Sortering:   |  

Elleby & Hansen (2016). Vejledning til Referencehåndteringssystemet Zotero. Lokaliseret 30-11-2017 på http://www.fak.dk/fbc/forstuderendeogforskere/Documents/Zotero%20vejledning%20Juli%202016.pdf

Kulturministeriet (2006). God citatskik og plagiat i tekster - vejledende retningslinjer. Lokaliseret 27-09-2015 på http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2006/god-citatskik-og-plagiat-i-tekster/

Larsen & Matthiesen (2018). Skriv opgaver på pædagoguddannelsen. Samfundslitteratur.

Microsoft (2011). Hjælp og trinvise vejledninger til Word. Lokaliseret 29-08-2011 på http://office.microsoft.com/da-dk/word-help/

Petersen, Jespersen, Pugh, Næsvang, Stausgaard & Lyager (2017). Din portfolio - guide til arbejdsportfolio og præsentationsportfolio i VIA Pædagoguddannelsen. Lokaliseret 16-08-2021 på https://www.via.dk/-/media/VIA/uddannelser/padagogik-og-laring/paedagog/dokumenter/info/paedagog-din-portfolie.pdf

Skov (2007). Referér korrekt! Om udarbejdelse af bibliografiske referencer. Lokaliseret 29-08-2011 på http://vip.iva.dk/tutorials/referencer/default.htm

Zotero (2017). Zotero. Lokaliseret 30-11-2017 på https://www.zotero.org/

Hent denne liste til Zotero 

software | opgaveskrivning | studieteknik | undersøgelsesmetode | portfolio | modul 1-3