Sortering:   |  

Bejder (2014). Børn har ret ... til at kende deres rettigheder. Lokaliseret 17-04-2016 på http://megafonen.redbarnet.dk/Bestil-materiale.aspx?ID=1138&ProductID=PROD372

Børnerådet (2018). FN's Børnekonvention. Alle børn har rettigheder. Lokaliseret 17-08-2018 på https://www.boerneraadet.dk/media/87197/BRD_FN_Boernekonventionen.pdf

menneskeret.dk (2011). Institut for menneskerettigheder. Lokaliseret 21-07-2011 på www.menneskeret.dk

Hent denne liste til Zotero 

menneskeret | konvention