Velkommen til Kim Bach Petersen's virtuelle undervisningsassistent!

Her kan du finde litteraturforslag som supplement til min undervisning på
pædagoguddannelsen VIA University College Campus Horsens.

Besøg også min blog Altid Allerede samt mit Nyhedsflow for Specialiseringen Dagtilbud.

 
konfliktsjovrecoverykommunebørnemiljøorganisationforråelseskolestartportfoliomenneskeretskolesenmodernitetresiliensopgaveskrivningsøgninganerkendelsekommunikationlæringslåskulturmodul 8 dagtilbudtræningvuggestueskolepædagogikmodul 12 dagtilbudløbpodcastfamiliesystemteorisamfundsupervisionvideosorgdidaktikpresencingprofessionsforståelsedannelseetnicitetdagtilbudnarrativ metodemodul 4integrationbørnehavestøjdilemmaundersøgelsesmetodekildekritikgrupperløsningsorienteret metodemeditationflowevalueringtilknytningantropologifaciliteringz-healthmodul 1-3tedselvværdmodul 12 skole fritidsocialkonstruktionismeappreciative inquirymobningkettlebellmagtvitaliseringspsykologineuropædagogiksprognormalitet afvigelsekriminalitetmindfulnessseksualitetevidensvidenskabsteoriungeparadigmeskiftadhdasflegzetlandopdragelsestressmedieridéudviklingpædagogiske læreplaner 2004kognitiv adfærdsterapiborderlinedramikkritikforskningfrivillighedopsporingsocial emotionel læringmusiketikkostbørnsoftwaretrivselpædagoguddannelsennyhedsbrevintelligensforældresamarbejdebachelorprojektstudieteknikdigitalkonventionpraksisfortællingerpositiv psykologimodul 7 social specialudviklingsprojekteradfærdsmodifikationjeg kanlæringsstilemodul 7 dagtilbudlow arousalpsykiatripersonlighedsforstyrrelseseksuelle overgrebpraktiksærligt sensitivsocial arvidentitetbørneperspektivefterværnpædagogiske læreplaner 2018sundhedmotorikahandikapmisbrugøkologisk psykologifagidentitetinklusionvidereuddannelseæstetikudviklingspsykologikonsekvenspædagogikselvpsykologipædagogikomsorgssvigtkønblogalkohol