Sortering:   |  

Broe & Damm (2015). Den udfordrede elev og skolen. Lokaliseret 08-01-2018 på http://www.havredal.dk/media/63494/Den-udfordrede-elev-og-skolen.pdf

Bye Jensen (2009). Umyndiggørelse: Den umulige kritik. I: BUPL: Børn & Unge 18/2009. Lokaliseret 08-08-2011 på http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/8D7CC268A134AF16C12575D8003950D5!OpenDocument

dcum (2009). Sammen mod mobning - for trivsel, tolerance og tryghed. Lokaliseret 22-09-2011 på http://www.sammenmodmobning.dk

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (2020). Hvad vi egentlig ved om børns trivsel. Lokaliseret 14-09-2021 på https://hvad-vi-egentlig-ved-om-borns-trivsel.simplecast.com/

Gitz-Johansen (2019). Vuggestuebørns følelsesmæssige behov. I: Rasmussen, Chimirri, Juhl & Gitz-Johansen (red.): Har du det godt? Om at have det godt i daginstitutionens hverdag. Dafolo.

Koch (2013). Børns perspektiver på trivsel. Aktivitet og underaktivitet i børnehaven. I: Nordisk Barnehageforskning, vol.6, 1-23. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.ucviden.dk/da/publications/b%C3%B8rns-perspektiver-p%C3%A5-trivsel-aktivitet-og-underaktivitet-i-b%C3%B8rne

Møhl & Rubæk (2017). Når børn og unge skærer smerten bort. I: Forlaget Skolepsykologi: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Nr. 5/6 2017.

Nielsen, Sørensen, Katznelson & Lindstrøm (red.) (2010). Den svære ungdom: 10 eksperter om trivsel og mistrivsel. Hans Reitzels Forlag.

nubu.dk (2014). NUBU står for Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge. Lokaliseret 17-09-2014 på http://nubu.dk

Ottosen, Andreasen, Dahl, Lausten, Rayce & Tagmose (2022). Børn og unge i Danmark: Velfærd og trivsel 2022. VIVE. Lokaliseret 10-01-2023 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-og-unge-i-danmark-velfaerd-og-trivsel-2022-18610/

Vidensråd for Forebyggelse (2014). Børn og unges mentale helbred. Lokaliseret 27-01-2019 på http://www.vidensraad.dk/Videntema/born-og-unges-mentale-helbred

Willig (2009). Umyndiggørelse. Et essay om kritikkens infrastruktur. Hans Reitzels Forlag. Lokaliseret 08-08-2011 på http://flipper.gyldendal.dk/9788741253084.book

Hent denne liste til Zotero 

social arv | omsorgssvigt | resiliens | mobning | trivsel | børn | unge | professionsforståelse | inklusion | selvværd | misbrug | seksualitet | forskning | efterværn | vuggestue | skole | skolepædagogik | børneperspektiv | modul 12 dagtilbud | modul 7 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | opsporing | modul 12 skole fritid | podcast | sundhed