Sortering:   |  

Engsig (red.) (2017). Empiriske undersøgelser og metodiske greb. Grundbog til de pædagogiske professionsuddannelser. Hans Reitzels Forlag.

Glasdam, Hansen & Pjengaard (red.) (2016). Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område - indblik i videnskabelige metoder. Hans Reitzels Forlag.

Jørgensen, Rothuizen & Togsverd (2019). Narrative tilgange i bachelorprojekter. I: Jørgensen, Rothuizen & Togsverd (2019): Pædagogik og fortælling. At fortolke, forstå og forny pædagogisk praksis. Samfundslitteratur.

Kongsgaard & Rod (red.) (2018). Bedre begrundet praksis. Velfærdsudvikling efter evidensbølgen. Samfundslitteratur.

Larsen & Tireli (red.) (2015). Bacheloropgaven. Akademisk Forlag.

Mottelson & Muschinsky (2017). Undersøgelser. Videnskabsteori og metode i pædagogiske studier. Hans Reitzels Forlag.

Sunesen (2020). Sådan laver du undersøgelser. Videnskabsteori, metode og analyse. Hans Reitzels Forlag.

Hent denne liste til Zotero 

videnskabsteori | narrativ metode | udviklingsprojekter | modul 12 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | bachelorprojekt | undersøgelsesmetode