Sortering:   |  

Gjøsund & Huseby (2009). Gruppe og samspil. Indføring i gruppepsykologi. Socialpædagogisk Bibliotek / Hans Reitzels Forlag.

Rask, Hansen, Ravn & Rask (2018). Studiegrupper. Samarbejde og facilitering. Hans Reitzels Forlag.

Hent denne liste til Zotero 

studieteknik | grupper