Velkommen til Kim Bach Petersen's virtuelle undervisningsassistent!

Her kan du finde litteraturforslag som supplement til min undervisning på
pædagoguddannelsen VIA University College Campus Horsens.

Besøg også min blog Altid Allerede samt mit Nyhedsflow for Specialiseringen Dagtilbud.

 
dramiketikefterværnflowneuropædagogikbørneperspektivomsorgssvigtselvværdlegidentitetpraktikløbpædagoguddannelsenbachelorprojektalkoholkildekritikkønkonfliktforråelseforældresamarbejdesenmodernitetsocialpædagogikforskningnaturkommunenormkritikkommunikationfrivillighedpodcastbørnemiljøsprogvitaliseringspsykologihandikaplæringblogpsykiatrirecoveryløsningsorienteret metodedidaktiksøvnintelligensinklusionslåskulturskolestartvidenskabsteoritilknytningresiliensorganisationz-healthnyhedsbrevbørnehavefaciliteringantropologipositiv psykologiæstetikborderlineprofessionsforståelsemenneskeretstøjmodul 1-3social arvkonsekvenspædagogikpresencingindretningrutinesituationersjovdigitalopsporingintegrationsocialkonstruktionismezetlandmindfulnessparadigmeskiftpædagogikseksualitetstressetnicitetmodul 7 dagtilbuddannelsemodul 4læringsstilevideopædagogiske læreplaner 2004grupperanerkendelseskolepædagogikmisbrugidéudviklingasfkriminalitetdilemmaevalueringkostsærligt sensitivmobningsamfundøkologisk psykologiadfærdsmodifikationevidenssundhedsorgsystemteorifamiliedagtilbudportfoliomodul 12 dagtilbudmodul 7 social specialkritikfagidentitettræningnarrativ metodekonventionopgaveskrivningskolesoftwarekognitiv adfærdsterapiappreciative inquirylow arousaladhdpraksisfortællingermodul 8 dagtilbudjeg kansocial emotionel læringsøgningmotorikagdprbørntedudviklingspsykologiopdragelseundersøgelsesmetodesupervisionvidereuddannelsemusikungemodul 12 skole fritidmediervuggestuestudieteknikpædagogiske læreplaner 2018trivselnormalitet afvigelseseksuelle overgrebpersonlighedsforstyrrelseudviklingsprojekterselvpsykologimeditationmagt