Sortering:   |  

Brinkman & Eriksen (red.) (2005). Selvrealisering - kritiske diskussioner af en grænseløs udviklingskultur. Klim.

Gilliam (2007). Så har vi balladen. I: DPU: Asterisk Nr. 36. Lokaliseret 30-01-2012 på http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/udenforhierarki/nr36september2007/udgivelser_asterisk_asterisk-nrx2e-36-september-2007_20070829124128_asterisk_36_s25-27.pdf

Gilliam (2009). Uddannelse - danskernes og pigernes domæne. Lokaliseret 30-01-2012 på http://youtu.be/wqoKNjS-CB0

Gilliam (2009). Skolens opdragelsesprojekt: Når der tages patent på det ordentlige menneske. I: DPU: Asterisk Nr. 49. Lokaliseret 30-01-2012 på http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/udenforhierarki/nr49november2009/udgivelser_asterisk_asterisk-nrx2e-49-november-2009_20091022111145_asterisk_49_s24-25.pdf

Gilliam (2009). De umulige børn og det ordentlige menneske. Identitet, ballade og muslimske fællesskaber blandt etniske minoritetsbørn. Aarhus Universitetsforlag.

Hansen (1999). Identitet og integritet. I: Knudsen & Jensen (red.): Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. Billesø & Baltzer.

Honneth (2006). Kamp om anerkendelse: sociale konflikters moralske grammatik. Hans Reitzels Forlag.

Jørgensen (2000). Psykologien i den senmoderne vestlige kultur. I: Social Kritik, nummer 70.

Jørgensen (2002). Psykologien i senmoderniteten. Hans Reitzels Forlag.

Kragh (2001). Identitetens dimensioner. I: Bruun & Knudsen (red.): Moderne psykologi - temaer. Billesø & Baltzer.

Lindemann Nelson (2002). Narrativ oprejsning - når identiteten går i stykker. Socialpædagogisk Bibliotek.

Pedersen (1999). Identitetsbegrebet hos Erik H. Erikson. I: Pedersen (1999): Drop afmagten - skab kontakten til usædvanlige unge. Socialministeriet.

Petersen (2011). Samtidsanalyse. Lokaliseret 13-12-2017 på https://prezi.com/rili4483o3r5/samtidsanalyse/

Petersen (2016). Refleksivitet og livsressourcer. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/refleksivitet-og-livsressourcer/

Hent denne liste til Zotero 

social arv | anerkendelse | identitet | socialkonstruktionisme | senmodernitet | narrativ metode | professionsforståelse | inklusion | samfund | integration | antropologi | etnicitet | dannelse | blog | modul 12 skole fritid | modul 1-3