Sortering:   |  

Clasen & Hostrup (2023). Gode rammer. Indretning af dagtilbud inspireret af Nest. Dansk Psykologisk Forlag.

Friis & Clemme (2019). Magiske rum. Læringsmiljøer i daginstitutionen. Unity. Lokaliseret 25-08-2023 på https://rumtilmagi.dk/daginstitution/

Hyldig (red.) (2012). Creators room. Hvis rummet er på tværs, bliver pædagogikken på trods. Leg og læring Kids n' Tweens Lifestyle. Lokaliseret 19-08-2021 på https://issuu.com/kidsntweens/docs/creators_room

Ringsmose & Staffeldt (2012). Rum og læring for de mindste - om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven. Dafolo.

Ringsmose & Staffeldt (2017). Rum og læring for de mindste - om at skabe gode læringsmiljøer i vuggestuen. Dafolo.

Hent denne liste til Zotero 

asf | vuggestue | dagtilbud | indretning