Sortering:   |  

Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad (2016). Se barnet indefra. Arbejde med tilknytning i daginstitutioner. Hans Reitzels Forlag.

Børns Vilkår (2019). Tryg tilknytning i dagtilbud. Lokaliseret 12-03-2020 på https://bornsvilkar.dk/wp-content/uploads/2019/09/BV_Tryghed_Rapport_Web.pdf

Gitz-Johansen (2017). Omsorg er vigtigere end læring i vuggestuen. I: BUPL: Børn&Unge Forskning nr.12 15. august 2017. Lokaliseret 08-12-2018 på https://bupl.dk/wp-content/uploads/2017/12/filer-omsorg-er-vigtigere-end-laering-920.pdf

Gitz-Johansen (2019). Vuggestueliv. Samfundslitteratur.

Hart & Schwartz (2008). Fra interaktion til relation: Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore & Fonagy. Hans Reitzels Forlag.

Københavns Universitet (2020). Tryg eller utryg? Hvad psykologer ved om babyers og børns tilknytningsstil. Podcast: Hvad vi egentlig ved om børns trivsel. Lokaliseret 16-08-2023 på https://hvad-vi-egentlig-ved-om-borns-trivsel.simplecast.com/episodes/tryg-eller-utryg-hvad-psykologer-ved-om-babyers-og-brns-tilknytningsstil

larsen (2021). Krop-psyke og psykoterapi i lyset af den polyvagale teori. Lokaliseret 15-09-2021 på https://www.dp.dk/p-psykologernes-fagmagasin/fagartikler-psykologi-viden/krop-psyke-og-psykoterapi-i-lyset-af-den-polyvagale-teori/

MacNamara (2018). Barnets udvikling gennem tilknytning og leg. Blue Pearl.

Rygaard & Rasmussen (2021). Kort & godt om tilknytning. Dansk Psykologisk Forlag.

Tordrup (2021). Tryg tilknytning i vuggestuen. Dansk Psykologisk Forlag.

Hent denne liste til Zotero 

børn | udviklingspsykologi | børnemiljø | vuggestue | dagtilbud | tilknytning | børneperspektiv | modul 7 dagtilbud | modul 7 social special | podcast