Velkommen til Kim Bach Petersen's virtuelle undervisningsassistent!

Her kan du finde litteraturforslag som supplement til min undervisning på
pædagoguddannelsen VIA University College Campus Horsens.

Besøg også min blog Altid Allerede samt mit Nyhedsflow for Specialiseringen Dagtilbud.

 
løbomsorgssvigtsorgkommuneudviklingspsykologipresencingudviklingsprojekteradhdalkoholstressrecoverygrupperdidaktiketnicitetindretningnarrativ metodez-healthmenneskeretvidereuddannelsestudietekniklæringsstilekønsocialkonstruktionismeforældresamarbejdeforskningkonfliktsystemteorinormalitet afvigelseopgaveskrivningmagtkognitiv adfærdsterapipraksisfortællingersundhedmedierdigitalintelligensløsningsorienteret metodelegzetlandkonventionmodul 7 social specialbachelorprojektkriminalitetøkologisk psykologiopdragelsekommunikationappreciative inquirybørnehavesoftwarekritikparadigmeskiftkostnyhedsbrevseksuelle overgreborganisationpraktikevalueringevidensneuropædagogikmobningsenmodernitetbørnemiljøpædagogiktilknytningmotorikaadfærdsmodifikationsærligt sensitivpædagoguddannelsensocial emotionel læringsøgningpersonlighedsforstyrrelseintegrationsocial arvblogpsykiatrietikflowasfvidenskabsteoriinklusionungemodul 1-3professionsforståelsepodcastmodul 8 dagtilbudsocialpædagogikmodul 12 skole fritidmeditationskoledilemmafamilietedidéudviklingmodul 4skolepædagogikæstetikskolestartpædagogiske læreplaner 2018jeg kanpositiv psykologiundersøgelsesmetodedramikhandikapfagidentitetfrivillighedpædagogiske læreplaner 2004rutinesituationerlow arousalforråelsevitaliseringspsykologikildekritiksprogbørnseksualitetsamfundmisbrugmodul 12 dagtilbudanerkendelsemusikdannelseefterværnslåskulturvideoantropologistøjvuggestuefaciliteringopsporingmindfulnesstræningkonsekvenspædagogikidentitetlæringborderlinesjovportfolioselvpsykologimodul 7 dagtilbudresiliensbørneperspektivdagtilbudtrivselselvværdsupervision