Sortering:   |  

Due (2018). Diagnoseoprøret ulmer. I: Dansk Psykologforening: Magasinet P, Nr. 6, 2018 (pp. 10-15). Lokaliseret 15-06-2018 på http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/19062.pdf

Dybvad Larsen (red.) (2000). Socialpsykiatri - et systemisk perspektiv. Munksgaard.

Evang (1988). Borderline. Hans Reitzels Forlag.

Møhl (2003). Narcissisme og grænsepsykotiske tilstande. I: Brørup, Hauge & Thomsen (red.): Den nye psykologihåndbog, 2. udg. Gyldendal.

Ringer (2013). Listening to patients. A study of illness discourses, patient identities, and user involvement in contemporary psychiatric practice. Lokaliseret 13-03-2017 på http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/psykiatrisk-forskningsenhed/phd-studium/Sider/Agnes-Ringer,-ph.d.-afhandling.aspx

Ringer (2016). The 'Right' Psychiatric Patient. Lokaliseret 13-03-2017 på https://youtu.be/d4yCni0kwxU

Simonsen (1998). Personlighed og personlighedsforstyrrelser. PsykiatriFondens Forlag.

Hent denne liste til Zotero 

personlighedsforstyrrelse | borderline | psykiatri | systemteori | antropologi