Sortering:   |  

Brodin & Hylander (1998). At blive sig selv. Hans Reitzels Forlag.

Hansen (2009). Daniel Sterns udviklingsmodel. I: Guldbrandsen (red.): Opvækst og psykisk udvikling. Akademisk Forlag.

Hart (2016). Neuroaffektiv udviklingspsykologi - til gymnasiet. Gyldendal.

Hart (2016). Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1, 2 og 3. Hans Reitzels Forlag.

Hart & Schwartz (2008). Fra interaktion til relation: Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy. Hans Reitzels Forlag.

Hart & Schwartz (2008). Daniel N. Stern: Spædbarnets tilknytning i en intersubjektiv verden. I: Hart & Schwartz (2008): Fra interaktion til relation: Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy. Hans Reitzels Forlag.

Institut for Kommunikation og Handicap (2017). Barnets udvikling fra 0-6 år. Region Midtjylland. Lokaliseret 17-03-2018 på http://www.sku.rm.dk/kursuscenter/publikationer/

MacNamara (2018). Barnets udvikling gennem tilknytning og leg. Blue Pearl.

Schaffer (1999). Social udvikling. Hans Reitzels Forlag.

Schaffer (2005). Børnepsykologi. Hans Reitzels Forlag.

Sommer (2003). Barndomspyskologiske facetter. Systime.

Sommer (2003). Barndomspsykologi - udvikling i en forandret verden. Hans Reitzels Forlag.

Stern (2000). Ny introduktion. I: Stern (2000): Barnets interpersonelle verden, 3. udg. Hans Reitzels Forlag.

Tronick (2007). Still face experiment. Lokaliseret 28-04-2014 på http://youtu.be/apzXGEbZht0

Wedel-Brandt (1999). Daniel Sterns teori om udvikling. I: Jerlang (red.): Udviklingspsykologiske teorier, 3. udg. Gyldendal.

Hent denne liste til Zotero 

paradigmeskift | børn | unge | udviklingspsykologi | neuropædagogik | video | tilknytning | modul 7 dagtilbud | modul 7 social special | opsporing | modul 1-3