Velkommen til Kim Bach Petersen's virtuelle undervisningsassistent!

Her kan du finde litteraturforslag som supplement til min undervisning på
pædagoguddannelsen VIA University College Campus Horsens.

Besøg også min blog Altid Allerede samt mit Nyhedsflow for Specialiseringen Dagtilbud.

 
low arousaletnicitetprofessionsforståelsemindfulnesskognitiv adfærdsterapisupervisionrecoveryborderlinesoftwaresøgningpraktiktrivselopgaveskrivningasfappreciative inquiryevidensinklusionbørnfaciliteringbørnehavemobningmisbrugseksuelle overgrebskolepædagogiksenmodernitetmodul 7 dagtilbudpædagogiske læreplaner 2018kostvidereuddannelseslåskulturintegrationalkoholmodul 12 dagtilbudkonsekvenspædagogikantropologinyhedsbrevz-healthanerkendelseæstetikpraksisfortællingerlæringhandikapsprogudviklingspsykologiorganisationdagtilbudpersonlighedsforstyrrelsepodcastkritikbachelorprojektdannelsemotorikaøkologisk psykologimodul 4særligt sensitivudviklingsprojekterpædagogiske læreplaner 2004opsporingsocial arvkøntilknytningdilemmagruppermagtsundhedvuggestuemodul 8 dagtilbudzetlandskolestartpædagoguddannelsenmenneskeretløsningsorienteret metodeopdragelsesystemteoriresiliensadfærdsmodifikationportfolionarrativ metodeforældresamarbejdeseksualitetsorgsocial emotionel læringdidaktikadhdsamfunddigitalkonfliktstressbørnemiljølæringsstileblogmodul 7 social specialintelligensidéudviklinglegvitaliseringspsykologipædagogikidentitetkommuneevalueringundersøgelsesmetodekonventionpositiv psykologifamiliemusikbørneperspektivdramikstudieteknikforskningvidenskabsteoriflowselvpsykologiforråelsemodul 1-3skolemedierkildekritikmeditationsjovefterværntræningparadigmeskiftkriminalitetsocialkonstruktionismejeg kankettlebelletikløbneuropædagogikpresencingstøjpsykiatrimodul 12 skole fritidtedomsorgssvigtselvværdfrivillighednormalitet afvigelsevideokommunikationungefagidentitet