Sortering:   |  

Det Kriminalpræventive Råd (2011). DKR: Det Kriminalpræventive Råd. Lokaliseret 30-09-2011 på http://www.dkr.dk

Elvén (2013). Adfærdsproblemer i skolen. Dansk Psykologisk Forlag.

Elvén (2016). Hvem er Bo Hejlskov Elvén? (Gode råd til forældre med særligt sårbare børn 1/4). Lokaliseret 18-08-2016 på https://www.youtube.com/watch?v=4s1a5JWfb-A&feature=share

Elvén (2018). Kort & godt om konflikter & low arousal. Dansk Psykologisk Forlag.

Elvén & Edfelt (2017). Adfærdsproblemer i vuggestuen og børnehaven. Dansk Psykologisk Forlag.

Lentz (2020). Low Arousal tilgangen på 18 minutter. Fagligheden bag håndtering af bekymrende adfærd. Lokaliseret 25-03-2021 på https://youtu.be/_zB87NSQD-c

LOKK (2014). Ære på spil. Lokaliseret 01-07-2014 på http://www.aerepaaspil.dk

Monberg (2005). Konfliktens redskaber - fra ubevidst kultur til bevidst strategi. Børsen.

Ringgaard (2016). Pædagoger bruger ulovlig magt mod børn hver dag. Lokaliseret 08-10-2016 på http://videnskab.dk/kultur-samfund/paedagoger-bruger-ulovlig-magt-mod-born-hver-dag

Rosenberg (1999). Ikkevoldelig kommunikation: Girafsprog. Borgen.

Togsverd & Ørskov (2011). Konflikter, social inklusion og eksklusion i børnehaven. I: VIA University College: Gjallerhorn Nr. 14/2011. Lokaliseret 04-09-2013 på http://www.swiflet.com/via/gjh/9/1/

Togsverd & Ørskov (2011). Konflikter i et inkluderende perspektiv. Lokaliseret 04-09-2013 på https://www.ucviden.dk/portal-via/da/publications/konflikter-i-et-inkluderende-perspektiv%2887603893-2a1d-4256-9c68-588c0ce980b9%29.html

Weirsøe (2002). Girafsprog. Empatisk kommunikation i pædagogens arbejde. Socialpædagogisk bibliotek.

Hent denne liste til Zotero 

mobning | kriminalitet | social emotionel læring | etik | kognitiv adfærdsterapi | appreciative inquiry | inklusion | facilitering | kommunikation | konflikt | organisation | integration | etnicitet | skole | dagtilbud | low arousal | modul 7 dagtilbud | magt | modul 12 skole fritid