Sortering:   |  

Danmarks Evalueringsinstitut (2009). En lærerig vej til resultater: Håndbog i evaluering ved hjælp af indsatsteori. Lokaliseret 19-03-2012 på http://www.eva.dk/projekter/2007/evaluering-af-udviklingsprojekter/projektprodukter/en-laererig-vej-til-resultater

Karkov (2011). Høflighed dræber ideer. Lokaliseret 10-10-2011 på http://videnskab.dk/kultur-samfund/hoflighed-draeber-ideer

Monberg (2005). Konfliktens redskaber - fra ubevidst kultur til bevidst strategi. Børsen.

Scharmer (2008). Teori U. Ankerhus.

Scharmer (2009). Leadning from the future. Lokaliseret 15-02-2015 på http://www.youtube.com/watch?v=k8HKxvKVUsU

Striim (2003). Kreativ teknik - 13 metoder til idéudvikling og problemløsning. Børsen.

Striim (2003). Kreativ teknik - 13 arbejdsskemaer til idéudvikling og problemløsning. Børsen.

Hent denne liste til Zotero 

appreciative inquiry | udviklingsprojekter | læring | facilitering | video | konflikt | organisation | idéudvikling | presencing