Velkommen til Kim Bach Petersen's virtuelle undervisningsassistent!

Her kan du finde litteraturforslag som supplement til min undervisning på
pædagoguddannelsen VIA University College Campus Horsens.

Besøg også min blog Altid Allerede samt mit Nyhedsflow for Specialiseringen Dagtilbud.

 
socialkonstruktionismetrivselidéudviklingnyhedsbrevselvværdkildekritikbørneperspektivjeg kanportfoliodannelsez-healthfrivillighedhandikapprofessionsforståelsevuggestuelegløsningsorienteret metodestøjanerkendelseopgaveskrivninginklusionseksualitetborderlineevidenskognitiv adfærdsterapifagidentitetflowsjovselvpsykologisocial emotionel læringvitaliseringspsykologibachelorprojektmenneskeretskolestartpædagoguddannelsennormalitet afvigelsepædagogiske læreplaner 2004etnicitetmindfulnessidentitetmodul 8 dagtilbudintelligenspodcastbørnkommunetedpraksisfortællingermodul 4kettlebellsærligt sensitivpædagogiske læreplaner 2018skolekommunikationmotorikaneuropædagogikmodul 7 dagtilbudvidereuddannelseudviklingspsykologirecoverydigitalkostpositiv psykologievalueringkriminalitetdramikresilienssøgninglæringsstilemodul 12 dagtilbudstressnarrativ metodesorgsupervisionkonsekvenspædagogikefterværnmedieræstetikalkoholadfærdsmodifikationungevidenskabsteoriblogstudieteknikmusikpresencingkonventionforråelsemisbrugfamilieseksuelle overgrebsocial arvlow arousalkritikbørnehavegruppermodul 1-3træningfaciliteringslåskulturdilemmasoftwarekonfliktopdragelsezetlandomsorgssvigtløbmobningsystemteorimodul 7 social specialforskningtilknytningantropologisenmodernitetorganisationparadigmeskiftsocialpædagogikpsykiatrisundhedforældresamarbejdemagtsamfundkøndagtilbudøkologisk psykologimeditationadhdintegrationskolepædagogiksprogudviklingsprojekterbørnemiljømodul 12 skole fritidpraktikopsporingpædagogiketikpersonlighedsforstyrrelsedidaktikappreciative inquiryvideolæringundersøgelsesmetodeasf