Oplæg til diskussion

OTD er en forkortelse for "oplæg til diskussion".

Oplæggene er tiltænkt grupper: Man kan selvfølgelig godt diskutere med sig selv, men dynamikken bliver langt større, når man har nogle at diskutere med - det er en berigelse at blive konfronteret med andres synspunkter.

Disse oplæg til diskussion er bygget op om et indlæg - en blog, en nyhed, en video, et podcast - og en række spørgsmål, der kan starte en diskussion. Ofte vil indlægget i sig selv være nok til at komme igang, men hvis det viser sig svært eller man blot gerne vil have flere nuancer med, så er der mulighed for at få vist uddybende spørgsmål.

Der er spørgsmål af to typer: Afklarende spørgsmål og diskussionsspørgsmål. De afklarende spørgsmål er tænkt som en hjælp til at forstå indholdet og begreberne bedre, mens diskussionsspørgsmålene er tænkt som en inspiration til diskussion.

Udbyttet af et OTD afhænger af indsatsen. Idéelt sætter man sig sammen og har et par timer til rådighed. Man vælger et OTD og tager det alvorligt - ser det, læser det, hører det - og diskuterer derefter, med eller uden inspiration af spørgsmålene. Lad derfor være med at zappe fra det ene OTD til det næste - kun ved at tage præmissen alvorligt kan i skabe en fordybelse, som giver en dyb og ydbytterig diskussion.

God fornøjelse!

Musik og dannelse

Hvad betyder musik for vores dannelse? - og i det pædagogiske arbejde?

Sociale kategorier og ekskluderende processer

Hvordan skaber vi ekskluderende processer ved at kategorisere os selv og andre?

Selvorganiseret læring

Hvor meget kan børn lære sig selv, hvis voksne ikke stiller sig i vejen?

Inklusion - en definition

Hvad betyder begrebet inklusion egentlig i en pædagogisk kontekst?

Støj i pædagogiske miljøer

Hvad betyder det for læring, hvis akustikken er dårlig?

Det bedste dagtilbud

Hvordan ser et godt dagtilbud egentlig ud?