Sortering:   |  

Avenstrup & Hudecek (2016). Kom ind i legen! Fælles legemanuskripter som pædagogisk metode. Dafolo.

Bergström (1999). Sorte og hvide lege - kaos og orden i hjernen - om det legende barn. Hans Reitzel.

Blume (2002). Slåskultur. Klim.

Center for Forebyggelse (2005). Idékatalog: Leg og lær. Lokaliseret 30-08-2016 på http://www.sst.dk/~/media/9637CDE204424C26BDB0F3A7443F1295.ashx

DEA (2020). Forståelser af leg og legefaglighed i dansk politik, forskning og pædagogisk praksis for 3-5 årige børn i dagtilbud. DEA. Lokaliseret 03-09-2021 på https://www.ucviden.dk/da/publications/forst%C3%A5elser-af-leg-og-legefaglighed-i-dansk-politik-forskning-og-

DR (2023). Genstart: Legesyge. Ditte Winther-Lindqvist om leg og trivsel. Lokaliseret 07-12-2023 på https://www.dr.dk/lyd/special-radio/genstart/genstart-2023/genstart-legesyge-11802350454

Ellebæk (2019). Legens (u)muligheder, hverdagens (u)muligheder, og pædagogiske (u)muligheder med Den Styrkede Pædagogiske Læreplan. Lokaliseret 22-03-2021 på https://www.linkedin.com/pulse/legens-umuligheder-hverdagens-og-p%C3%A6dagogiske-med-den-j%C3%B8rgensen/?originalSubdomain=dk

FDF (2016). Legedatabasen. Lokaliseret 31-08-2016 på http://fdf.dk/inspiration/moedeaktiviteter/legedatabasen

Gitz-Johansen (2016). Den fri leg som børns eget følelsesarbejde: En oversigt over og diskussion af det psykodynamiske perspektiv på børns leg. I: Norsk senter for barneforskning: Barn, 2016(4), pp. 9-25.

Hansen & Toft (2018). Leg som æstetisk demokratisk anliggende i (ud)dannelsesfeltet. I: Dansk psykologisk Forlag: Kognition & Pædagogik, Nr. 109, august 2018, 28. årgang. (pp. 34-44).

kampogkultur.dk (2014). Kamp & Kultur: Video af øvelser. Lokaliseret 30-08-2016 på http://kampogkultur.dk/oevelser/

LegeKunst (2021). Podcast: LegeKunst. Lokaliseret 09-05-2021 på https://legekunst.nu/podcasts/

Lindskov (2004). Den elegante afvisning. I: DPU: Asterisk 17/2004. Lokaliseret 22-09-2016 på http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/udenforhierarki/nr17juni2004/040616093607-amp-type-doc.pdf

Madsen, Helstrup, Jespersen & Hart (2014). NUSSA Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Social Aktivitet. Opbygning af psykosociale ressourcer gennem leg. Afdelingen for Traume-og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark & Varde Kommune. Lokaliseret 08-05-2023 på https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/nussa/

Mouritsen (2003). Æstetisk refleksivitet og refleksionstyper i børns former for narrative udtryk og lege - en analyse af rolleleg som fortælling. I: Gleerup & Weidemann (red.): Pædagogisk forskning og udvikling. Syddansk Universitetsforlag.

Mourtisen (2001). Refleksivitet og refleksionstyper i børns udtryksformer. I: BUKS: BUKS Tidsskrift for børne- og ungdomskultur nr. 43/2001. Lokaliseret 20-08-2018 på https://www.yumpu.com/da/document/view/18491228/refleksivitet-og-refleksionstyper-i-brns-udtryksformer

Schmidt & Slott (2021). Et praksissprog for leg. En undersøgelse af daginstitutionspædagogers forståelser af og sprog for børns leg. UCL. Lokaliseret 17-09-2021 på https://www.ucviden.dk/da/publications/et-praksissprog-for-leg-en-unders%C3%B8gelse-af-daginstitutionsp%C3%A6dagog

Skovbjerg (2021). 10 tanker om leg. Dafolo.

Skovbjerg Karoff & Jessen (2014). Tekster om leg. Akademisk forlag.

Sørensen (2015). Drama, æstetisk læring og udvikling af dramatisk legekompetence i børnehaven. Aarhus Universitet. Lokaliseret 09-08-2017 på http://edu.au.dk/fileadmin/edu/phdafhandlinger/Merete-Soerensen-ph.d.-afhandling.pdf

Ytterhus (2003). Socialt samvær mellem børn - inklusion og eksklusion i børnehaven. Socialpædagogisk Bibliotek.

Hent denne liste til Zotero 

narrativ metode | børn | inklusion | udviklingspsykologi | neuropædagogik | leg | børnehave | slåskultur | dannelse | dagtilbud | modul 7 dagtilbud | podcast | pædagogiske læreplaner 2018