Sortering:   |  

Dragsdahl (2020). Skal børn kunne skjule sig, når de stikker af hjemmefra? Mød kvinden bag Danmarks første krisecenter for børn. Lokaliseret 12-06-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sop1mwgx-aejvz2nA-13ea0

Institut for Kommunikation og Handicap (2017). Barnets udvikling fra 0-6 år. Region Midtjylland. Lokaliseret 17-03-2018 på http://www.sku.rm.dk/kursuscenter/publikationer/

Jacobsen, Pedersen, Brinck, Iversen, Kiil, Andersen, Hindsholm, Storgaard & Kloppenborg (2018). Slutevaluering af familierettede og forebyggende indsatser i Tidlig Indsats - Livslang Effekt. Lokaliseret 23-01-2018 på https://www.kora.dk/media/8099834/10905_slutevaluering-af-familierettede-og-forebyggende-indsatser-i-tidlig-indsats-livslang-effekt.pdf

Killén (2002). Omsorgssvigt. I: Hegeland (red.): Forebyggende arbejde i skolen. Om børn med sociale og emotionelle vanskeligheder. Psykologisk Forlag.

Mehlbye & Andersen (red.) (2012). Tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position: Idékatalog. Lokaliseret 24-08-2016 på http://socialstyrelsen.dk/filer/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/idekatalog-om-tidlig-opsporing-af-born-i-en-socialt-udsat-position-opsporingsmodel-pdf.pdf

Ottosen, Andreasen, Dahl, Lausten, Rayce & Tagmose (2022). Børn og unge i Danmark: Velfærd og trivsel 2022. VIVE. Lokaliseret 10-01-2023 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-og-unge-i-danmark-velfaerd-og-trivsel-2022-18610/

Petersen (2011). Hvad ved vi egentligt om de udsatte børn. I: Villumsen (red.): Ude af sammen-hæng om professionelles arbejde med børn i udsatte positioner. Systime.

Socialstyrelsen (2015). Guide til tidlig opsporing af børn i en udsat position Anvendelse af Opsporingsmodellen. Lokaliseret 24-08-2016 på http://socialstyrelsen.dk/filer/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/model-for-tidlig-opsporing/1-guide-til-tidlig-opsporing-af-born-i-en-udsat-position.pdf

Socialt Udviklingscenter SUS (2018). Omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Lokaliseret 27-04-2018 på https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/omstilling-til-en-tidligere-forebyggende-og-mere-effektiv-indsats-for-udsatte-boern-og-unge/

Vickery (2019). En tidlig indsats er måske ikke altid det bedste. Lokaliseret 08-03-2019 på https://www.mm.dk/artikel/en-tidlig-indsats-er-maaske-ikke-altid-det-bedste

Vidensråd for forebyggelse (2021). Mental sundhed og psykisk sygdom hos 0-9-årige børn. Lokaliseret 02-09-2021 på http://www.vidensraad.dk/content/mental-sundhed-og-psykisk-sygdom-hos-0-9-%C3%A5rige-b%C3%B8rn-0

Villumsen (2015). Hvorfor det ikke er så ligetil med udsathed hos børn og unge kontekster. I: Gravesen (red.): Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime.

Hent denne liste til Zotero 

social arv | omsorgssvigt | resiliens | trivsel | børn | unge | familie | psykiatri | menneskeret | udviklingspsykologi | forskning | børnehave | vuggestue | forældresamarbejde | dagtilbud | børneperspektiv | modul 12 dagtilbud | modul 7 dagtilbud | opsporing | modul 4