Sortering:   |  

albumartexchange.com (2011). Album Art Exchange. Lokaliseret 22-11-2011 på http://www.albumartexchange.com/covers.php

Google (2018). Chrome Music Lab. Lokaliseret 05-09-2018 på https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments

Henriksen (2010). Vi fødes i Adagio. I: DPU: Asterisk nr. 51/2010. Lokaliseret 26-10-2011 på http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/viden/temaeraaa/musikpaedagogik/udgivelser_asterisk_20100222195015_asterisk_51_s16-19.pdf

Mehlsen (2011). Er musik vidensamfundets x-faktor?. I: DPU: Asterisk nr. 58/2011. Lokaliseret 26-10-2011 på http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/asterisk58/Asterisk_58_s23-25.pdf

Nielsen (red.) (2011). Musikfaget i undervisning og uddannelse. Status og perspektiv 2010. DPU. Lokaliseret 26-10-2011 på http://www.dpu.dk/fileadmin/www.dpu.dk/viden/temaeraaa/musikpaedagogik/everest_publications_nyheder_2010_20101028110625_currentversion_statusrapport-final.pdf

Hent denne liste til Zotero 

læring | software | musik