Sortering:   |  

Andersen, Jensen, Nielsen & Skaksen (2020). Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår. Gyldendal / Rockwool Fonden. Lokaliseret 27-07-2020 på https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/hvad-vi-ved-om-boern-og-deres-opvaekstvilkaar/

Bonke (2009). Forældres brug af tid og penge på deres børn. Rockwool Fondens Forskningsenhed / Syddansk Universitet.

Dencik & Lauterbach (2002). Mor og far og hendes nye partner. Om børn og familieskift gennem opvæksten i senmoderniteten. I: Hermansen & Poulsen (red.): Samfundets børn. Klim.

Dencik, Schultz Jørgensen & Sommer (2008). Familie og børn i en opbrudstid. Hans Reitzels Forlag.

Dragsdahl (2020). Skal børn kunne skjule sig, når de stikker af hjemmefra? Mød kvinden bag Danmarks første krisecenter for børn. Lokaliseret 12-06-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sop1mwgx-aejvz2nA-13ea0

Schibbye (2005). Relationer - et dialektisk perspektiv. Akademisk Forlag.

Sommer (2002). Den kulturelle arv. Vi gør som mor og far. I: BUPL: Børn & Unge, nr. 44.

Thomsen, Kohl, Jæger, Henze-Pedersen, Karmsteen & Hansen (2019). Læringsmiljøer i danske familier. En kortlægning af de forskellige læringsmiljøer i danske småbørnsfamilier. Lokaliseret 26-06-2019 på https://www.vive.dk/media/pure/13600/3048780

Hent denne liste til Zotero 

social arv | omsorgssvigt | anerkendelse | resiliens | børn | unge | familie | menneskeret | samfund | forældresamarbejde | presencing | børneperspektiv | modul 12 dagtilbud | modul 7 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | opsporing