Sortering:   |  

Amilon, Jensen & Jørgensen (2016). Lovende praksis på det specialiserede socialområde. Lokaliseret 03-12-2017 på http://www.sfi.dk/publikationer/indkredsning-af-lovende-praksis-paa-det-specialiserede-socialomraade-12543/

Andersen (2015). En diskussion af sikker viden, effektivitet og evidens i et usikkert og komplekst videnssamfund. I: Næsby (red.): Evidens i pædagogens praksis. Dafolo.

Cochrane (2020). Cochrane Library. Lokaliseret 13-12-2020 på https://www.cochranelibrary.com/

Dahler-Larsen (2015). Evidens i det pædagogiske arbejde - seks mentale modeller. I: Næsby (red.): Evidens i pædagogens arbejde. Dafolo.

Kampman (2012). Staten kræver evidensbaserede forældre. Lokaliseret 03-12-2017 på http://www.information.dk/302818

Krejsler (2019). Engager dig i kulturkampen om evidens og viden der virker! Om sandhedsregimer og kunsten at manøvrere med flydende betegnere. I: Christoffersen & Petersen (red.): Er der evidens for evidens?. Er der evidens for evidens?.

Krogstrup (2016). Webinar: Evidens i socialpædagogikken. Lokaliseret 03-12-2017 på https://youtu.be/k7aCO1Fv3ws

Krogstrup (2016). Evidensbølgen. I: Krogstrup (2016): Evalueringsmodeller, 3. udgave. Hans Reitzels Forlag.

Lange (2013). Evidens i et filosofisk lys. I: Dansk Forening for Socialpædagogik: Tidsskrift for Socialpædagogik, 16. årg., nr. 2.

Aabro (2020). Pædagogers faglige meningsdannelser – i lyset af en stigende konceptudbredelse. I: VIA University College: Tidsskrift for Professionsstudier, 16(30), 102–111. Lokaliseret 10-01-2024 på https://doi.org/10.7146/tfp.v16i30.119293

Hent denne liste til Zotero 

videnskabsteori | professionsforståelse | video | forskning | opdragelse | evidens | modul 8 dagtilbud