Sortering:   |  

cefu.dk (2011). Center for Ungdomsforsking. Lokaliseret 02-09-2011 på http://www.cefu.dk/

Dencik & Lauterbach (2002). Mor og far og hendes nye partner. Om børn og familieskift gennem opvæksten i senmoderniteten. I: Hermansen & Poulsen (red.): Samfundets børn. Klim.

Nielsen & Sørensen (2011). Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel. Center for Ungdomsforskning.

Nielsen, Sørensen, Katznelson & Lindstrøm (red.) (2010). Den svære ungdom: 10 eksperter om trivsel og mistrivsel. Hans Reitzels Forlag.

Ottosen, Andreasen, Dahl, Lausten, Rayce & Tagmose (2022). Børn og unge i Danmark: Velfærd og trivsel 2022. VIVE. Lokaliseret 10-01-2023 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-og-unge-i-danmark-velfaerd-og-trivsel-2022-18610/

Schaffer (1999). Social udvikling. Hans Reitzels Forlag.

Servicestyrelsen (2011). Vidensportalen for Børn og Unge. Lokaliseret 30-09-2011 på http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/

Vidensråd for Forebyggelse (2014). Børn og unges mentale helbred. Lokaliseret 27-01-2019 på http://www.vidensraad.dk/Videntema/born-og-unges-mentale-helbred

Ziehe (2019). Mentalitetsændringer hos unge. I: Illeris (red.): 15 aktuelle læringsteorier. Samfundslitteratur.

Hent denne liste til Zotero 

social arv | omsorgssvigt | senmodernitet | resiliens | mobning | paradigmeskift | kriminalitet | seksuelle overgreb | trivsel | børn | unge | familie | samfund | udviklingspsykologi | misbrug | seksualitet | forskning | efterværn | modul 12 dagtilbud | opsporing | modul 12 skole fritid | sundhed