Sortering:   |  

Bowen, Chawla & Marlatt (2012). Mindfulness-baseret misbrugsbehandling - en MBRP-vejledning. Klim.

Hansen (red.) (2000). Børn som lever med forældres alkohol- og stofproblemer. Sundhedsstyrelsen.

Nielsen, Sørensen, Katznelson & Lindstrøm (red.) (2010). Den svære ungdom: 10 eksperter om trivsel og mistrivsel. Hans Reitzels Forlag.

Hent denne liste til Zotero 

omsorgssvigt | alkohol | mobning | trivsel | unge | misbrug | seksualitet | mindfulness | modul 12 skole fritid