Sortering:   |  

Beck & Beck (2005). Begreber, modeller, notatteknik. I: Beck & Beck (2005): Gyldendals studiebog. Gyldendal.

Estrup (2007). Fra studiestart til studieteknik. Korax Kommunikation.

Harboe & Ravn (2007). Læsning. I: Harboe & Ravn (2007): Studieteknik - eller kunsten at studere. Nyt Teknisk Forlag.

Jacobsen (1999). Den psykologiske udvikling hos studerende. I: Knudsen & Jensen (red.): Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. Billesø & Baltzer.

Petersen, Jespersen, Pugh, Næsvang, Stausgaard & Lyager (2017). Din portfolio - guide til arbejdsportfolio og præsentationsportfolio i VIA Pædagoguddannelsen. Lokaliseret 16-08-2021 på https://www.via.dk/-/media/VIA/uddannelser/padagogik-og-laring/paedagog/dokumenter/info/paedagog-din-portfolie.pdf

Rask, Hansen, Ravn & Rask (2018). Studiegrupper. Samarbejde og facilitering. Hans Reitzels Forlag.

Studypedia (2018). AU Studypedia. Lokaliseret 08-05-2018 på http://studypedia.au.dk/

Hent denne liste til Zotero 

videreuddannelse | opgaveskrivning | studieteknik | grupper | undersøgelsesmetode | portfolio | modul 1-3