Sortering:   |  

Borge (2004). Resiliens. Risiko og sund udvikling. Socialpædagogisk Bibliotek.

Dragsdahl (2020). Skal børn kunne skjule sig, når de stikker af hjemmefra? Mød kvinden bag Danmarks første krisecenter for børn. Lokaliseret 12-06-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sop1mwgx-aejvz2nA-13ea0

Hegeland (red.) (2002). Forebyggende arbejde i skolen. Om børn med sociale og emotionelle vanskeligheder. Psykologisk Forlag.

Lausten, Hansen & Myrup Jensen (2013). Risiko- og beskyttelsesfaktorer. I: Lausten, Hansen & Myrup Jensen (2013): God praksis i forebyggende arbejde. SFI. Lokaliseret 11-04-2013 på http://www.sfi.dk/rapportoplysninger-4681.aspx?Action=1&NewsId=3803&PID=9267

Nielsen (2004). Problemadfærd. Børn og unges udfordringer til fællesskabet. Socialpædagogisk Bibliotek.

Ottosen, Andreasen, Dahl, Lausten, Rayce & Tagmose (2022). Børn og unge i Danmark: Velfærd og trivsel 2022. VIVE. Lokaliseret 10-01-2023 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-og-unge-i-danmark-velfaerd-og-trivsel-2022-18610/

Poulsen (2004). Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer, modstandsdygtighed og social arv. I: Poulsen (2004): Gyldendals bog om børns udvikling. Gyldendal.

Slade (2013). 100 ways to support recovery. 2nd edition. Lokaliseret 03-06-2020 på https://www.rethink.org/advice-and-information/living-with-mental-illness/treatment-and-support/100-ways-to-support-recovery/

Sommer (2011). Resiliens: forskning - begreber - modeller. I: Dansk Psykologisk Forlag: Psyke & Logos, 2011, 32, 372-394. Lokaliseret 30-06-2022 på https://tidsskrift.dk/psyke/article/download/8728/7300

Vidensråd for forebyggelse (2021). Mental sundhed og psykisk sygdom hos 0-9-årige børn. Lokaliseret 02-09-2021 på http://www.vidensraad.dk/content/mental-sundhed-og-psykisk-sygdom-hos-0-9-%C3%A5rige-b%C3%B8rn-0

Villumsen (2015). Hvorfor det ikke er så ligetil med udsathed hos børn og unge kontekster. I: Gravesen (red.): Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime.

Hent denne liste til Zotero 

social arv | omsorgssvigt | resiliens | mobning | trivsel | personlighedsforstyrrelse | børn | unge | familie | psykiatri | menneskeret | udviklingspsykologi | forskning | børneperspektiv | modul 12 dagtilbud | modul 7 dagtilbud | opsporing | modul 4 | recovery