-12-2017 på https://prezi.com/rili4483o3r5/samtidsanalyse/

Petersen (2014). Krænkelsens pædagogik. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/kraenkelsens-paedagogik/

Petersen (2014). Pædagogikkens formel. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/paedagogikkens-formel/

Petersen (2015). Presencing - når nærvær smitter. I: VIA University College: Pædagogisk Extrakt, Nr. 8/2015, pp. 38-42. Lokaliseret 10-01-2016 på http://viewer.zmags.com/publication/1328e228#/1328e228/38

Petersen (2015). Pædagogens kernekompetencer. Lokaliseret 13-12-2017 på https://prezi.com/sdwiynaongh0/pdagogens-kernekompetencer/

Petersen (2016). Inklusionisme. Lokaliseret 30-11-2017 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/inklusionisme/

Petersen (2016). Pædagogen som samfundets anerkendende ansigt. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/paedagogen-som-samfundets-anerkendende-ansigt/

Petersen (2016). Dannelse, anerkendelse og inklusion. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/dannelse-anerkendelse-og-inklusion/

Petersen (2016). Refleksivitet og livsressourcer. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/refleksivitet-og-livsressourcer/

Petersen (2016). Modernitetens kald. Lokaliseret 22-01-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/modernitetens-kald/

Petersen (2017). Udviklingsprojektsskitse. Internt arbejdspapir. Lokaliseret 03-12-2017 på http://www.altidallerede.dk/wp-content/uploads/2017/05/Petersen_2014_Udviklingsprojektskitse_v5.docx

Petersen (2020). Hvordan oplever pædagoger professionel egenomsorg i institutionslivet?. I: Dansk Psykologisk Forlag: Psyke & Logos, 2020, 41, 177-194. Lokaliseret 21-06-2022 på https://tidsskrift.dk/psyke/article/download/121514/168883/253558

Petersen, Jespersen, Pugh, Næsvang, Stausgaard & Lyager (2017). Din portfolio - guide til arbejdsportfolio og præsentationsportfolio i VIA Pædagoguddannelsen. Lokaliseret 16-08-2021 på https://www.via.dk/-/media/VIA/uddannelser/padagogik-og-laring/paedagog/dokumenter/info/paedagog-din-portfolie.pdf

Pettersvold & Østrem (2018). Pædagoger, sig fra over for detailstyringstyranniet - det nytter. Lokaliseret 02-06-2018 på https://www.information.dk/debat/2018/05/paedagoger-detailstyringstyranniet-nytter

Peyo (1979). Smølfe for og smølfe bag. Carlsen.

Pietro (2001). Sindets magt. Hvordan man styrker børns sociale kompetence. Dansk Psykologisk Forlag.

Ploug (2005). Social arv - sammenfatning 2005. Socialforskningsinstituttet. Lokaliseret 07-04-2011 på https://www.sfi.dk/publikationer/social-arv-6029/

Ploug (red.) (2017). Social arv og social ulighed. 2. udgave. Hanz Reitzels Forlag.

Plum (2017). I mangetydighedens mellemrum. Om pædagogers daglige vidensprocesser. Københavns Universitet. Lokaliseret 30-11-2023 på https://www.ucviden.dk/en/publications/i-mangetydighedens-mellerum-p%C3%A6dagogisk-viden-som-relationelt-f%C3%A6no

Poder (2013). En moderne og postmoderne nutid?. I: Andersen & Kaspersen (red.): Klassisk og moderne samfundsteori. 5. udgave. Hans Reitzels Forlag.

Poulsen (2004). Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer, modstandsdygtighed og social arv. I: Poulsen (2004): Gyldendals bog om børns udvikling. Gyldendal.

PrimoPDF (2011). PrimoPDF Converter. Lokaliseret 28-07-2011 på http://www.primopdf.com

Professionshøjskolen UCC (2017). Forældresamarbejde - at bygge bro mellem børns livsverdener. Lokaliseret 20-06-2018 på https://youtu.be/r4TbUHuwTd4

Rabøl Hansen (2005). Grundbog mod mobning. Gyldendals lærerbibliotek.

Rabøl Hansen (2016). (parantesmetoden) - strategier mod mobning. Dafolo.

Rambøll (2016). Opdatering af forskningskortlægning: Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud. Lokaliseret 23-05-2018 på http://socialministeriet.dk/media/18822/videnskortlaegning-om-overgangen-til-skole-for-udsatte-boern-i-dagtilbud.pdf

Rasch-Crhistensen (2019). Om baggrunden for den styrkede pædagogiske læreplan. I: Aabro (red.): Den styrkede pædagogiske læreplan. Baggrund, perspektiver og dilemmaer. Samfundslitteratur.

Rask, Hansen, Ravn & Rask (2018). Studiegrupper. Samarbejde og facilitering. Hans Reitzels Forlag.

Rasmussen (2016). At bruge foto og video til konstruktion af empiri. I: Glasdam, Hansen & Pjengaard (red.): Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område - indblik i videnskabelige metoder. Hans Reitzels Forlag.

Rasmussen (2022). Dorthe Birkmose: "Når vi undervurderer andres motivation, risikerer vi at ende i en faglig blindgyde". I: Socialrådgiveren, 02/2022, pp. 36-40. Lokaliseret 05-08-2022 på https://socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2022/03/2022-02-Socialraadgiveren.pdf

readsy (2016). Readsy. Lokaliseret 12-02-2016 på http://www.readsy.co/

Red Barnet (2021). Sikker Chat - sikker adfærd på nettet. Lokaliseret 22-03-2021 på https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat-sikker-adfaerd-paa-nettet/

Region Syddanmark, Psykiatrien i Syddanmark, Varde Kommune (2014). Afsluttende evaluering af projekt NUSSA 2014. Implementering i Varde Kommune og effektevaluering af NUSSA-metoden. Region Syddanmark, Psykiatrien i Syddanmark, Varde Kommune. Lokaliseret 08-05-2023 på https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/afsluttende-evaluering-af-projekt-nussa-2014/

rendoghop.dk (2017). Rend og hop med Oliver - en forebyggende indsats på børneområde. Lokaliseret 11-01-2017 på http://www.rendoghop.dk/

Riber (2005). Forstået og forstyrret - om systemisk og narrativ pædagogik. Hans Reitzels Forlag.

Rigspolitiet: Sekretariat for Konfliktråd (2011). Konfliktråd. Lokaliseret 22-09-2011 på http://www.konfliktraad.dk/

Ringer (2013). Listening to patients. A study of illness discourses, patient identities, and user involvement in contemporary psychiatric practice. Lokaliseret 13-03-2017 på http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/psykiatrisk-forskningsenhed/phd-studium/Sider/Agnes-Ringer,-ph.d.-afhandling.aspx

Ringer (2016). The 'Right' Psychiatric Patient. Lokaliseret 13-03-2017 på https://youtu.be/d4yCni0kwxU

Ringgaard (2016). Pædagoger bruger ulovlig magt mod børn hver dag. Lokaliseret 08-10-2016 på http://videnskab.dk/kultur-samfund/paedagoger-bruger-ulovlig-magt-mod-born-hver-dag

Ringgaard (2018). Pædagogiske forskere i protest: Vores børneforskning bliver ikke anerkendt. Lokaliseret 24-09-2018 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/protest-kvalitativ-forskning-bliver-ikke-anerkendt

Ringsmose & Staffeldt (2012). Rum og læring for de mindste - om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven. Dafolo.

Ringsmose & Staffeldt (2017). Rum og læring for de mindste - om at skabe gode læringsmiljøer i vuggestuen. Dafolo.

Ritchie (2013). Narrativ teori og metode. I: Ritchie (red.): Metoder i pædagogers praksis. Billesø & Baltzer.

Ritchie (2013). Jeg kan-metoden. I: Ritchie (2013): Metoder i pædagogisk praksis. Billesø & Baltzer.

Ritchie & Munck (2009). Om anerkendelsens enøjethed – og inklusion som kærkommen medspiller. I: Tidsskrift for Socialpædagogik, Nr. 24/2009.

Rogvi & Maibom (red.) (2004). Leg og lær - en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Lokaliseret 22-09-2011 på http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/Boern-unge-og-familie/Dagtilbudsomraadet/Dagtilbud/Paedagogiske-laereplaner/Documents/Legoglaer.pdf

Romanov (2011). POSEtv - a functional movement channel. Lokaliseret 18-10-2011 på http://www.youtube.com/posetv

Rosenberg (1999). Ikkevoldelig kommunikation: Girafsprog. Borgen.

Rygård (2010). Børn og unge med tilknytningsproblemer og tilknytningsforstyrrelse. En håndbog i udvikling af det daglige arbejde. Forfatterforlaget. Lokaliseret 19-03-2012 på http://www.tilknytningsforstyrrelse.dk/dk/introduktion.pdf

Rygård (2012). The Global Orphanage Project. Lokaliseret 19-03-2012 på http://www.globalorphanage.net/

Rygaard & Rasmussen (2021). Kort & godt om tilknytning. Dansk Psykologisk Forlag.

Rådet for Børns Læring (2014). Inkluderende fællesskaber i dagtilbud. Lokaliseret 20-01-2015 på http://www.børns-læring.dk/~/media/RBL/Filer/PDF/141209%20pub_Inkluderende%20faellesskaber.pdf

Rådet for Børns Læring (2023). Relationskompetent praksis i dagtilbud. Lokaliseret 31-10-2023 på https://børns-læring.dk/relationskompetence

Salomonsen (2015). Skoleforsker: Derfor klarer indvandrerdrenge sig dårligt i skolen. Lokaliseret 05-05-2015 på http://videnskab.dk/kultur-samfund/skoleforsker-derfor-klarer-indvandrerdrenge-sig-darligt-i-skolen

Sand Jørgensen & Langager (2011). Diagnoser - tendenser med særligt fokus på ADHD og voksenområdet. I: Bryderup (red.): Diagnoser i specialpædagogik og socialpædagogik. Hans Reitzels Forlag.

Sauer (2014). Bliver vi voksne - sådan rigtigt?. Lokaliseret 24-08-2014 på http://www.jyllands-posten.dk/premium/indblik/Indland/ECE6965967/bliver-vi-voksne-sadan-rigtigt/

Schaffer (1993). Beslutninger om børn - psykologiske spørgsmål og svar. Hans Reitzels Forlag.

Schaffer (1999). Social udvikling. Hans Reitzels Forlag.

Schaffer (2005). Børnepsykologi. Hans Reitzels Forlag.

Schaffer (2005). At være barn - hvad vil det sige?. I: Schaffer (2005): Børnepsykologi. Hans Reitzels Forlag.

Scharmer (2008). Teori U. Ankerhus.

Scharmer (2009). Leadning from the future. Lokaliseret 15-02-2015 på http://www.youtube.com/watch?v=k8HKxvKVUsU

Scharmer (2016). Teori U. Lederskab, der åbner fremtiden. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag.

Schelde (2022). Glem Herlufsholm for et øjeblik. Her er, hvordan moderne mobning reelt ser ud. Lokaliseret 13-05-2022 på https://www.zetland.dk/historie/sejdKKQA-ae6Ewl5D-cdbaa

Schibbye (2004). Fra begrænsning til afgrænsning: Synspunkter om grænsesætning og udvikling af selvrefleksivitet hos børn. I: Ritchie (red.): Relationer i teori og praksis. Perspektiver på pædagogisk tænkning. Billesø & Baltzer.

Schibbye (2005). Relationer - et dialektisk perspektiv. Akademisk Forlag.

Schibbye & Løvlie (2018). At få øje på sig selv. I: Schibbye & Løvlie (2018): Du og barnet. Akademisk Forlag.

Schmidt (2021). Dagtilbudspædagogik mellem dagtilbud og pædagogik. I: Hjermitslev, Rasmussen & Togsverd (red.): God og dårlig pædagoguddannelse. DPP Forlag.

Schmidt & Slott (2021). Et praksissprog for leg. En undersøgelse af daginstitutionspædagogers forståelser af og sprog for børns leg. UCL. Lokaliseret 17-09-2021 på https://www.ucviden.dk/da/publications/et-praksissprog-for-leg-en-unders%C3%B8gelse-af-daginstitutionsp%C3%A6dagog

Schnack (2006). Handlekompetence. I: Bisgaard & Rasmussen (red.): Pædagogiske teorier, 4. udgave. Billesø & Baltzer.

Schultz (2018). Tid til nærvær og trivsel: Vi følger barnet fremfor klokken. I: BUPL: Børn&Unge. Lokaliseret 31-10-2018 på https://bupl.dk/artikel/tid-til-naervaer-og-trivsel-vi-foelger-barnet-fremfor-klokken/

Schultz (2018). Nu følger vi barnet fremfor klokken. I: BUPL: Børn&Unge, Nr. 4, 22. marts 2018 (pp. 30-33). Lokaliseret 31-10-2018 på https://www.epaper.dk/buplforbund/boernogunge/2018/042018/

Servicestyrelsen (2011). Vidensportalen for Børn og Unge. Lokaliseret 30-09-2011 på http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/

Servicestyrelsen (2014). Om ADHD. Lokaliseret 26-05-2014 på http://socialstyrelsen.dk/handicap/adhd/om-adhd

SFI (2012). Social Forskning. Lokaliseret 08-08-2012 på http://www.sfi.dk/nyhedsservice-2364.aspx

SFI video (2010). SFI's YouTube-kanal. Lokaliseret 30-10-2011 på http://www.youtube.com/user/SFIvideo#p/u

Sievertsen (2020). Segregering i danske børnehaver 2005-2014. Lokaliseret 28-08-2020 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/segregering-i-danske-boernehaver-2005-2014-15189/

Simonsen (1998). Personlighed og personlighedsforstyrrelser. PsykiatriFondens Forlag.

Sivertsen (2007). Hvordan virker indsatsen mod negativ social arv? Gennemgang og analyse af 54 projektevalueringer. Socialforskningsinstituttet. Lokaliseret 07-04-2022 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/hvordan-virker-indsatsen-mod-negativ-social-arv-3570/

Skov (2007). Referér korrekt! Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. Lokaliseret 29-08-2011 på http://vip.iva.dk/tutorials/referencer/default.htm

Skovbjerg (2021). 10 tanker om leg. Dafolo.

Skovbjerg Karoff & Jessen (2014). Tekster om leg. Akademisk forlag.

Skytte (2009). Kategorisering og kulturopfattelse. I: Schou & Pedersen (red.): Samfundet i pædagogisk arbejde. Akademisk forlag.

SL (2012). Nyt om teori, forskning og metode. Lokaliseret 08-08-2012 på http://www.sl.dk/tfm

SL (2020). Socialpædagogerne Podcast. Lokaliseret 20-12-2020 på https://sl.dk/fagligtfokus?subjects=&q=&mediaTypes=Podcast&professionalCompany=&page=1

Slade (2013). 100 ways to support recovery. 2nd edition. Lokaliseret 03-06-2020 på https://www.rethink.org/advice-and-information/living-with-mental-illness/treatment-and-support/100-ways-to-support-recovery/

Smidt, Life-lab & Rossen (2023). Inddragelse af børn i evalueringskulturen. Lokaliseret 15-02-2023 på https://youtu.be/vcTBlYNjqpE

Socialministeriet (2016). En styrket pædagogisk læreplan: Arbejdsgruppernes udkast til temabeskrivelser, brede, pædagogiske læringsmål og punkter om det gode læringsmiljø. Lokaliseret 01-03-2020 på http://socialministeriet.dk/media/18438/arbejdsgruppernes-samlede-bidrag-hjemmeside.pdf

Socialministeriet (2018). Børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner. I: Socialministeriet: Velfærdspolitisk Analyse nr. 15 ? Juni 2018. Lokaliseret 19-08-2018 på http://socialministeriet.dk/media/19176/vpa-boern-fra-udsatte-boligomraader-i-daginstitutionerdocx.pdf

Socialstyrelsen (2012). Nyhedsbrev fra Socialstyrelsen. Lokaliseret 08-08-2012 på http://www.servicestyrelsen.dk/nyheder/nyhedsbrev-fra-servicestyrelsen

Socialstyrelsen (2015). Guide til tidlig opsporing af børn i en udsat position Anvendelse af Opsporingsmodellen. Lokaliseret 24-08-2016 på http://socialstyrelsen.dk/filer/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/model-for-tidlig-opsporing/1-guide-til-tidlig-opsporing-af-born-i-en-udsat-position.pdf

Socialstyrelsen (2017). National ADHD-handleplan. Pejlemærker, anbefalinger og indsatser på det sociale område. Lokaliseret 15-01-2018 på https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/adhd-handleplan

Socialstyrelsen (2019). Sprogpakken. Lokaliseret 31-03-2020 på https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/sprogpakken

Socialt Indblik (2022). Forråelsens ansigter. Lokaliseret 31-07-2022 på https://www.spreaker.com/show/forraaelsens-ansigter

Socialt Udviklingscenter SUS (2018). Omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Lokaliseret 27-04-2018 på https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/omstilling-til-en-tidligere-forebyggende-og-mere-effektiv-indsats-for-udsatte-boern-og-unge/

Sommer (1996). Den nye faglighed. I: Cecchin (red.): Den nye faglighed. BUPL.

Sommer (2002). Den kulturelle arv. Vi gør som mor og far. I: BUPL: Børn & Unge, nr. 44.

Sommer (2003). Barndomspsykologiske facetter. Systime.

Sommer (2003). Barndomspsykologi - udvikling i en forandret verden. Hans Reitzels Forlag.

Sommer (2003). Selvets dannelse. I: Sommer (2003): Barndomspsykologi: udvikling i en forandret verden, 2. reviderede udgave. Hans Reitzels Forlag.

Sommer (2003). Pædagogiske smuler. I: Sommer (2003): Barndomspsykologiske facetter. Systime.

Sommer (2011). Resiliens: forskning - begreber - modeller. I: Dansk Psykologisk Forlag: Psyke & Logos, 2011, 32, 372-394. Lokaliseret 30-06-2022 på https://tidsskrift.dk/psyke/article/download/8728/7300

Sommer (2018). Tidlig start-pædagogik i den fremtidsparate daginstitution - et alternativ. I: Sommer & Klitmøller (red.): Fremtidsparat? Hinsides PISA - nordiske perspektiver på uddannelse. Hans Reitzels Forlag.

Sort Jensen (2004). Fra fejlfinding til anerkendelse - om udvikling af relationskompetence. I: Hertz & Iversen (red.): Anerkendelse i børnehøjde. Dansk Psykologisk Forlag.

Sourceforge (2014). Greenshot. Lokaliseret 02-09-2014 på http://getgreenshot.org/downloads/

Spritz (2016). Spritz. Lokaliseret 12-02-2016 på http://spritzinc.com/

Spritz (2016). Spritzlet: Spritz any page on the web. Lokaliseret 05-10-2016 på http://www.spritzlet.com/

Stallard (2006). Gode tanker - gode følelser. Kongitiv adfærdsterapi. Arbejdsbog for børn og unge. Dansk Psykologisk Forlag.

Stanek (2003). Den sunde slåskamp. I: BUPL: Børn&Unge. Lokaliseret 07-05-2014 på http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/48D309F35EF936F8C1256D2C00462D7C?opendocument

Stanek (2008). Er der plads til pædagogik i praksis? - om de pædagogiske opgaver og handlemuligheder. I: Tuft & Aabro (red.): Faget pædagogik. Billesø & Baltzer.

Stanek (2013). Børnefællesskabers betydning og pædagoger i skolen. Lokaliseret 27-01-2015 på http://youtu.be/pvyV6CVSYFk

Stanek & Vendelbo (2019). Børneparat skole & Skoleparate børn? Fokus på overgangspædagogik. SDU/BUPL. Lokaliseret 29-09-2022 på https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/psykologi/boerneparatskole_rapport2019.pdf

Starrett (2011). DeskBound: A love-letter to your body. Lokaliseret 22-08-2011 på http://www.youtube.com/watch?v=kfg_e6YG37U

Starrett (2011). MobilityWOD. Lokaliseret 02-09-2011 på http://www.mobilitywod.com

Stern (2000). Ny introduktion. I: Stern (2000): Barnets interpersonelle verden, 3. udg. Hans Reitzels Forlag.

Stevnhøj & Gundelach (2011). Doktorleg i børnehaven. Lokaliseret 25-09-2016 på http://www.udviklingsforum.dk/Files/Rapporter/Doktorleg%20i%20b%C3%B8rnehaven_2.pdf

Stevnhøj & Strange (2016). Børn og seksualitet. Hans Reitzels Forlag.

Stokholm & Ejbye-Ernst (2015). Natur og udeliv: Uderummet i pædagogisk praksis. Systime Profession.

Stretanski (2010). ChiRunning Simplified! Efficient and Injury Free Natural Running Form Technique Video. Lokaliseret 18-10-2011 på http://youtu.be/H26liWMDH8U

Striim (2003). Kreativ teknik - 13 metoder til idéudvikling og problemløsning. Børsen.

Striim (2003). Kreativ teknik - 13 arbejdsskemaer til idéudvikling og problemløsning. Børsen.

Studypedia (2018). AU Studypedia. Lokaliseret 08-05-2018 på http://studypedia.au.dk/

Sunesen (2020). Sådan laver du undersøgelser. Videnskabsteori, metode og analyse. Hans Reitzels Forlag.

Svendsen (2007). Relationer og dialog som sprogudviklingens lokomotiv. I: Jørgensen (red.): Sprog som værktøj og legetøj. Academica.

Sødisbakke (2020). Padcast: Specialpædagogiske Eftertanker. Lokaliseret 17-01-2021 på https://podtail.com/da/podcast/specialpaedagogiske-eftertanker/

Søgaard (2002). Narrativ psykologi. I: Søgaard (2002): Mønsterbrud. Billesø & Baltzer.

Sørensen (2015). Drama, æstetisk læring og udvikling af dramatisk legekompetence i børnehaven. Aarhus Universitet. Lokaliseret 09-08-2017 på http://edu.au.dk/fileadmin/edu/phdafhandlinger/Merete-Soerensen-ph.d.-afhandling.pdf

Takaharu Tezuka (2014). The best kindergarten you've ever seen. Lokaliseret 18-04-2015 på http://www.ted.com/talks/takaharu_tezuka_the_best_kindergarten_you_ve_ever_seen

TAMU (2015). En ressourceside om konsekvenspædagogik. Lokaliseret 10-03-2015 på http://www.konsekvenspædagogik.dk/

Tanggaard & Brinkman (2011). Til forsvar for en uren pædagogik. I: Rømer, Tanggaard & Brinkman (red.): Uren pædagogik. Klim.

Task Force om Fremtidens Dagtilbud (2012). Fremtidens dagtilbud. Lokaliseret 15-05-2023 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/baggrundsrapport-task-force-om-fremtidens-dagtilbud

Thomsen (red.) (2016). Unge i Danmark - 18 år og på vej til voksenlivet. Årgang 95 - forløbsundersøgelsen af børn født i 1995. SFI. Lokaliseret 22-06-2016 på http://www.sfi.dk/publikationer/unge-i-danmark-18-aar-og-paa-vej-til-voksenlivet-11892/

Thomsen, Kohl, Jæger, Henze-Pedersen, Karmsteen & Hansen (2019). Læringsmiljøer i danske familier. En kortlægning af de forskellige læringsmiljøer i danske småbørnsfamilier. Lokaliseret 26-06-2019 på https://www.vive.dk/media/pure/13600/3048780

Thurén (1992). Videnskabsteori for begyndere. Munksgaard.

Togsverd & Ørskov (2011). Konflikter, social inklusion og eksklusion i børnehaven. I: VIA University College: Gjallerhorn Nr. 14/2011. Lokaliseret 04-09-2013 på http://www.swiflet.com/via/gjh/9/1/

Togsverd & Ørskov (2011). Konflikter i et inkluderende perspektiv. Lokaliseret 04-09-2013 på https://www.ucviden.dk/portal-via/da/publications/konflikter-i-et-inkluderende-perspektiv%2887603893-2a1d-4256-9c68-588c0ce980b9%29.html

Togsverd, Jørgensen, Rothuizen & Weise (2017). Viden i spil i daginstitutioner. BUPL. Lokaliseret 25-01-2018 på https://bupl.dk/wp-content/uploads/2017/12/filer-viden-i-spil-i-daginstitutioner_forskningsrapport-941.pdf

Tonti (2013). ADHD As A Difference In Cognition, Not A Disorder. Lokaliseret 30-08-2014 på http://youtu.be/uU6o2_UFSEY

Top-Nørgaard (2019). Tre forskningsperspektiver på kritikken af pædagoguddannelsen. Lokaliseret 29-10-2019 på https://ruc.dk/tre-forskningsperspektiver-paa-kritikken-af-paedagoguddannelsen

Tordrup (2021). Tryg tilknytning i vuggestuen. Dansk Psykologisk Forlag.

Torfing (2016). Bombe under 30 års styringstænkning: Hood og Dixon lægger New Public Management i graven. Lokaliseret 23-02-2016 på http://www.denoffentlige.dk/bombe-under-30-aars-styringstaenkning-hood-og-dixon-laegger-new-public-management-i-graven

Treasure (2011). 5 måder at lytte bedre. Lokaliseret 23-02-2014 på http://on.ted.com/Treasure11

Treasure (2012). Hvorfor arkitekter bør bruge deres ører. Lokaliseret 23-02-2014 på http://on.ted.com/ArchitectEars

Trillingsgaard (2000). Skolens blinde øje. Urolige og ukoncentrerede børn i folkeskolen. Dansk Psykologisk Forlag.

Trillingsgaard, Dalby & Østergaard (red.) (1997). Børn der er anderledes - hjernens betydning for barnets udvikling. Dansk psykologisk Forlag.

Tronick (2007). Still face experiment. Lokaliseret 28-04-2014 på http://youtu.be/apzXGEbZht0

Tuft (2016). Pædagogisk praksis i dagtilbud - historisk og aktuelt. I: Gravesen (red.): Pædagogik i dagtilbud. Hans Reitzels Forlag.

Tønnesvang (2002). Selvet og de almenpædagogiske professionskompetencer. I: Bertelsen, Hermansen & Tønnesvang (red.): Vinkler på selvet - en antologi om selvbegrebets anvendelse i psykologien. Klim.

Tønnesvang (2002). Selvet i pædagogikken - selvpsykologiens bidrag til en moderne dannelsespædagogik. Klim.

Tønnesvang (2015). Vitaliseringspsykologi i pædagogisk arbejde. Lokaliseret 01-04-2020 på https://www.youtube.com/channel/UCItB4wOd5UQtxWRNyaIol2A

Tønnesvang & Hedegaard (2012). Vitaliseringsmodellen - en introduktion. Lokaliseret 29-05-2018 på http://pure.au.dk/portal/files/56814599/Vitaliseringsmodel_Introduktion_T_nnesvang_Hedegaard.pdf

Tønnesvang & Hedegaard (2015). Vitaliseringsmodellen - en introduktion. 2. udgave. Lokaliseret 29-05-2018 på http://klim.dk/files/assets/smagsproever_mm/vitalisering03.pdf

Tønnesvang & Ovesen (red.) (2012). Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde. Klim.

Tønnesvang & Schou (2018). Livsvitaliserende samtaler med unge. Klim.

Tønnesvang & Schou (2018). Læringsvitaliserende samtaler. Klim.

Uddannelsesdebatten (2020). Udddebatpod - en podcast om uddannelse. Lokaliseret 25-03-2020 på http://uddannelsesdebatten.dk/podcast

Undervisningsministeriet (2004). Pædagogers kompetenceprofil. Lokaliseret 29-08-2018 på https://www.yumpu.com/da/document/view/17691171/paedagogers-kompetenceprofil-brne-og-kulturchefforeningen

Undervisningsministeriet (2018). EMU Danmarks læringsportal: Dagtilbud. Lokaliseret 01-03-2020 på https://www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Vallgårda (2005). Hvad er sundhedsfremme?. I: Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund. Lokaliseret 09-01-2019 på https://doi.org/10.7146/tfss.v2i3.466

vfhj.dk (2011). Videnscenter for Hjerneskade. Lokaliseret 02-09-2011 på http://www.vfhj.dk

VIA Efter- og videreuddannelse (2020). Podcast: Min pædagogiske rejse. Pædagogisk Extrakt. Lokaliseret 17-01-2021 på https://extrakt.via.dk/podcast

VIA University College Pædagoguddannelsen (2020). Podcast: PETERgogikum. Lokaliseret 28-12-2020 på https://petergogikum.buzzsprout.com/

Vickery (2019). En tidlig indsats er måske ikke altid det bedste. Lokaliseret 08-03-2019 på https://www.mm.dk/artikel/en-tidlig-indsats-er-maaske-ikke-altid-det-bedste

Vidensråd for Forebyggelse (2014). Børn og unges mentale helbred. Lokaliseret 27-01-2019 på http://www.vidensraad.dk/Videntema/born-og-unges-mentale-helbred

Vidensråd for forebyggelse (2021). Mental sundhed og psykisk sygdom hos 0-9-årige børn. Lokaliseret 02-09-2021 på http://www.vidensraad.dk/content/mental-sundhed-og-psykisk-sygdom-hos-0-9-%C3%A5rige-b%C3%B8rn-0

Villesen (2007). Økologisk psykologi. Lokaliseret 14-09-2015 på http://www.information.dk/136204

Villumsen (2015). Hvorfor det ikke er så ligetil med udsathed hos børn og unge kontekster. I: Gravesen (red.): Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime.

VIVE (2018). Sammenhæng for børn og unge - Videndeling og koordination i overgangen mellem dagtilbud og grundskole. Lokaliseret 29-05-2018 på https://www.kora.dk/media/8447446/pjece-dagtilbud-grundskole.pdf

Wagner & Baadsgaard (2015). Adfærdsmodifikation. Lokaliseret 10-03-2015 på http://www.wagner-baadsgaard.dk/wagner_%26_baadsgaard/DOWNLOAD.html

Waterson (1996). En 6-årig fylder 10 - Jubilæum med Steen og Stoffer. Carlsen Comics.

Wedel-Brandt (1999). Daniel Sterns teori om udvikling. I: Jerlang (red.): Udviklingspsykologiske teorier, 3. udg. Gyldendal.

Weihenmayer (2009). Brainport Vision Device helps a blind man "see". Lokaliseret 07-11-2011 på http://youtu.be/xNkw28fz9u0

Weirsøe (2002). Girafsprog. Empatisk kommunikation i pædagogens arbejde. Socialpædagogisk bibliotek.

Weng (2016). Den usynlige revolution - Et kritisk blik på naturliggørelsen af daginstitutioner. I: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet: Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling, Årg. 4, nr. 2 (2016). Lokaliseret 24-05-2017 på https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/28769

Wenger (2004). Praksisfællesskaber: Læring, mening og identitet. Hans Reitzels Forlag.

Wenger (2007). Social læringsteori - aktuelle temaer og udfordringer. I: Illeris (red.): Læringsteorier: Seks aktuelle forståelser. Roskilde Universitetsforlag.

Westring (2018). Sans og samling. Æstetik i pædagogikken. I: VIA University College: Pædagogisk Ekstrakt, nr. 13/2018, pp. 18-20. Lokaliseret 18-01-2019 på https://issuu.com/paedagogiskextrakt/docs/paedagogisk-extrakt-13-aestetikken-i-paedagogikken?fr=sNjU4YTE5ODY5MDM

What I've Learned (2016). Everything wrong with the "System" (Educate yourself). Lokaliseret 16-10-0201 på https://youtu.be/yzl7oX9FYGE

Willig (2009). Umyndiggørelse. Et essay om kritikkens infrastruktur. Hans Reitzels Forlag. Lokaliseret 08-08-2011 på http://flipper.gyldendal.dk/9788741253084.book

Willig (2016). Rasmus Willig fortæller om sin bog Afvæbnet kritik. Lokaliseret 18-05-2016 på https://youtu.be/UFDwUY4WEIQ

Willig (2016). Afvæbnet kritik. Hans Reitzels Forlag.

Wohlgemuth (2006). Håndbog i naturpædagogik. 2. udgave. Politisk Revy.

www.fairstartglobal.com (2016). Fairstat Foundation - help children save of the world. Lokaliseret 13-10-2016 på http://www.fairstartglobal.com/?lang=da

Ytterhus (2003). Socialt samvær mellem børn - inklusion og eksklusion i børnehaven. Socialpædagogisk Bibliotek.

Z-Health (2011). Z-Health Performance Solutions: YouTube Channel. Lokaliseret 30-09-2011 på http://www.youtube.com/user/ZHealthVideos#p/u

zhealth.net (2011). Z-Health - transforming Bodies Around the World. Lokaliseret 30-09-2011 på http://www.zhealth.net

Ziehe (2019). Mentalitetsændringer hos unge. I: Illeris (red.): 15 aktuelle læringsteorier. Samfundslitteratur.

Zotero (2017). Zotero. Lokaliseret 30-11-2017 på https://www.zotero.org/

Ørsted Andersen (2006). Flow og fordybelse. Hans Reitzels Forlag.

Østergaard, Sørensen, Reinholdt-Dunne & Esbjørn (2015). Særligt sensitiv? En kritisk akademisk analyse af begrebet. I: PPF: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Nr. 2/2015.

Aabro (red.) (2019). Den styrkede pædagogiske læreplan. Baggrund, perspektiver og dilemmaer. Samfundslitteratur.

Aabro (2020). Pædagogers faglige meningsdannelser – i lyset af en stigende konceptudbredelse. I: VIA University College: Tidsskrift for Professionsstudier, 16(30), 102–111. Lokaliseret 10-01-2024 på https://doi.org/10.7146/tfp.v16i30.119293

Aagerup (2015). Pædagogens undersøgelsesmetoder. Hans Reitzels Forlag.

Aalborg Kommune (2012). På sporet af inklusion: 20 fortællinger fra praksis. Lokaliseret 06-10-2016 på http://ellidshoej-skole.skoleporten.dk/sp/UserDocument/File/79353cd5-8c1e-424f-942b-8929add5c4d8

Hent denne liste til Zotero