Velkommen til Kim Bach Petersen's virtuelle undervisningsassistent!

Her kan du finde litteraturforslag som supplement til min undervisning på
pædagoguddannelsen VIA University College Campus Horsens.

Besøg også min blog Altid Allerede samt mit Nyhedsflow for Specialiseringen Dagtilbud.

 
seksuelle overgrebgdprsenmodernitetinklusionpædagogiske læreplaner 2018socialkonstruktionismeopdragelsesamfundkonventionnaturintelligensbachelorprojektbørnresiliensdramikorganisationsupervisionvidereuddannelsefamiliemobningrutinesituationerskoleevidensbørnehaverecoveryløbhandikapmotorikasystemteorisøgningzetlandfaciliteringflowudviklingspsykologimodul 12 dagtilbudalkoholmodul 7 social specialopsporingadhdkriminalitetvuggestuekildekritikmodul 4dannelseudviklingsprojektermisbrugsærligt sensitivøkologisk psykologipædagogikmodul 12 skole fritidskolepædagogikdagtilbudindretningetikpraksisfortællingeranerkendelsekønkommunikationvideoz-healthetnicitetborderlinemodul 8 dagtilbudomsorgssvigtforældresamarbejdefrivilligheddigitalbørneperspektivkognitiv adfærdsterapitræningmusikneuropædagogikkommunestøjmenneskeretprofessionsforståelsetrivselfagidentitetmagtsundhedjeg kannormalitet afvigelsekostløsningsorienteret metodestudieteknikidéudviklingsocialpædagogiklegsocial arvappreciative inquirydidaktikblogselvpsykologiseksualitetvitaliseringspsykologiasfselvværdnyhedsbrevsjovpædagogiske læreplaner 2004medieræstetikparadigmeskiftdilemmasøvnsocial emotionel læringundersøgelsesmetodetilknytninglow arousalpositiv psykologividenskabsteorislåskulturmeditationopgaveskrivningpresencingevalueringpsykiatrisorgefterværnpodcaststressmodul 7 dagtilbudidentitetforskningpædagoguddannelsenungelæringsprogantropologinarrativ metodetedpersonlighedsforstyrrelselæringsstilemodul 1-3praktikmindfulnesssoftwarekritikbørnemiljøkonfliktgrupperkonsekvenspædagogikportfolioskolestartintegrationnormkritikadfærdsmodifikationforråelse