Sortering:   |  

Avenstrup & Hudecek (2016). Kom ind i legen! Fælles legemanuskripter som pædagogisk metode. Dafolo.

Blume (2002). Slåskultur. Klim.

Center for Forebyggelse (2005). Idékatalog: Leg og lær. Lokaliseret 30-08-2016 på http://www.sst.dk/~/media/9637CDE204424C26BDB0F3A7443F1295.ashx

FDF (2016). Legedatabasen. Lokaliseret 31-08-2016 på http://fdf.dk/inspiration/moedeaktiviteter/legedatabasen

Gitz-Johansen (2016). Den fri leg som børns eget følelsesarbejde: En oversigt over og diskussion af det psykodynamiske perspektiv på børns leg. I: Norsk senter for barneforskning: Barn, 2016(4), pp. 9-25.

Hansen & Toft (2018). Leg som æstetisk demokratisk anliggende i (ud)dannelsesfeltet. I: Dansk psykologisk Forlag: Kognition & Pædagogik, Nr. 109, august 2018, 28. årgang. (pp. 34-44).

kampogkultur.dk (2014). Kamp & Kultur: Video af øvelser. Lokaliseret 30-08-2016 på http://kampogkultur.dk/oevelser/

Lindskov (2004). Den elegante afvisning. I: DPU: Asterisk 17/2004. Lokaliseret 22-09-2016 på http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/udenforhierarki/nr17juni2004/040616093607-amp-type-doc.pdf

Mouritsen (2003). Æstetisk refleksivitet og refleksionstyper i børns former for narrative udtryk og lege - en analyse af rolleleg som fortælling. I: Gleerup & Weidemann (red.): Pædagogisk forskning og udvikling. Syddansk Universitetsforlag.

Mourtisen (2001). Refleksivitet og refleksionstyper i børns udtryksformer. I: BUKS: BUKS Tidsskrift for børne- og ungdomskultur nr. 43/2001. Lokaliseret 20-08-2018 på https://www.yumpu.com/da/document/view/18491228/refleksivitet-og-refleksionstyper-i-brns-udtryksformer

Skovbjerg Karoff & Jessen (2014). Tekster om leg. Akademisk forlag.

Sørensen (2015). Drama, æstetisk læring og udvikling af dramatisk legekompetence i børnehaven. Aarhus Universitet. Lokaliseret 09-08-2017 på http://edu.au.dk/fileadmin/edu/phdafhandlinger/Merete-Soerensen-ph.d.-afhandling.pdf

Ytterhus (2003). Socialt samvær mellem børn - inklusion og eksklusion i børnehaven. Socialpædagogisk Bibliotek.

Hent denne liste til Zotero 

narrativ metode | børn | inklusion | leg | børnehave | slåskultur | dannelse | dagtilbud