Sortering:   |  

Fredens, Johnsen & Thybo (2011). Sundhedsfremme i hverdagen. I: Fredens, Johnsen & Thybo (red.): Sundhedsfremme i hverdagen - få mennesker du møder til at vokse. Munksgaard.

Jensen (2015). Sundhedspædagogik som pædagogisk handlemulighed over for sundhedsmæssige problemer i samfundet. I: Gravesen (red.): Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime.

Jensen & Johnsen (2001). Sundhed og sundhedsfremme i teori og praksis. 2. udgave. Philosophia.

Vallgårda (2005). Hvad er sundhedsfremme?. I: Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund. Lokaliseret 09-01-2019 på https://doi.org/10.7146/tfss.v2i3.466

Vidensråd for Forebyggelse (2014). Børn og unges mentale helbred. Lokaliseret 27-01-2019 på http://www.vidensraad.dk/Videntema/born-og-unges-mentale-helbred

Hent denne liste til Zotero 

trivsel | børn | unge | forskning | sundhed | modul 4