Sortering:   |  

Christoffersen, Højen-Sørensen & Laugesen (2014). Daginstitutionens betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt. Lokaliseret 03-10-2022 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/daginstitutionens-betydning-for-boerns-udvikling-5159/

DCUM (2012). 40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud - metoder fra praksis. Lokaliseret 13-09-2017 på http://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/40-veje-til-bedre-trivsel-for-boern-i-dagtilbud-metoder-fra-praksis

EVA (2017). Kvalitet i dagtilbud. Pointer fra forskning. Lokaliseret 03-12-2017 på https://www.eva.dk/nyheder/2017/bliv-klog-pa-hvad-kvalitet-i-dagtilbud-er

Fagbladet FOA (2023). Tema: Børns søvn. Lokaliseret 22-01-2024 på https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2016/11/18/Boerns-soevn

Gitz-Johansen (2017). Omsorg er vigtigere end læring i vuggestuen. I: BUPL: Børn&Unge Forskning nr.12 15. august 2017. Lokaliseret 08-12-2018 på https://bupl.dk/wp-content/uploads/2017/12/filer-omsorg-er-vigtigere-end-laering-920.pdf

Gitz-Johansen (2019). Vuggestueliv. Samfundslitteratur.

Gitz-Johansen (2019). Vuggestuebørns følelsesmæssige behov. I: Rasmussen, Chimirri, Juhl & Gitz-Johansen (red.): Har du det godt? Om at have det godt i daginstitutionens hverdag. Dafolo.

Hansen (2019). Mikroovergange og empati i vuggestue og dagpleje. I: Hansen, Svinth & Broström (red.): Barnet i centrum 2. Mod en 0-3-årspædagogik i vuggestue og dagpleje. Akademisk Forlag.

Høyrup (2018). Tillidsarbejde og tydelighed. Et studie af tillid, magt og afhængighed blandt pædagoger og forældre i danske vuggestuer. Lokaliseret 04-10-2023 på https://www.ucviden.dk/da/publications/tillidsarbejde-og-tydelighed-et-studie-af-tillid-magt-og-afh%C3%A6ngig

Jensen & Sonne (2023). Middagslur og søvnpolitik. I: Jensen & Sonne (2023): Fakta og myter om børns udvikling. Akademisk Forlag.

Kragh-Müller & Kragh (2016). Pædagogisk kvalitet og relationer i store og små institutioner. I: Dansk Psykologisk Forlag: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Blå serie 33.

Mehlbye & Andersen (red.) (2012). Tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position: Idékatalog. Lokaliseret 24-08-2016 på http://socialstyrelsen.dk/filer/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/idekatalog-om-tidlig-opsporing-af-born-i-en-socialt-udsat-position-opsporingsmodel-pdf.pdf

nb-ecec.org (2011). Nordic Base of Early Childhood Education and Care. Lokaliseret 31-10-2011 på http://www.nb-ecec.org

Ringsmose & Staffeldt (2017). Rum og læring for de mindste - om at skabe gode læringsmiljøer i vuggestuen. Dafolo.

Socialstyrelsen (2015). Guide til tidlig opsporing af børn i en udsat position Anvendelse af Opsporingsmodellen. Lokaliseret 24-08-2016 på http://socialstyrelsen.dk/filer/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/model-for-tidlig-opsporing/1-guide-til-tidlig-opsporing-af-born-i-en-udsat-position.pdf

Tordrup (2021). Tryg tilknytning i vuggestuen. Dansk Psykologisk Forlag.

Hent denne liste til Zotero 

trivsel | børn | udviklingsprojekter | forskning | børnehave | børnemiljø | vuggestue | forældresamarbejde | dagtilbud | presencing | tilknytning | børneperspektiv | modul 12 dagtilbud | modul 7 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | opsporing | rutinesituationer | indretning | søvn