Sortering:   |  

Alfort (2018). Vi opdrager børn til at være glade i institutionerne. Her forklarer en lektor, hvorfor det er en kæmpe fejl. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sO0E393L-mOX1ZVqz-a12db

Andersen (2007). Pædagogens praksis. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag.

Bae (1996). Voksnes definitionsmagt og børns selvoplevelse. I: Social Kritik, Nummer 47.

Bae (2014). Problematisering af forståelsen af anerkendelse - nogle selvkritiske refleksioner. I: Dansk Pædagogisk Forum: 0-14 Pædagogisk Tidsskrift, Nr. 1/2014 (pp. 16-21).

Birkmose (2013). Kampen mod forråelse begynder hos os selv. Lokaliseret 18-09-2015 på http://dorthebirkmose.dk/wp-content/uploads/2013/07/videnstema-nr-5.pdf

Birkmose (2013). Når gode mennesker handler ondt. Tabuet om forråelse. Syddansk Universitetsforlag.

Bye Jensen (2003). Måder at tale på. I: BUPL: Børn&Unge 05/2003. Lokaliseret 20-10-2013 på http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/6D8E9B70EEA1BF87C1256CBD0031EC19?opendocument

Dall (2001). Slip anerkendelsen løs! - appreciative inquiry i organisationsudvikling. Frydenlund.

Gilliam (2007). Så har vi balladen. I: DPU: Asterisk Nr. 36. Lokaliseret 30-01-2012 på http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/udenforhierarki/nr36september2007/udgivelser_asterisk_asterisk-nrx2e-36-september-2007_20070829124128_asterisk_36_s25-27.pdf

Heidegren (2010). Anerkendelse - kort og godt. Samfundslitteratur.

Honneth (2006). Kamp om anerkendelse: sociale konflikters moralske grammatik. Hans Reitzels Forlag.

Hviid, Esbjørn & Villadsen (2018). Når almenpædagogikken bliver den bedste forebyggelse af angst - den tidlige indsats i daginstitutioner. I: Pædagogisk Psykologisk Forening: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Nr. 1/2018, pp. 78-89.

Høilund & Juul (2015). Anerkendelse som betingelse for identitet og menneskelig opblomstring. I: Høilund & Juul (2015): Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag.

Høilund & Juul (2015). Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag.

Kamp (2009). Det pædagogiske Danmarkskort: Den sejrende pædagogik har mange fædre. I: BUPL: Børn & Unge 24/2009. Lokaliseret 09-10-2011 på http://www.boernogunge.dk/internet/BoernOgUnge.nsf/0/EF82B279F0616A92C125762B00322EEA!OpenDocument

Kamp (2009). Det pædagogiske Danmarkskort: Relationerne dominerer og læring vokser. I: BUPL: Børn & Unge 24/2009. Lokaliseret 28-09-2011 på http://www.bupl.dk/internet/BoernOgUnge.nsf/1ea85c8010e5ec90c12569b60052d382/bd72e61dacfc0e10c125762b00322fc5!OpenDocument

Kornerup (2009). Inklusion som begreb og styringsredskab. I: Pedersen (red.): Inklusionens pædagogik. Fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen. Socialpædagogisk Bibliotek.

Krog & Schmidt (2014). Anerkendelse giver tid - Underkendelse tager tid. I: Dansk Pædagogisk Forum: 0-14 Pædagogisk tidsskrift, 1/2014 (pp. 48-51).

Nørgaard (2005). Axel Honneth og en teori om anerkendelse. I: Dansk Forening for Socialpædagogik: Tidsskrift for Socialpædagogik nr. 16, 2005. Lokaliseret 28-04-2019 på http://socialpaedagogik.dk/assets/britta-n%C3%B8rgaard---axel-honneth-og-en-teori-om-anerkendelse---tfs-2005.pdf

Petersen (2014). Krænkelsens pædagogik. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/kraenkelsens-paedagogik/

Petersen (2016). Dannelse, anerkendelse og inklusion. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/dannelse-anerkendelse-og-inklusion/

Petersen (2016). Pædagogen som samfundets anerkendende ansigt. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.altidallerede.dk/paedagogik/paedagogen-som-samfundets-anerkendende-ansigt/

Ritchie & Munck (2009). Om anerkendelsens enøjethed – og inklusion som kærkommen medspiller. I: Tidsskrift for Socialpædagogik, Nr. 24/2009.

Schibbye (2004). Fra begrænsning til afgrænsning: Synspunkter om grænsesætning og udvikling af selvrefleksivitet hos børn. I: Ritchie (red.): Relationer i teori og praksis. Perspektiver på pædagogisk tænkning. Billesø & Baltzer.

Schibbye (2005). Relationer - et dialektisk perspektiv. Akademisk Forlag.

Schibbye & Løvlie (2018). At få øje på sig selv. I: Schibbye & Løvlie (2018): Du og barnet. Akademisk Forlag.

Sort Jensen (2004). Fra fejlfinding til anerkendelse - om udvikling af relationskompetence. I: Hertz & Iversen (red.): Anerkendelse i børnehøjde. Dansk Psykologisk Forlag.

Willig (2016). Afvæbnet kritik. Hans Reitzels Forlag.

Hent denne liste til Zotero 

social arv | anerkendelse | identitet | senmodernitet | social emotionel læring | børn | appreciative inquiry | familie | professionsforståelse | inklusion | læring | samfund | kommunikation | antropologi | etnicitet | dannelse | presencing | forråelse | blog | modul 7 social special | modul 1-3 | zetland