Sortering:   |  

BUPL (2016). De svære valg - etik i uddannelse og praksis. I: BUPL: Børn&Unge Forskning, Nr. 30, marts 2016. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.epaper.dk/buplforbund/forskning/blad/forskning30/

Hansen (2015). Tema: Børneperspektiv. Mange etiske overvejelser. Husk at respektere barnet. I: BUPL: Børn&Unge, 2015/9. Lokaliseret 03-12-2017 på http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/3B2127CAA9939ED5C1257E4C003E6CA8?opendocument

Holm (2016). Etik og refleksion i dagtilbud. I: Gravesen (red.): Pædagogik i dagtilbud. Hans Reitzels forlag.

Larsen (2022). At tale om hvad der er godt - gode råd til samtaler med frivillige om etik. I: Johansen, Borger & Auken (red.): Samtaler der kræver mod. Antologi om svære samtaler i det frivillige sociale arbejde. 3. udgave. Forlaget CFSA. Lokaliseret 22-05-2023 på https://frivillighed.dk/publikationer/samtaler-der-kraever-mod-redskaber-til-svaere-samtaler-i-det-frivillige-sociale

Møller (2002). Børneinterview: Vi skal forstå, hvad børnene forstår. I: BUPL: Børn&Unge 2002/06. Lokaliseret 03-12-2017 på http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/FF27F4BA4C9F691EC1256B58004C9962?opendocument

Pedersen (2013). Hvad er dilemmaopsporing?. Lokaliseret 03-12-2017 på http://omsigt.dk/dilemmaopsporing/

Ringgaard (2016). Pædagoger bruger ulovlig magt mod børn hver dag. Lokaliseret 08-10-2016 på http://videnskab.dk/kultur-samfund/paedagoger-bruger-ulovlig-magt-mod-born-hver-dag

Hent denne liste til Zotero 

etik | inklusion | konflikt | dilemma | dagtilbud | børneperspektiv | modul 7 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | magt