Sortering:   |  

Andersen (2009). De barnagtige - rundt i den moderne uoverskuelighed. Hovedland.

Dencik & Lauterbach (2002). Mor og far og hendes nye partner. Om børn og familieskift gennem opvæksten i senmoderniteten. I: Hermansen & Poulsen (red.): Samfundets børn. Klim.

Honneth (2006). Kamp om anerkendelse: sociale konflikters moralske grammatik. Hans Reitzels Forlag.

Jacobsen, Juul, Laursen & Rasborg (1999). Sociologi og modernitet. Columbus.

Jørgensen (2000). Psykologien i den senmoderne vestlige kultur. I: Social Kritik, nummer 70.

Kaspersen (1995). Anthony Giddens - introduktion til en samfundsteoretiker. Hans Reitzels Forlag.

Krejsler (2013). Når dagtilbud kobles til den nationale konkurrenceevne - kvalitetsreform som udfordring til pædagogprofessionen. I: Krejsler, Ahrenkiel & Schmidt (red.): Kampen om daginstitutionen. Den danske model mellem kompetencetænkning, tradition og profession. Frydenlund.

Olsen, Caspersen, Andersen, Andersen & Ploug (2021). Rige børn leger bedst. Et portræt af det danske klassesamfund. Gyldendal.

Ottesen (2010). Børns velfærd og trivsel. Lokaliseret 26-08-2011 på http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Samfund_Jura/Boerns_velfaerd_og_trivsel.htm

Pedersen (2014). Urenhedens arkæologi. I: Tanggaard, Rømer & Brinkmann (red.): Uren pædagogik 2. Klim.

SFI (2012). Social Forskning. Lokaliseret 08-08-2012 på http://www.sfi.dk/nyhedsservice-2364.aspx

SFI video (2010). SFI's YouTube-kanal. Lokaliseret 30-10-2011 på http://www.youtube.com/user/SFIvideo#p/u

Hent denne liste til Zotero 

social arv | anerkendelse | identitet | senmodernitet | børn | unge | familie | professionsforståelse | samfund | video | forskning | nyhedsbrev | pædagogik | skole | dagtilbud | modul 8 dagtilbud