Velkommen til Kim Bach Petersen's virtuelle undervisningsassistent!

Her kan du finde litteraturforslag som supplement til min undervisning på
pædagoguddannelsen VIA University College Campus Horsens.

Besøg også min blog Altid Allerede samt mit Nyhedsflow for Specialiseringen Dagtilbud.

 
alkoholøkologisk psykologikonfliktopgaveskrivningmodul 7 dagtilbudkønfaciliteringdidaktikjeg kandramiksprogungepædagogiske læreplaner 2004social emotionel læringbørneperspektivnyhedsbrevkostparadigmeskiftpositiv psykologifamilieæstetikpraksisfortællingerkildekritikevidenspodcastborderlinesupervisionindretningsorgmodul 8 dagtilbudslåskulturpædagogiske læreplaner 2018resiliensskolestarttræningorganisationforråelserutinesituationermindfulnessstressmisbrugselvværdomsorgssvigtdannelsebørnehavemusiksjovappreciative inquirysocial arvsocialkonstruktionismepresencingportfolioblogsærligt sensitivzetlandnarrativ metodetrivseltilknytningmodul 7 social specialkommunikationselvpsykologiefterværnmodul 12 dagtilbudadfærdsmodifikationsamfundlæringsstileinklusionadhddilemmamagtlæringbachelorprojektrecoverysundhedmedierz-healthopsporingpersonlighedsforstyrrelsevidereuddannelsefagidentitetmodul 1-3kommuneseksualitetmodul 4motorikakognitiv adfærdsterapilegetnicitetfrivillighedkonsekvenspædagogikflowintegrationlow arousalmobningvuggestuestøjkriminalitetopdragelseskoledigitalforskningbørnstudietekniksenmodernitetneuropædagogiksoftwareantropologipædagogikvideoudviklingsprojekterintelligensudviklingspsykologipsykiatridagtilbudvidenskabsteoriløbløsningsorienteret metodesystemteorianerkendelsepædagoguddannelsenhandikapetikskolepædagogikforældresamarbejdesøgningvitaliseringspsykologimenneskeretmeditationmodul 12 skole fritidseksuelle overgrebidéudviklingasfprofessionsforståelsebørnemiljønormalitet afvigelsekonventionpraktikgrupperevalueringidentitetsocialpædagogiktedundersøgelsesmetodekritik