Sortering:   |  

Anvendt KommunalForskning (2011). Opsporing: Opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne: Hvordan finder vi de udsatte børn i tide?. Lokaliseret 07-10-2011 på http://www.akf.dk/opsporing/formidling/

Dragsdahl (2020). Skal børn kunne skjule sig, når de stikker af hjemmefra? Mød kvinden bag Danmarks første krisecenter for børn. Lokaliseret 12-06-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sop1mwgx-aejvz2nA-13ea0

Hansen (red.) (2000). Børn som lever med forældres alkohol- og stofproblemer. Sundhedsstyrelsen.

Hegeland (red.) (2002). Forebyggende arbejde i skolen. Om børn med sociale og emotionelle vanskeligheder. Psykologisk Forlag.

Killén (2002). Omsorgssvigt. I: Hegeland (red.): Forebyggende arbejde i skolen. Om børn med sociale og emotionelle vanskeligheder. Psykologisk Forlag.

nubu.dk (2014). NUBU står for Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge. Lokaliseret 17-09-2014 på http://nubu.dk

Ottosen & Henze-Pedersen (2021). Fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn. En vidensopsamling. VIVE. Lokaliseret 08-10-2021 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/fysisk-vold-og-seksuelle-overgreb-mod-boern-16645

Poulsen (2004). Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer, modstandsdygtighed og social arv. I: Poulsen (2004): Gyldendals bog om børns udvikling. Gyldendal.

Rygård (2010). Børn og unge med tilknytningsproblemer og tilknytningsforstyrrelse. En håndbog i udvikling af det daglige arbejde. Forfatterforlaget. Lokaliseret 19-03-2012 på http://www.tilknytningsforstyrrelse.dk/dk/introduktion.pdf

Rygård (2012). The Global Orphanage Project. Lokaliseret 19-03-2012 på http://www.globalorphanage.net/

Servicestyrelsen (2011). Vidensportalen for Børn og Unge. Lokaliseret 30-09-2011 på http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/

Vidensråd for forebyggelse (2021). Mental sundhed og psykisk sygdom hos 0-9-årige børn. Lokaliseret 02-09-2021 på http://www.vidensraad.dk/content/mental-sundhed-og-psykisk-sygdom-hos-0-9-%C3%A5rige-b%C3%B8rn-0

www.fairstartglobal.com (2016). Fairstat Foundation - help children save of the world. Lokaliseret 13-10-2016 på http://www.fairstartglobal.com/?lang=da

Hent denne liste til Zotero 

social arv | omsorgssvigt | alkohol | resiliens | mobning | kriminalitet | seksuelle overgreb | trivsel | børn | unge | familie | psykiatri | inklusion | menneskeret | misbrug | video | efterværn | børneperspektiv | modul 12 dagtilbud | modul 7 dagtilbud | opsporing | modul 4