Sortering:   |  

ADHD-foreningen (2011). ADHD-foreningen. Lokaliseret 28-09-2011 på http://www.adhd.dk/

Alfort (2018). Børnene er ikke problemet, siger en børnepsykolog om tidens diagnoseboom. De er budbringere af et langt større problem. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sOZWkpyg-mOX1ZVqz-fbcaf

Andersen & Melskens (2013). Alle sammen - social inklusion af børn med ADHD i skolens fællesskaber. Dafolo.

Bloomquist (2001). Styrk dit urolige barn. Dansk Psykologisk Forlag.

Brøndum (2006). Low arousal - en metode til at håndtere problemskabende adfærd. Lokaliseret 02-09-2011 på http://www.vidensteam.dk/media/18220/nb6-%20side2-3,%20low%20arousal.pdf

Bundgaard (2003). Funktionsforstyrrelser - Krop & Læring. Langagerskolen/Århus Amt.

Bærentzen, Beyer & Jensen (2014). Mennesker med ADHD. Sociale indsatser, der virker. Socialstyrelsen. Lokaliseret 26-05-2014 på http://shop.socialstyrelsen.dk/products/mennesker-med-adhd-sociale-indsatser-der-virker

Christoffersen & Hammen (2011). ADHD-indsatser: En forskningsoversigt. Lokaliseret 22-08-2016 på http://www.sfi.dk/publikationer/adhd-indsatser-4335/

Duvner (1999). Umulige børn: Det hyperkinetiske syndrom. Hans Reitzels Forlag.

Freltofte (1997). Hvor slipper DAMP'en ud?. Borgen.

Gerlach (red.) (2007). ADHD - opmærksomhedssygdommen hos børn og voksne. PsykiatriFondens Forlag.

Gillberg (2000). Urolige kluntede uopmærksomme børn. Fremad.

Holm (2008). HVASKO - pædagogik i hverdagen for børn med ADHD. ADHD-foreningen.

Huberman (2021). ADHD - How Anyone Can Improve Their Focus. Lokaliseret 13-09-2021 på & How Anyone Can Improve Their Focus

Institut for Human Ernæring (2012). Kostens betydning i behandlingen - En systematisk gennemgang af litteraturen. Lokaliseret 27-04-2012 på http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2012/2012.4/kostaendringer_hjaelper_nogle_boern_med_adhd/masterfil.PDF/

Juul (2003). Udredning af børn med DAMP/ADHD - en vejledning. Kompetenceprojektet om DAMP.

Kaster (2010). Gener og piller er ikke svar på gåden om ADHD. I: Information. Lokaliseret 30-09-2011 på http://www.information.dk/227633

Kooij & Francken (2010). Diva - structured Diagnostic Interview for Adult ADHD. Lokaliseret 24-11-2011 på http://www.divacenter.eu/Content/Downloads/DIVA_2_DEENS.pdf

Kutscher (2008). ADHD. I: Kutscher (2008): Børn med blandingsdiagnoser. Dansk Psykologisk Forlag.

Kutscher & Moran (2010). Børn med organiseringsvanskeligheder. Dansk psykologisk Forlag.

Mogensen, Helle Overballe (2010). Børn med særlige behov - en praksisguide i rummelighed. Dansk psykologisk Forlag.

Sand Jørgensen & Langager (2011). Diagnoser - tendenser med særligt fokus på ADHD og voksenområdet. I: Bryderup (red.): Diagnoser i specialpædagogik og socialpædagogik. Hans Reitzels Forlag.

Servicestyrelsen (2014). Om ADHD. Lokaliseret 26-05-2014 på http://socialstyrelsen.dk/handicap/adhd/om-adhd

Socialstyrelsen (2017). National ADHD-handleplan. Pejlemærker, anbefalinger og indsatser på det sociale område. Lokaliseret 15-01-2018 på https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/adhd-handleplan

Tonti (2013). ADHD As A Difference In Cognition, Not A Disorder. Lokaliseret 30-08-2014 på http://youtu.be/uU6o2_UFSEY

Trillingsgaard (2000). Skolens blinde øje. Urolige og ukoncentrerede børn i folkeskolen. Dansk Psykologisk Forlag.

Trillingsgaard, Dalby & Østergaard (red.) (1997). Børn der er anderledes - hjernens betydning for barnets udvikling. Dansk psykologisk Forlag.

Hent denne liste til Zotero 

adhd | social emotionel læring | børn | kognitiv adfærdsterapi | inklusion | neuropædagogik | video | asf | motorika | zetland