Sortering:   |  

Ahrenkiel, Andersen, Bach, Broström, m.fl (2018). Forskere: Akademias interne magtinteresser spænder ben for vigtig viden om dagtilbud. Lokaliseret 22-08-2018 på https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/forskere-akademias-interne-magtinteresser-skal-ikke-spaende-ben-for-vigtig-viden-om-dagtilbud

Andersen (2002). Pædagogik, udvikling og evaluering - om pædagogiske udviklingsprojekter. Socialpædagogisk bibliotek.

Brinkkjær & Høyen (2011). Aktionsforskning. I: Brinkkjær & Høyen (2011): Videnskabsteori for de pædagogiske professionsuddannelser. Hans Reitzels Forlag.

Ebdrup (2011). Hvad er socialkonstruktivisme?. Lokaliseret 18-02-2020 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-socialkonstruktivisme

Ebdrup (2012). Hvad er kritisk rationalisme?. Lokaliseret 08-08-2023 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-kritisk-rationalisme/

Ebdrup (2012). Hvad er hermeneutik?. Lokaliseret 18-02-2020 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-hermeneutik

Ebdrup (2014). Sådan bruger du videnskabsteori. Lokaliseret 18-02-2020 på https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-bruger-du-videnskabsteori

Ebdrup (2015). Hvad er fænomenologi?. Lokaliseret 08-10-2018 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-faenomenologi

Ejrnæs (2014). Vignetmetoden og faglig udvikling i pædagogisk arbejde. I: Lauridsen & Carstens (red.): Pædagogik som viden og handling. Akademisk Forlag.

Glasdam, Hansen & Pjengaard (red.) (2016). Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område - indblik i videnskabelige metoder. Hans Reitzels Forlag.

Gleerup (2004). Viden(skabs)teori. I: Buur Hansen & Gleerup (red.): Videnteori, professionsuddannelse og professionsforskning. Syddansk Universitetsforlag.

Gulløv, Nielsen & Winther (red.) (2017). Pædagogisk antropologi. Tilgange og begreber. Hans Reitzels Forlag.

Hammershøj & Schmidt (1999). Dansk forskning i pædagogik og uddannelse - en kortlægning af perioden 1994-1999. Danmarks Pædagogiske Institut.

Jacobsen (2001). Hvad er god forskning?. Hans Reitzels Forlag.

Jacobsen, Schnack, Wahlgren & Madsen (1999). Videnskabsteori. Gyldendal Uddannelse.

Krejsler (2019). Engager dig i kulturkampen om evidens og viden der virker! Om sandhedsregimer og kunsten at manøvrere med flydende betegnere. I: Christoffersen & Petersen (red.): Er der evidens for evidens?. Er der evidens for evidens?.

Krogstrup (2016). Webinar: Evidens i socialpædagogikken. Lokaliseret 03-12-2017 på https://youtu.be/k7aCO1Fv3ws

Krogstrup (2016). Evidensbølgen. I: Krogstrup (2016): Evalueringsmodeller, 3. udgave. Hans Reitzels Forlag.

Kvale (1997). InterView. Introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Hans Reitzels Forlag.

Larsen & Vejlseskov (2002). Videnskab og forskning. En lærebog til professionsuddannelser. Gads Forlag.

Lindeløv (2011). Neurovidenskab gør folk ukritiske. Lokaliseret 29-12-2011 på http://videnskab.dk/blog/neurovidenskab-gor-folk-ukritiske

Mosbech (2019). Mød forskeren, der trak tæppet væk under videnskaben. Hans påstand: De fleste forskningsresultater holder ikke. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sekdyb4n-a8dQKjjz-258ff

Mottelson & Muschinsky (2017). Undersøgelser. Videnskabsteori og metode i pædagogiske studier. Hans Reitzels Forlag.

Mårtensen, Puggard & Puggard (2016). Videnskabsteori for de pædagogiske uddannelser. Akademisk Forlag.

Peyo (1979). Smølfe for og smølfe bag. Carlsen.

Ringgaard (2018). Pædagogiske forskere i protest: Vores børneforskning bliver ikke anerkendt. Lokaliseret 24-09-2018 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/protest-kvalitativ-forskning-bliver-ikke-anerkendt

Sunesen (2020). Sådan laver du undersøgelser. Videnskabsteori, metode og analyse. Hans Reitzels Forlag.

Thurén (1992). Videnskabsteori for begyndere. Munksgaard.

Aagerup (2015). Pædagogens undersøgelsesmetoder. Hans Reitzels Forlag.

Hent denne liste til Zotero 

videnskabsteori | børn | udviklingsprojekter | professionsforståelse | video | forskning | kildekritik | antropologi | dagtilbud | evidens | modul 12 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | bachelorprojekt | undersøgelsesmetode | zetland