Velkommen til Kim Bach Petersen's virtuelle undervisningsassistent!

Her kan du finde litteraturforslag som supplement til min undervisning på
pædagoguddannelsen VIA University College Campus Horsens.

Besøg også min blog Altid Allerede samt mit Nyhedsflow for Specialiseringen Dagtilbud.

 
jeg kankostsorgsamfundflowsocialkonstruktionismepædagogiketnicitetbørnehavesocialpædagogikdramikskolemodul 7 dagtilbudøkologisk psykologietikevidensrutinesituationerrecoverysjovkommunikationintelligenspositiv psykologiopgaveskrivningseksuelle overgrebmodul 8 dagtilbudneuropædagogikpsykiatriforældresamarbejdekritikanerkendelseorganisationpædagogiske læreplaner 2018z-healthløsningsorienteret metodeantropologiidentitetslåskulturskolepædagogikfamiliesupervisiontræningmodul 1-3praktikborderlineasfmisbrugkommunemusikdidaktikkettlebellfaciliteringadhdskolestartappreciative inquirymindfulnesskonfliktundersøgelsesmetodenormalitet afvigelsesocial emotionel læringstøjadfærdsmodifikationresiliensprofessionsforståelsenarrativ metodemenneskeretudviklingspsykologifrivillighedsoftwareportfoliomagtforskningmeditationstudieteknikudviklingsprojekterseksualitetdannelseintegrationæstetiksøgningkonsekvenspædagogikforråelsevitaliseringspsykologilow arousalungetilknytningmodul 12 skole fritidmodul 4inklusionkonventionbachelorprojektlæringsstileomsorgssvigtkønbloglæringselvværdmediersundhedsærligt sensitivtrivselløbmodul 12 dagtilbudpædagogiske læreplaner 2004motorikavidenskabsteoripædagoguddannelsendigitalsocial arvpodcastpresencingvuggestueidéudviklingdilemmabørnemiljøsenmodernitetalkoholkriminalitettedgrupperkognitiv adfærdsterapikildekritikhandikaplegopsporingzetlandvidereuddannelsemodul 7 social specialselvpsykologievalueringbørneperspektivdagtilbudopdragelsesystemteoripraksisfortællingerpersonlighedsforstyrrelsenyhedsbrevvideofagidentitetstressparadigmeskiftbørnsprogmobningefterværn