Sortering:   |  

Schaffer (1999). Social udvikling. Hans Reitzels Forlag.

Schaffer (2005). Børnepsykologi. Hans Reitzels Forlag.

Sommer (2003). Barndomspsykologiske facetter. Systime.

Sommer (2003). Barndomspsykologi - udvikling i en forandret verden. Hans Reitzels Forlag.

Sommer (2003). Selvets dannelse. I: Sommer (2003): Barndomspsykologi: udvikling i en forandret verden, 2. reviderede udgave. Hans Reitzels Forlag.

Sommer (2003). Pædagogiske smuler. I: Sommer (2003): Barndomspsykologiske facetter. Systime.

Tronick (2007). Still face experiment. Lokaliseret 28-04-2014 på http://youtu.be/apzXGEbZht0

Hent denne liste til Zotero 

paradigmeskift | børn | unge | udviklingspsykologi | video | opdragelse