Velkommen til Kim Bach Petersen's virtuelle undervisningsassistent!

Her kan du finde litteraturforslag som supplement til min undervisning på
pædagoguddannelsen VIA University College Campus Horsens.

Besøg også min blog Altid Allerede samt mit Nyhedsflow for Specialiseringen Dagtilbud.

 
jeg kanmodul 7 social specialadfærdsmodifikationevalueringseksuelle overgrebsupervisiongrupperinklusionsprogforråelseæstetikmindfulnessorganisationkoststudieteknikmobningløsningsorienteret metodepædagogikprofessionsforståelselæringsstilemodul 1-3dagtilbudpraksisfortællingerdramiksoftwarepersonlighedsforstyrrelseomsorgssvigtfaciliteringmenneskeretlæringsamfundkritikpædagogiske læreplaner 2004medieradhdlow arousaldidaktikmisbrugforældresamarbejdedannelsekommunikationmagtetiktednyhedsbrevresiliensantropologipresencingsystemteoriløbvitaliseringspsykologidilemmakonsekvenspædagogikmodul 12 skole fritidskolepædagogikmusikbørnehavestresssøgningundersøgelsesmetodesenmodernitetefterværnportfoliosocialpædagogikkønudviklingspsykologisærligt sensitivøkologisk psykologimodul 4intelligenskildekritikvuggestueetnicitetasfpodcastalkoholmotorikasocial arvhandikapfamiliemodul 7 dagtilbudidéudviklingsocial emotionel læringzetlanddigitalpædagogiske læreplaner 2018borderlineanerkendelseskolerutinesituationernarrativ metodemeditationtrivselsorgbørnemiljøz-healthopgaveskrivningevidenskettlebellintegrationsundhedmodul 8 dagtilbudopdragelsekonventionkriminalitetseksualitetslåskulturneuropædagogikkognitiv adfærdsterapipædagoguddannelsenpositiv psykologiudviklingsprojekteridentitetskolestartfrivillighedungevideosjovvidereuddannelsestøjtræningnormalitet afvigelseblogbørneperspektivfagidentitetpsykiatrikommunesocialkonstruktionismeflowparadigmeskiftappreciative inquiryforskningselvværdrecoverypraktikopsporinglegmodul 12 dagtilbudbørntilknytningkonfliktvidenskabsteoriselvpsykologibachelorprojekt