Sortering:   |  

Arrouas (2020). Franske børn skal sidde pænt, danske børn skal spise jord. Da jeg indså, at hvert land har sin egen børneopdragelse. Lokaliseret 11-07-2020 på https://www.zetland.dk/historie/s85EGPQ6-aOMVBmvY-1e7a2

Belling (2017). Bæredygtig dannelse. Skitser til en empatisk verden. Dafolo.

Bisgaard (2006). Pædagogiske teorier og dannelsesbegrebet. I: Bisgaard & Rasmussen (red.): Pædagogiske teorier, 4. udgave. Billesø & Baltzer.

Egelund (2016). Interview med Niels Egelund. Lokaliseret 09-01-2017 på vimeo.com/168305706

Hammershøj (2014). Dannelsen i uddannelse. Lokaliseret 08-10-2016 på http://vimeo.com/72645888

Hammershøj (2014). Dannelsen i uddannelse. Lokaliseret 17-12-2018 på https://www.dlf.org/media/949499/pjece_2013_dannelsenetudgave.pdf

Hammershøj (2017). Dannelse i dagtilbud. I: Hammershøj (2017): Dannelse i uddannelsessystemet. Hans Reitzels Forlag.

Hansen & Toft (2018). Leg som æstetisk demokratisk anliggende i (ud)dannelsesfeltet. I: Dansk psykologisk Forlag: Kognition & Pædagogik, Nr. 109, august 2018, 28. årgang. (pp. 34-44).

Lind (2015). Den dannende og dannede pædagog. I: Gravesen (red.): Pædagogik. Introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime.

Nyboe (2014). Pædagogik i en digital tid. I: Lauridsen & Carstens (red.): Pædagogik som viden og handling. Akademisk Forlag.

Pedersen (2011). Skolen og den opportunistiske person. I: Pedersen (2011): Konkurrencestaten. Hans Reitzels Forlag.

Petersen (2016). Dannelse, anerkendelse og inklusion. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/dannelse-anerkendelse-og-inklusion/

Petersen (2016). Refleksivitet og livsressourcer. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/refleksivitet-og-livsressourcer/

Schnack (2006). Handlekompetence. I: Bisgaard & Rasmussen (red.): Pædagogiske teorier, 4. udgave. Billesø & Baltzer.

What I've Learned (2016). Everything wrong with the "System" (Educate yourself). Lokaliseret 16-10-0201 på https://youtu.be/yzl7oX9FYGE

Hent denne liste til Zotero 

anerkendelse | identitet | socialkonstruktionisme | senmodernitet | børn | professionsforståelse | inklusion | leg | video | opdragelse | skole | dannelse | presencing | blog | modul 7 dagtilbud | modul 12 skole fritid | modul 1-3 | digital | medier