Sortering:   |  

Alenkjær (2014). Hastværk får inklusion til at slå gnister. Lokaliseret 23-02-2014 på http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/02/22/165603.htm

Alenkær (2013). Inklusion - en definition. Lokaliseret 20-10-2013 på http://youtu.be/J86_7P5VT_w

Alfort (2019). På 25 år har vi stort set udryddet mobning (!) i skolen. Grunden er såre simpel. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/se7EmzXV-aeW04Gvq-b1003

Andersen & Melskens (2013). Alle sammen - social inklusion af børn med ADHD i skolens fællesskaber. Dafolo.

Bohr (2015). nklusion - fællesskabets pædagogik. I: Gravesen (red.): Pædagogik. Introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime.

Det Centrale Handicapråd (2016). Det Centrale Handicapråd. Lokaliseret 03-10-2016 på http://www.dch.dk/

EMU (2019). Veje til inklusion. Lokaliseret 20-04-2020 på https://emu.dk/grundskole/podcast/veje-til-inklusion

Gilliam (2007). Så har vi balladen. I: DPU: Asterisk Nr. 36. Lokaliseret 30-01-2012 på http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/udenforhierarki/nr36september2007/udgivelser_asterisk_asterisk-nrx2e-36-september-2007_20070829124128_asterisk_36_s25-27.pdf

Gilliam (2009). Uddannelse - danskernes og pigernes domæne. Lokaliseret 30-01-2012 på http://youtu.be/wqoKNjS-CB0

Gilliam (2009). Skolens opdragelsesprojekt: Når der tages patent på det ordentlige menneske. I: DPU: Asterisk Nr. 49. Lokaliseret 30-01-2012 på http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/udenforhierarki/nr49november2009/udgivelser_asterisk_asterisk-nrx2e-49-november-2009_20091022111145_asterisk_49_s24-25.pdf

Gilliam (2009). De umulige børn og det ordentlige menneske. Identitet, ballade og muslimske fællesskaber blandt etniske minoritetsbørn. Aarhus Universitetsforlag.

Institut for Menneskerettigheder (2017). Retten til uddannelse: Når børn med handicap ikke går i skole. Lokaliseret 18-12-2017 på https://menneskeret.dk/udgivelser/retten-uddannelse-naar-boern-handicap-ikke-gaar-skole

Jensen (2008). Kan daginstitutioner gøre en forskel? - Fra forskning om daginstitutioner set i lyset af et kompetence- og eksklusionsperspektiv. Lokaliseret 18-02-2016 på http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/forskning/forskningsprogrammer/organisationoglaering/forskningsprojekter/hpa/publikationer/arbejdspapirer/hpaserienno1/04kandaginstitutionergoereenforskel/om-dpu_institutter_paedagogisk-sociologi_hpa_ex2db-c3-b8ger_20091001143637_04_kan_daginstitutioner_g-c3-b8re_en_forskel.pdf

Kamp (2009). Det pædagogiske Danmarkskort: Relationerne dominerer og læring vokser. I: BUPL: Børn & Unge 24/2009. Lokaliseret 28-09-2011 på http://www.bupl.dk/internet/BoernOgUnge.nsf/1ea85c8010e5ec90c12569b60052d382/bd72e61dacfc0e10c125762b00322fc5!OpenDocument

Kjær (2010). Inkluderende pædagogik - god praksis og gode praktikere. Akademisk Forlag.

Kornerup (2009). Inklusion som begreb og styringsredskab. I: Pedersen (red.): Inklusionens pædagogik. Fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen. Socialpædagogisk Bibliotek.

Larsen (2009). Når læring i børnehaven inkluderer og ekskluderer. I: Pedersen (red.): Inklusionens pædagogik. Fælleskab og mangfoldighed i daginstitutionen. Socialpædagogisk Bibliotek.

Lindskov (2004). Den elegante afvisning. I: DPU: Asterisk 17/2004. Lokaliseret 22-09-2016 på http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/udenforhierarki/nr17juni2004/040616093607-amp-type-doc.pdf

Madsen (2009). Inklusionens pædagogik - om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer. I: Pedersen (red.): Inklusionens pædagogik. Fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen. Socialpædagogisk Bibliotek.

Mogensen, Helle Overballe (2010). Børn med særlige behov - en praksisguide i rummelighed. Dansk psykologisk Forlag.

Mårtensson (2017). Inklusion som begreb og forestilling. I: Autismeforeningen: Autismebladet, Nr. 3/2017. Lokaliseret 02-01-2018 på http://ipaper.ipapercms.dk/LandsforeningenAutisme/medlemsblade-2017/autismebladet-nr3-2017/?page=6

nubu.dk (2014). NUBU står for Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge. Lokaliseret 17-09-2014 på http://nubu.dk

Pedersen (red.) (2009). Inklusionens pædagogik. Fælleskab og mangfoldighed i daginstitutionen. Socialpædagogisk Bibliotek.

Pedersen (2013). Hvad er dilemmaopsporing?. Lokaliseret 03-12-2017 på http://omsigt.dk/dilemmaopsporing/

Pedersen (2013). Inklusionens grænser. Lokaliseret 22-08-2018 på http://omsigt.dk/inklusionens-graenser/

Pedersen (2014). Forsvarligt inklusionsarbejde. Lokaliseret 22-08-2018 på http://omsigt.dk/forsvarligt-inklusionsarbejde/

Petersen (2016). Inklusionisme. Lokaliseret 30-11-2017 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/inklusionisme/

Petersen (2016). Pædagogen som samfundets anerkendende ansigt. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/paedagogen-som-samfundets-anerkendende-ansigt/

Petersen (2016). Dannelse, anerkendelse og inklusion. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/dannelse-anerkendelse-og-inklusion/

Ritchie & Munck (2009). Om anerkendelsens enøjethed – og inklusion som kærkommen medspiller. I: Tidsskrift for Socialpædagogik, Nr. 24/2009.

Rådet for Børns Læring (2014). Inkluderende fællesskaber i dagtilbud. Lokaliseret 20-01-2015 på http://www.børns-læring.dk/~/media/RBL/Filer/PDF/141209%20pub_Inkluderende%20faellesskaber.pdf

Task Force om Fremtidens Dagtilbud (2012). Fremtidens dagtilbud. Lokaliseret 15-05-2023 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/baggrundsrapport-task-force-om-fremtidens-dagtilbud

Togsverd & Ørskov (2011). Konflikter i et inkluderende perspektiv. Lokaliseret 04-09-2013 på https://www.ucviden.dk/portal-via/da/publications/konflikter-i-et-inkluderende-perspektiv%2887603893-2a1d-4256-9c68-588c0ce980b9%29.html

Togsverd & Ørskov (2011). Konflikter, social inklusion og eksklusion i børnehaven. I: VIA University College: Gjallerhorn Nr. 14/2011. Lokaliseret 04-09-2013 på http://www.swiflet.com/via/gjh/9/1/

Wenger (2004). Praksisfællesskaber: Læring, mening og identitet. Hans Reitzels Forlag.

Wenger (2007). Social læringsteori - aktuelle temaer og udfordringer. I: Illeris (red.): Læringsteorier: Seks aktuelle forståelser. Roskilde Universitetsforlag.

Ytterhus (2003). Socialt samvær mellem børn - inklusion og eksklusion i børnehaven. Socialpædagogisk Bibliotek.

Aalborg Kommune (2012). På sporet af inklusion: 20 fortællinger fra praksis. Lokaliseret 06-10-2016 på http://ellidshoej-skole.skoleporten.dk/sp/UserDocument/File/79353cd5-8c1e-424f-942b-8929add5c4d8

Hent denne liste til Zotero 

social arv | omsorgssvigt | anerkendelse | adhd | identitet | mobning | etik | trivsel | børn | professionsforståelse | inklusion | fagidentitet | læring | leg | video | konflikt | asf | børnehave | børnemiljø | efterværn | integration | antropologi | etnicitet | forældresamarbejde | dilemma | skole | dannelse | dagtilbud | praksisfortællinger | blog | low arousal | modul 12 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | modul 7 social special | handikap | modul 12 skole fritid | podcast | modul 1-3 | zetland