Sortering:   |  

Andersen, Jensen, Nielsen & Skaksen (2020). Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår. Gyldendal / Rockwool Fonden. Lokaliseret 27-07-2020 på https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/hvad-vi-ved-om-boern-og-deres-opvaekstvilkaar/

Anvendt KommunalForskning (2011). Opsporing: Opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne: Hvordan finder vi de udsatte børn i tide?. Lokaliseret 07-10-2011 på http://www.akf.dk/opsporing/formidling/

Arrouas (2020). Franske børn skal sidde pænt, danske børn skal spise jord. Da jeg indså, at hvert land har sin egen børneopdragelse. Lokaliseret 11-07-2020 på https://www.zetland.dk/historie/s85EGPQ6-aOMVBmvY-1e7a2

Bonke (2009). Forældres brug af tid og penge på deres børn. Rockwool Fondens Forskningsenhed / Syddansk Universitet.

Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad (2016). Se barnet indefra. Arbejde med tilknytning i daginstitutioner. Hans Reitzels Forlag.

Brodin & Hylander (1998). At blive sig selv. Hans Reitzels Forlag.

Bye Jensen (2003). Måder at tale på. I: BUPL: Børn&Unge 05/2003. Lokaliseret 20-10-2013 på http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/6D8E9B70EEA1BF87C1256CBD0031EC19?opendocument

børnehjernekassen.dk (2011). Børnehjernekassen. Lokaliseret 02-09-2011 på http://www.børnehjernekassen.dk

Dencik & Lauterbach (2002). Mor og far og hendes nye partner. Om børn og familieskift gennem opvæksten i senmoderniteten. I: Hermansen & Poulsen (red.): Samfundets børn. Klim.

Dencik, Schultz Jørgensen & Sommer (2008). Familie og børn i en opbrudstid. Hans Reitzels Forlag.

DR2 (2012). Eksperimentet: Sådan udvikler du dit barns hjerne bedst. Lokaliseret 01-03-2012 på http://www.dr.dk/tv/se/eksperimentet/eksperimentet-sadan-udvikler-du-dit-barns-hjerne-bedst-1-3#!/

Furman (2016). Jeg kan. Et udviklingsprogram baseret på samvirke. Lokaliseret 17-01-2018 på http://www.kidsskills.org/Dansk/jagkandansk.htm

Hansen (2009). Daniel Sterns udviklingsmodel. I: Guldbrandsen (red.): Opvækst og psykisk udvikling. Akademisk Forlag.

Herskind, Jensen, Kjær, Nørgaard, Olesen & Windfeldt (red.) (2005). Guldguiden. Learning Lab Denmark / Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Lokaliseret 22-09-2011 på http://www.sm.dk/Publikationer/Sider/VisPublikation.aspx?Publication=165

Hviid (2004). Barnets alsidige personlige udvikling. Lokaliseret 22-09-2011 på http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/Boern-unge-og-familie/Dagtilbudsomraadet/Dagtilbud/Paedagogiske-laereplaner/Documents/Barnets.pdf

Institut for Kommunikation og Handicap (2017). Barnets udvikling fra 0-6 år. Region Midtjylland. Lokaliseret 17-03-2018 på http://www.sku.rm.dk/kursuscenter/publikationer/

Lindskov (2004). Den elegante afvisning. I: DPU: Asterisk 17/2004. Lokaliseret 22-09-2016 på http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/aktuelt/magasinetasterisk/udenforhierarki/nr17juni2004/040616093607-amp-type-doc.pdf

Mogensen, Helle Overballe (2010). Børn med særlige behov - en praksisguide i rummelighed. Dansk psykologisk Forlag.

nb-ecec.org (2011). Nordic Base of Early Childhood Education and Care. Lokaliseret 31-10-2011 på http://www.nb-ecec.org

nubu.dk (2014). NUBU står for Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge. Lokaliseret 17-09-2014 på http://nubu.dk

Ottesen (2010). Børns velfærd og trivsel. Lokaliseret 26-08-2011 på http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Samfund_Jura/Boerns_velfaerd_og_trivsel.htm

Ottosen, Andreasen, Dahl, Lausten, Rayce & Tagmose (2022). Børn og unge i Danmark: Velfærd og trivsel 2022. VIVE. Lokaliseret 10-01-2023 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-og-unge-i-danmark-velfaerd-og-trivsel-2022-18610/

rendoghop.dk (2017). Rend og hop med Oliver - en forebyggende indsats på børneområde. Lokaliseret 11-01-2017 på http://www.rendoghop.dk/

Ringgaard (2018). Pædagogiske forskere i protest: Vores børneforskning bliver ikke anerkendt. Lokaliseret 24-09-2018 på https://videnskab.dk/kultur-samfund/protest-kvalitativ-forskning-bliver-ikke-anerkendt

Schaffer (1999). Social udvikling. Hans Reitzels Forlag.

Schaffer (2005). At være barn - hvad vil det sige?. I: Schaffer (2005): Børnepsykologi. Hans Reitzels Forlag.

Schaffer (2005). Børnepsykologi. Hans Reitzels Forlag.

Servicestyrelsen (2011). Vidensportalen for Børn og Unge. Lokaliseret 30-09-2011 på http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/

Sommer (2002). Den kulturelle arv. Vi gør som mor og far. I: BUPL: Børn & Unge, nr. 44.

Sommer (2003). Barndomspsykologiske facetter. Systime.

Sommer (2003). Pædagogiske smuler. I: Sommer (2003): Barndomspsykologiske facetter. Systime.

Sommer (2003). Barndomspsykologi - udvikling i en forandret verden. Hans Reitzels Forlag.

Stevnhøj & Gundelach (2011). Doktorleg i børnehaven. Lokaliseret 25-09-2016 på http://www.udviklingsforum.dk/Files/Rapporter/Doktorleg%20i%20b%C3%B8rnehaven_2.pdf

Stevnhøj & Strange (2016). Børn og seksualitet. Hans Reitzels Forlag.

Thomsen (red.) (2016). Unge i Danmark - 18 år og på vej til voksenlivet. Årgang 95 - forløbsundersøgelsen af børn født i 1995. SFI. Lokaliseret 22-06-2016 på http://www.sfi.dk/publikationer/unge-i-danmark-18-aar-og-paa-vej-til-voksenlivet-11892/

Tronick (2007). Still face experiment. Lokaliseret 28-04-2014 på http://youtu.be/apzXGEbZht0

Vidensråd for Forebyggelse (2014). Børn og unges mentale helbred. Lokaliseret 27-01-2019 på http://www.vidensraad.dk/Videntema/born-og-unges-mentale-helbred

Ytterhus (2003). Socialt samvær mellem børn - inklusion og eksklusion i børnehaven. Socialpædagogisk Bibliotek.

Hent denne liste til Zotero 

social arv | omsorgssvigt | anerkendelse | adhd | videnskabsteori | resiliens | paradigmeskift | narrativ metode | kriminalitet | seksuelle overgreb | social emotionel læring | trivsel | børn | unge | familie | inklusion | læring | samfund | udviklingspsykologi | neuropædagogik | kommunikation | leg | video | seksualitet | forskning | asf | børnehave | pædagogiske læreplaner 2004 | opdragelse | motorika | efterværn | vuggestue | dannelse | dagtilbud | tilknytning | modul 12 dagtilbud | modul 7 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | opsporing | modul 12 skole fritid | sundhed