Velkommen til Kim Bach Petersen's virtuelle undervisningsassistent!

Her kan du finde litteraturforslag som supplement til min undervisning på
pædagoguddannelsen VIA University College Campus Horsens.

Besøg også min blog Altid Allerede samt mit Nyhedsflow for Specialiseringen Dagtilbud.

 
selvværdintegrationopgaveskrivningstøjseksuelle overgrebpositiv psykologikildekritikstressmodul 7 social specialpædagogikinklusionslåskultursocialkonstruktionismesocial emotionel læringkonventionetikdidaktikhandikapidéudviklingbørnemiljøparadigmeskiftmediersøgningskolepsykiatrisundhednyhedsbrevforældresamarbejdeappreciative inquirykommunikationopdragelseblogbørneperspektivorganisationvidereuddannelseresiliensanerkendelsemodul 1-3samfundtræningskolestartkonfliktseksualitetsærligt sensitivfagidentitetfrivillighedmeditationbørnehavepersonlighedsforstyrrelsesystemteoritedomsorgssvigtlegadfærdsmodifikationmodul 12 dagtilbudæstetikantropologimenneskeretskolepædagogikkriminalitetundersøgelsesmetodesprogportfolioevalueringudviklingsprojektersjovidentitetkostmodul 12 skole fritidpædagoguddannelsenz-healthetnicitetkritikprofessionsforståelseefterværnjeg kanmodul 8 dagtilbudmodul 4misbrugløsningsorienteret metodepraktikasfløbpodcastmindfulnesstilknytningtrivselforskningvideonarrativ metodepædagogiske læreplanerstudieteknikfamiliemusikbachelorprojektsocial arvsoftwarevuggestuefaciliteringungekonsekvenspædagogikkønselvpsykologikognitiv adfærdsterapievidensalkohollæringvitaliseringspsykologidagtilbudkommunedramikintelligensadhdvidenskabsteoridilemmasupervisionøkologisk psykologinormalitet afvigelsemodul 7 dagtilbudpraksisfortællingerlæringsstileborderlineopsporingdannelseneuropædagogiksenmodernitetlow arousaldigitalmotorikamobningflowsorgkettlebellmagtpresencingbørnforråelseudviklingspsykologigrupper