Sortering:   |  

Filmkompagniet (2014). Målstyret undervisning og læring for alle. Lokaliseret 23-11-2016 på http://www.filmkompagniet.dk/#/maalstyret-undervisning-og-laering-for-alle/

Fortuin (1997). Videreuddannelse med udgangspunkt i forståelse af sin egen praksis. I: Palludan (red.): Pas på pædagogikken! En antologi om hverdagsliv og udvikling i daginstitutioner. C.A. Reitzel.

Michael Husen (2013). michaelhusen.dk/. Lokaliseret 19-12-2013 på http://michaelhusen.dk/

Munck (2013). På vej mod inklusion - refleksion via udvalgte metoder. I: Ritchie (red.): Metoder i pædagogisk praksis. Billesø & Baltzer.

Hent denne liste til Zotero 

professionsforståelse | videreuddannelse | didaktik | læring | læringsstile | video | pædagogik | skolepædagogik | modul 1-3