Sortering:   |  

Fortuin (1997). Videreuddannelse med udgangspunkt i forståelse af sin egen praksis. I: Palludan (red.): Pas på pædagogikken! En antologi om hverdagsliv og udvikling i daginstitutioner. C.A. Reitzel.

Jacobsen (1999). Den psykologiske udvikling hos studerende. I: Knudsen & Jensen (red.): Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. Billesø & Baltzer.

Hent denne liste til Zotero 

professionsforståelse | videreuddannelse | didaktik | studieteknik