Velkommen til Kim Bach Petersen's virtuelle undervisningsassistent!

Her kan du finde litteraturforslag som supplement til min undervisning på
pædagoguddannelsen VIA University College Campus Horsens.

Besøg også min blog Altid Allerede samt mit Nyhedsflow for Specialiseringen Dagtilbud.

 
dramikadhdresilienspraksisfortællingerfrivillighedmedierstudietekniksupervisionmagtkildekritikvideopositiv psykologiudviklingspsykologisystemteoriskolepædagogikrutinesituationersærligt sensitivinklusionungeidéudviklingportfoliodannelseløsningsorienteret metodeindretningsocialpædagogikpodcastøkologisk psykologisjovbørnehaveintegrationpædagoguddannelsenetnicitetfamiliezetlandpraktikjeg kanblogskolestartetikstøjpædagogikneuropædagogikorganisationsamfundmotorikaselvpsykologimodul 1-3læringskoleevidensflowstressseksuelle overgrebsøgningdilemmafagidentitetløbprofessionsforståelselow arousalkonsekvenspædagogikparadigmeskiftbørndidaktikantropologimodul 7 dagtilbuddagtilbudslåskulturanerkendelseforældresamarbejdenyhedsbrevmisbrugkostmodul 7 social specialkognitiv adfærdsterapigrupperforråelsesenmodernitetsocial emotionel læringbørneperspektivmobningtedmodul 4sorgalkoholfaciliteringforskningvidenskabsteorihandikapkønnarrativ metodekommunesprogmeditationtilknytningtræningvitaliseringspsykologisundhedpædagogiske læreplaner 2018intelligensselvværdopgaveskrivningborderlinekriminalitetvuggestuemodul 8 dagtilbudrecoverykonfliktasfmodul 12 skole fritidnormalitet afvigelsekonventionundersøgelsesmetodez-healthpædagogiske læreplaner 2004appreciative inquirylegkommunikationudviklingsprojekteradfærdsmodifikationidentitetlæringsstilepsykiatridigitalpersonlighedsforstyrrelseevalueringsoftwarevidereuddannelsemodul 12 dagtilbudæstetikefterværnmindfulnessomsorgssvigtsocial arvopdragelsemusikseksualitetbachelorprojektmenneskeretbørnemiljøpresencingopsporingsocialkonstruktionismekritiktrivsel