Sortering:   |  

Petersen, Jespersen, Pugh, Næsvang, Stausgaard & Lyager (2017). Din portfolio - guide til arbejdsportfolio og præsentationsportfolio i VIA Pædagoguddannelsen. Lokaliseret 16-08-2021 på https://www.via.dk/-/media/VIA/uddannelser/padagogik-og-laring/paedagog/dokumenter/info/paedagog-din-portfolie.pdf

Studypedia (2018). AU Studypedia. Lokaliseret 08-05-2018 på http://studypedia.au.dk/

Hent denne liste til Zotero 

opgaveskrivning | studieteknik | undersøgelsesmetode | portfolio | modul 1-3