Sortering:   |  

Abrahams (2014). Think Fast, Talk Smart. Lokaliseret 22-09-2017 på https://youtu.be/HAnw168huqA

Arentzen (2002). Skuespillerens værktøjer - en indføring i skuespillerens metode og teknik. Frydenlund.

Belling (2017). Bæredygtig dannelse. Skitser til en empatisk verden. Dafolo.

Dwoskin (2003). The Sedona Method. Your Key to Lasting Happiness, Success, Peace and Emotional Well-being. Sedona Press.

Johnstone (1987). Improvisation og teater. Hans Reitzels Forlag.

Petersen (2015). Presencing - når nærvær smitter. I: VIA University College: Pædagogisk Extrakt, Nr. 8/2015, pp. 38-42. Lokaliseret 10-01-2016 på http://viewer.zmags.com/publication/1328e228#/1328e228/38

Scharmer (2008). Teori U. Ankerhus.

Scharmer (2009). Leadning from the future. Lokaliseret 15-02-2015 på http://www.youtube.com/watch?v=k8HKxvKVUsU

Scharmer (2016). Teori U. Lederskab, der åbner fremtiden. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag.

Schibbye (2004). Fra begrænsning til afgrænsning: Synspunkter om grænsesætning og udvikling af selvrefleksivitet hos børn. I: Ritchie (red.): Relationer i teori og praksis. Perspektiver på pædagogisk tænkning. Billesø & Baltzer.

Schibbye (2005). Relationer - et dialektisk perspektiv. Akademisk Forlag.

Schultz (2018). Tid til nærvær og trivsel: Vi følger barnet fremfor klokken. I: BUPL: Børn&Unge. Lokaliseret 31-10-2018 på https://bupl.dk/artikel/tid-til-naervaer-og-trivsel-vi-foelger-barnet-fremfor-klokken/

Schultz (2018). Nu følger vi barnet fremfor klokken. I: BUPL: Børn&Unge, Nr. 4, 22. marts 2018 (pp. 30-33). Lokaliseret 31-10-2018 på https://www.epaper.dk/buplforbund/boernogunge/2018/042018/

Hent denne liste til Zotero 

anerkendelse | familie | udviklingsprojekter | læring | facilitering | video | meditation | idéudvikling | mindfulness | dannelse | dagtilbud | presencing | dramik | modul 1-3