Sortering:   |  

Petersen, Jespersen, Pugh, Næsvang, Stausgaard & Lyager (2017). Din portfolio - guide til arbejdsportfolio og præsentationsportfolio i VIA Pædagoguddannelsen. Lokaliseret 22-08-2018 på http://www.via.dk/-/media/VIA/dk/uddannelser/paedagogik-og-laering/paedagog/dokumenter/info/portfolie-pduddannelse.pdf

Studypedia (2018). AU Studypedia. Lokaliseret 08-05-2018 på http://studypedia.au.dk/

Hent denne liste til Zotero 

opgaveskrivning | studieteknik | undersøgelsesmetode | portfolio | modul 1-3