Sortering:   |  

Bonke (2009). Forældres brug af tid og penge på deres børn. Rockwool Fondens Forskningsenhed / Syddansk Universitet.

Dencik & Lauterbach (2002). Mor og far og hendes nye partner. Om børn og familieskift gennem opvæksten i senmoderniteten. I: Hermansen & Poulsen (red.): Samfundets børn. Klim.

Dencik, Schultz Jørgensen & Sommer (2008). Familie og børn i en opbrudstid. Hans Reitzels Forlag.

Schibbye (2005). Relationer - et dialektisk perspektiv. Akademisk Forlag.

Sommer (2002). Den kulturelle arv. Vi gør som mor og far. I: BUPL: Børn & Unge, nr. 44.

Thomsen, Kohl, Jæger, Henze-Pedersen, Karmsteen & Hansen (2019). Læringsmiljøer i danske familier. En kortlægning af de forskellige læringsmiljøer i danske småbørnsfamilier. Lokaliseret 26-06-2019 på https://www.vive.dk/media/pure/13600/3048780

Hent denne liste til Zotero 

social arv | anerkendelse | børn | unge | familie | samfund | forældresamarbejde | presencing | modul 12 dagtilbud | modul 7 dagtilbud