Sortering:   |  

Due (2018). Diagnoseoprøret ulmer. I: Dansk Psykologforening: Magasinet P, Nr. 6, 2018 (pp. 10-15). Lokaliseret 15-06-2018 på https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/artikler/diagnoseoproeret-ulmer/

Dybvad Larsen (red.) (2000). Socialpsykiatri - et systemisk perspektiv. Munksgaard.

Evang (1988). Borderline. Hans Reitzels Forlag.

Møhl (2003). Narcissisme og grænsepsykotiske tilstande. I: Brørup, Hauge & Thomsen (red.): Den nye psykologihåndbog, 2. udg. Gyldendal.

Ringer (2013). Listening to patients. A study of illness discourses, patient identities, and user involvement in contemporary psychiatric practice. Lokaliseret 13-03-2017 på http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/psykiatrisk-forskningsenhed/phd-studium/Sider/Agnes-Ringer,-ph.d.-afhandling.aspx

Ringer (2016). The 'Right' Psychiatric Patient. Lokaliseret 13-03-2017 på https://youtu.be/d4yCni0kwxU

Simonsen (1998). Personlighed og personlighedsforstyrrelser. PsykiatriFondens Forlag.

Slade (2013). 100 ways to support recovery. 2nd edition. Lokaliseret 03-06-2020 på https://www.rethink.org/advice-and-information/living-with-mental-illness/treatment-and-support/100-ways-to-support-recovery/

Vidensråd for forebyggelse (2021). Mental sundhed og psykisk sygdom hos 0-9-årige børn. Lokaliseret 02-09-2021 på http://www.vidensraad.dk/content/mental-sundhed-og-psykisk-sygdom-hos-0-9-%C3%A5rige-b%C3%B8rn-0

Hent denne liste til Zotero 

omsorgssvigt | resiliens | personlighedsforstyrrelse | borderline | psykiatri | systemteori | antropologi | modul 12 dagtilbud | modul 7 dagtilbud | opsporing | recovery