Sortering:   |  

Børne- og socialministeriet (2017). Offentliggørelse af OECD-undersøgelse om overgangen fra dagtilbud til skole - hovedfund fra undersøgelsen. Lokaliseret 23-05-2018 på http://socialministeriet.dk/media/18738/hovedfund-fra-undersoegelsen.pdf

EgmontFonden (2019). Tre skridt pa? vejen til den gode skolestart. Lokaliseret 10-03-2021 på https://www.egmontfonden.dk/tre-skridt-pa-vejen-til-den-gode-skolestart

EMU (2023). Legende læring kan skabe sammenhæng mellem dagtilbud, SFO og skole. Lokaliseret 13-02-2023 på https://emu.dk/dagtilbud/sammenhaenge/viden-og-inspiration/legende-laering-kan-skabe-sammenhaeng-mellem-dagtilbud

EVA (2013). Skoleparathed: Redskab til tværfaglig dialog. Lokaliseret 05-06-2013 på http://www.eva.dk/projekter/2012/skoleparathed-redskab-til-tvaerfaglig-dialog

EVA (2016). Bakspejlet: Overgang fra børnehave til skole. Lokaliseret 23-05-2018 på https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-08/Bakspejlet%20temahaefte%202015_Skolestart.pdf

EVA (2016). Styrkede overgange: Erfaringsopsamling fra syv projekter om overgangen fra børnehave til SFO og skole. Lokaliseret 23-05-2018 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/styrkede-overgange-dagtilbud-grundskole

EVA (2018). Tema: Overgange fra dagtilbud til skole. Lokaliseret 23-05-2018 på https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/overgange-dagtilbud-skole

Koch, Odgaard & Skovbjerg (2022). Legeværksteder i overgangen fra børnehave til skole. I: Barn nr. 2 2022, pp. 57-70. Lokaliseret 30-08-2022 på https://doi.org/10.5324/barn.v40i2.4963

OECD (2017). Starting Strong V: Transitions from Early Childhood Education and Care to Primary Education. Lokaliseret 23-05-2018 på http://www.oecd.org/education/starting-strong-v-9789264276253-en.htm

Rambøll (2016). Opdatering af forskningskortlægning: Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud. Lokaliseret 23-05-2018 på http://socialministeriet.dk/media/18822/videnskortlaegning-om-overgangen-til-skole-for-udsatte-boern-i-dagtilbud.pdf

Stanek & Vendelbo (2019). Børneparat skole & Skoleparate børn? Fokus på overgangspædagogik. SDU/BUPL. Lokaliseret 29-09-2022 på https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/psykologi/boerneparatskole_rapport2019.pdf

VIVE (2018). Sammenhæng for børn og unge - Videndeling og koordination i overgangen mellem dagtilbud og grundskole. Lokaliseret 29-05-2018 på https://www.kora.dk/media/8447446/pjece-dagtilbud-grundskole.pdf

Hent denne liste til Zotero 

børnehave | skolestart