Sortering:   |  

Borge (2004). Resiliens. Risiko og sund udvikling. Socialpædagogisk Bibliotek.

Hegeland (red.) (2002). Forebyggende arbejde i skolen. Om børn med sociale og emotionelle vanskeligheder. Psykologisk Forlag.

Lausten, Hansen & Myrup Jensen (2013). Risiko- og beskyttelsesfaktorer. I: Lausten, Hansen & Myrup Jensen (2013): God praksis i forebyggende arbejde. SFI. Lokaliseret 11-04-2013 på http://www.sfi.dk/rapportoplysninger-4681.aspx?Action=1&NewsId=3803&PID=9267

Nielsen (2004). Problemadfærd. Børn og unges udfordringer til fællesskabet. Socialpædagogisk Bibliotek.

Poulsen (2004). Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer, modstandsdygtighed og social arv. I: Poulsen (2004): Gyldendals bog om børns udvikling. Gyldendal.

Villumsen (2015). Hvorfor det ikke er så ligetil med udsathed hos børn og unge kontekster. I: Gravesen (red.): Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed. Systime.

Hent denne liste til Zotero 

social arv | omsorgssvigt | resiliens | mobning | opsporing | modul 4