Sortering:   |  

Brodin & Hylander (1998). At blive sig selv. Hans Reitzels Forlag.

Hansen (2009). Daniel Sterns udviklingsmodel. I: Guldbrandsen (red.): Opvækst og psykisk udvikling. Akademisk Forlag.

Hart (2016). Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1, 2 og 3. Hans Reitzels Forlag.

Hart (2016). Neuroaffektiv udviklingspsykologi - til gymnasiet. Gyldendal.

Hart & Schwartz (2008). Daniel N. Stern: Spædbarnets tilknytning i en intersubjektiv verden. I: Hart & Schwartz (2008): Fra interaktion til relation: Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy. Hans Reitzels Forlag.

Hart & Schwartz (2008). Fra interaktion til relation: Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy. Hans Reitzels Forlag.

Institut for Kommunikation og Handicap (2017). Barnets udvikling fra 0-6 år. Region Midtjylland. Lokaliseret 17-03-2018 på http://www.sku.rm.dk/kursuscenter/publikationer/

MacNamara (2018). Barnets udvikling gennem tilknytning og leg. Blue Pearl.

Madsen, Helstrup, Jespersen & Hart (2014). NUSSA Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Social Aktivitet. Opbygning af psykosociale ressourcer gennem leg. Afdelingen for Traume-og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark & Varde Kommune. Lokaliseret 08-05-2023 på https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/nussa/

Region Syddanmark, Psykiatrien i Syddanmark, Varde Kommune (2014). Afsluttende evaluering af projekt NUSSA 2014. Implementering i Varde Kommune og effektevaluering af NUSSA-metoden. Region Syddanmark, Psykiatrien i Syddanmark, Varde Kommune. Lokaliseret 08-05-2023 på https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/afsluttende-evaluering-af-projekt-nussa-2014/

Rygaard & Rasmussen (2021). Kort & godt om tilknytning. Dansk Psykologisk Forlag.

Schaffer (1999). Social udvikling. Hans Reitzels Forlag.

Schaffer (2005). Børnepsykologi. Hans Reitzels Forlag.

Sommer (2003). Barndomspsykologi - udvikling i en forandret verden. Hans Reitzels Forlag.

Sommer (2003). Barndomspsykologiske facetter. Systime.

Sommer (2011). Resiliens: forskning - begreber - modeller. I: Dansk Psykologisk Forlag: Psyke & Logos, 2011, 32, 372-394. Lokaliseret 30-06-2022 på https://tidsskrift.dk/psyke/article/download/8728/7300

Stern (2000). Ny introduktion. I: Stern (2000): Barnets interpersonelle verden, 3. udg. Hans Reitzels Forlag.

Tronick (2007). Still face experiment. Lokaliseret 28-04-2014 på http://youtu.be/apzXGEbZht0

Wedel-Brandt (1999). Daniel Sterns teori om udvikling. I: Jerlang (red.): Udviklingspsykologiske teorier, 3. udg. Gyldendal.

Hent denne liste til Zotero 

social arv | resiliens | paradigmeskift | børn | unge | udviklingspsykologi | neuropædagogik | leg | video | dagtilbud | tilknytning | modul 7 dagtilbud | modul 7 social special | opsporing | modul 1-3