Sortering:   |  

DCUM (2021). Webinar: Børns deltagelse og læring i rutinesituationer. Lokaliseret 11-03-2021 på https://youtu.be/MrgQQJbeky8

Hansen (2019). Mikroovergange og empati i vuggestue og dagpleje. I: Hansen, Svinth & Broström (red.): Barnet i centrum 2. Mod en 0-3-årspædagogik i vuggestue og dagpleje. Akademisk Forlag.

Høgh & Smidt (2020). Evaluering af de daglige rutiner i daginstitutionen. I: Mortensen & Næsby (red.): Den styrkede pædagogiske læreplan. Grundbog til dagtilbudspædagogik. Dafolo.

Schultz (2018). Tid til nærvær og trivsel: Vi følger barnet fremfor klokken. I: BUPL: Børn&Unge. Lokaliseret 31-10-2018 på https://bupl.dk/artikel/tid-til-naervaer-og-trivsel-vi-foelger-barnet-fremfor-klokken/

Schultz (2018). Nu følger vi barnet fremfor klokken. I: BUPL: Børn&Unge, Nr. 4, 22. marts 2018 (pp. 30-33). Lokaliseret 31-10-2018 på https://www.epaper.dk/buplforbund/boernogunge/2018/042018/

Hent denne liste til Zotero 

vuggestue | dagtilbud | presencing | modul 12 dagtilbud | pædagogiske læreplaner 2018 | rutinesituationer