Sortering:   |  

Edlev (2015). Natur og miljø i pædagogisk arbejde. 3. udgave. Munksgaard.

Ejbye-Ernst (2019). Natur, udeliv og science: Et nyt læreplanstema. Hans Reitzels Forlag.

EVA (2015). Natur og naturfænomener i dagtilbud. Lokaliseret 22-01-2024 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/natur-naturfaenomener-dagtilbud

Friluftsrådet (2019). Børnenens naturkanon. Lokaliseret 22-01-2024 på https://friluftsraadet.dk/dit-friluftsliv-rig-natur-er-vigtig-for-os/for-skoler-daginstitutioner/vidensbank-materialer-0

Mårtensson, Lindblad, Grahn, Ekman & Nilsson (2000). Børns udeleg - betingelser og betydning. Forlaget Børn&Unge.

Stokholm & Ejbye-Ernst (2015). Natur og udeliv: Uderummet i pædagogisk praksis. Systime Profession.

Wohlgemuth (2006). Håndbog i naturpædagogik. 2. udgave. Politisk Revy.

Hent denne liste til Zotero 

natur