Sortering:   |  

Ahrenkiel, Andersen, Bach, Broström, m.fl (2018). Forskere: Akademias interne magtinteresser spænder ben for vigtig viden om dagtilbud. Lokaliseret 22-08-2018 på https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/forskere-akademias-interne-magtinteresser-skal-ikke-spaende-ben-for-vigtig-viden-om-dagtilbud

Andersen (2002). Pædagogik, udvikling og evaluering - om pædagogiske udviklingsprojekter. Socialpædagogisk bibliotek.

Brinkkjær & Høyen (2011). Aktionsforskning. I: Brinkkjær & Høyen (2011): Videnskabsteori for de pædagogiske professionsuddannelser. Hans Reitzels Forlag.

Ebdrup (2011). Hvad er socialkonstruktivisme?. Lokaliseret 18-02-2020 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-socialkonstruktivisme

Ebdrup (2012). Hvad er hermeneutik?. Lokaliseret 18-02-2020 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-hermeneutik

Ebdrup (2014). Sådan bruger du videnskabsteori. Lokaliseret 18-02-2020 på https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-bruger-du-videnskabsteori

Ebdrup (2015). Hvad er fænomenologi?. Lokaliseret 08-10-2018 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-faenomenologi

Ejrnæs (2014). Vignetmetoden og faglig udvikling i pædagogisk arbejde. I: Lauridsen & Carstens (red.): Pædagogik som viden og handling. Akademisk Forlag.

Glasdam, Hansen & Pjengaard (red.) (2016). Bachelorprojekter inden for det pædagogiske område - indblik i videnskabelige metoder. Hans Reitzels Forlag.

Gleerup (2004). Viden(skabs)teori. I: Buur Hansen & Gleerup (red.): Videnteori, professionsuddannelse og professionsforskning. Syddansk Universitetsforlag.

Gulløv, Nielsen & Winther (red.) (2017). Pædagogisk antropologi. Tilgange og begreber. Hans Reitzels Forlag.

Hammershøj & Schmidt (1999). Dansk forskning i pædagogik og uddannelse - en kortlægning af perioden 1994-1999. Danmarks Pædagogiske Institut.

Jacobsen (2001). Hvad er god forskning?. Hans Reitzels Forlag.

Jacobsen, Schnack, Wahlgren & Madsen (1999). Videnskabsteori. Gyldendal Uddannelse.

Krejsler (2019). Engager dig i kulturkampen om evidens og viden der virker! Om sandhedsregimer og kunsten at manøvrere med flydende betegnere. I: Christoffersen & Petersen (red.): Er der evidens for evidens?. Er der evidens for evidens?.

Krogstrup (2016). Webinar: Evidens i socialpædagogikken. Lokaliseret 03-12-2017 på https://youtu.be/k7aCO1Fv3ws

Krogstrup (2016). Evidensbølgen. I: Krogstrup (2016): Evalueringsmodeller, 3. udgave. Hans Reitzels Forlag.

Kvale (1997). InterView. Introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Hans Reitzels Forlag.

Larsen & Vejlseskov (2002). Videnskab og forskning. En lærebog til professionsuddannelser. Gads Forlag.

Lindeløv (2011). Neurovidenskab gør folk ukritiske. Lokaliseret 29-12-2011 på http://videnskab.dk/blog/neurovidenskab-gor-folk-ukritiske

Mosbech (2019). Mød forskeren, der trak tæppet væk under videnskaben. Hans påstand: De fleste forskningsresultater holder ikke. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sekdyb4n-a8dQKjjz-258ff

Mottelson & Muschinsky (2017). Undersøgelser. Videnskabsteori og metode i pædagogiske studier. Hans Reitzels Forlag.

Mårtensen, Puggard & Puggard (2016). Videnskabsteori for de pædagogiske uddannelser. Akademisk Forlag.

Peyo (1979). Smølfe for og smølfe bag. Carlsen.

Ringgaard (2018). Pædagogiske forskere i protest: Vores børneforskning bliver ikke anerkendt. Lokaliseret 24-09-2018 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/protest-kvalitativ-forskning-bliver-ikke-anerkendt

Thurén (1992). Videnskabsteori for begyndere. Munksgaard.

Aagerup (2015). Pædagogens undersøgelsesmetoder. Hans Reitzels Forlag.

Hent denne liste til Zotero 

videnskabsteori | børn | udviklingsprojekter | professionsforståelse | video | forskning | kildekritik | antropologi | dagtilbud | evidens | modul 8 dagtilbud | bachelorprojekt | undersøgelsesmetode | zetland