Sortering:   |  

Andersen (2002). Pædagogik, udvikling og evaluering - om pædagogiske udviklingsprojekter. Socialpædagogisk bibliotek.

Brinkkjær & Høyen (2011). Aktionsforskning. I: Brinkkjær & Høyen (2011): Videnskabsteori for de pædagogiske professionsuddannelser. Hans Reitzels Forlag.

Danmarks Evalueringsinstitut (2009). En lærerig vej til resultater: Håndbog i evaluering ved hjælp af indsatsteori. Lokaliseret 19-03-2012 på http://www.eva.dk/projekter/2007/evaluering-af-udviklingsprojekter/projektprodukter/en-laererig-vej-til-resultater

DCUM (2012). 40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud - metoder fra praksis. Lokaliseret 13-09-2017 på http://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/40-veje-til-bedre-trivsel-for-boern-i-dagtilbud-metoder-fra-praksis

Elverkilde (2017). Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis. Synlig læring og kvalitetsudvikling i dagtilbud. Dafolo.

Hansen (2009). Narrativ dokumentation. En metode til udvikling af pædagogisk arbejde. Akademisk Forlag.

Hermansen (2021). Fra viden til implementering. I: Avenstrup et al (red.): Det, vi er sammen om. Det fælles pædagogiske grundlag i praksis. Dafolo.

Kegan & Lahey (2017). Den egentlige årsag til, at folk ikke vil forandre sig. I: Harvard Business Review (red.): Om forandringsledelse. De ti vigtigste Harvard Business Review-artikler. Harvard Business Review.

Kongsgaard & Rod (red.) (2018). Bedre begrundet praksis. Velfærdsudvikling efter evidensbølgen. Samfundslitteratur.

Lekhal, Zachrisson, Solheim, Moser & Drugli (2016). Betydningen af kvalitet i dagtilbud. Dafolo.

Møller Pedersen (2010). Pædagogisk udviklingsarbejde - en introduktion. I: Pedersen & Foged (red.): Nye tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde. VIA Systime.

Mørch (1993). Ungdomsprojekter - en pædagogisk arbejdsform. Rubikon.

Pedersen & Foged (red.) (2010). Nye tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde. VIA Systime.

Petersen (2015). Presencing - når nærvær smitter. I: VIA University College: Pædagogisk Extrakt, Nr. 8/2015, pp. 38-42. Lokaliseret 10-01-2016 på https://issuu.com/paedagogiskextrakt/docs/paedagogisk-extrakt-8-kroppen-i-paedagogikken?fr=sYzFmZTE5ODY5MDM

Petersen (2017). Udviklingsprojektsskitse. Internt arbejdspapir. Lokaliseret 03-12-2017 på http://www.altidallerede.dk/wp-content/uploads/2017/05/Petersen_2014_Udviklingsprojektskitse_v5.docx

Scharmer (2008). Teori U. Ankerhus.

Sivertsen (2007). Hvordan virker indsatsen mod negativ social arv? Gennemgang og analyse af 54 projektevalueringer. Socialforskningsinstituttet. Lokaliseret 07-04-2022 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/hvordan-virker-indsatsen-mod-negativ-social-arv-3570/

Hent denne liste til Zotero 

social arv | videnskabsteori | udviklingsprojekter | læring | facilitering | børnehave | børnemiljø | meditation | vuggestue | idéudvikling | mindfulness | dagtilbud | presencing | praksisfortællinger | modul 12 dagtilbud | modul 7 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | bachelorprojekt | undersøgelsesmetode | pædagogiske læreplaner 2018