Sortering:   |  

Børnerådet (2018). Børnerådet finder det uacceptabelt, at nogle forældre tvinges til at sende deres børn i dagtilbud. Lokaliseret 19-08-2018 på https://www.boerneraadet.dk/hoeringssvar/hoeringssvar-2018/boerneraadet-finder-det-uacceptabelt,-at-nogle-foraeldre-tvinges-til-at-sende-deres-boern-i-dagtilbud

Gilliam (2009). Uddannelse - danskernes og pigernes domæne. Lokaliseret 30-01-2012 på http://youtu.be/wqoKNjS-CB0

LOKK (2014). Ære på spil. Lokaliseret 01-07-2014 på http://www.aerepaaspil.dk

Parwani (2018). Vi mangler mod, når vi integrerer flygtninge. Ikke medynk. Jeg ved det, for jeg var selv en af dem. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/s8x746A6-a8yv4k0V-83f40

Socialministeriet (2018). Børn fra udsatte boligområder i daginstitutioner. I: Socialministeriet: Velfærdspolitisk Analyse nr. 15 ? Juni 2018. Lokaliseret 19-08-2018 på http://socialministeriet.dk/media/19176/vpa-boern-fra-udsatte-boligomraader-i-daginstitutionerdocx.pdf

Hent denne liste til Zotero 

social arv | identitet | inklusion | konflikt | integration | antropologi | etnicitet | dagtilbud | zetland