Sortering:   |  

Alfort (2019). På 25 år har vi stort set udryddet mobning (!) i skolen. Grunden er såre simpel. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/se7EmzXV-aeW04Gvq-b1003

AREA (2019). Study Finds Link between Voter Preference for Trump and Bullying in Middle Schools. Lokaliseret 09-01-2019 på https://www.aera.net/Newsroom/News-Releases-and-Statements/Study-Finds-Link-between-Voter-Preference-for-Trump-and-Bullying-in-Middle-Schools

Børnerådet (1999). Mobbedreng. Børnerådet.

dcum (2009). Sammen mod mobning - for trivsel, tolerance og tryghed. Lokaliseret 22-09-2011 på http://www.sammenmodmobning.dk

dcum.dk (2011). Dansk Center for Undervisningsmiljø. Lokaliseret 30-09-2011 på http://dcum.dk

Det Kriminalpræventive Råd (2011). DKR: Det Kriminalpræventive Råd. Lokaliseret 30-09-2011 på http://www.dkr.dk

Hegeland (red.) (2002). Forebyggende arbejde i skolen. Om børn med sociale og emotionelle vanskeligheder. Psykologisk Forlag.

Laserow (2003). Stop mobning trinvis i 15 lektioner. Alinea.

Nielsen, Sørensen, Katznelson & Lindstrøm (red.) (2010). Den svære ungdom: 10 eksperter om trivsel og mistrivsel. Hans Reitzels Forlag.

Nordisk Campbell Center (2007). Undervisningsforløb kan mindske børns mobning og konflikter. I: SFI: Hvad virker? Evidens om effekter, nr.12.

Olweus (2002). Mobning blandt skolebørn - grundlæggende faktorer og et vellykket handlingsporgram. I: Hegeland (red.): Forebyggende arbejde i skolen. Om børn med sociale og emotionelle vanskeligheder. Dansk psykologisk Forlag.

Rabøl Hansen (2005). Grundbog mod mobning. Gyldendals lærerbibliotek.

Rabøl Hansen (2016). (parantesmetoden) - strategier mod mobning. Dafolo.

Schelde (2022). Glem Herlufsholm for et øjeblik. Her er, hvordan moderne mobning reelt ser ud. Lokaliseret 13-05-2022 på https://www.zetland.dk/historie/sejdKKQA-ae6Ewl5D-cdbaa

Hent denne liste til Zotero 

omsorgssvigt | resiliens | mobning | kriminalitet | social emotionel læring | trivsel | unge | inklusion | misbrug | konflikt | seksualitet | børnehave | børnemiljø | skolepædagogik | modul 12 skole fritid | zetland