Sortering:   |  

Alfort (2017). Forældre-eksperter overdænger os med gode råd. Måske skulle vi lytte til lidt færre af dem. Lokaliseret 08-11-2017 på https://www.zetland.dk/historie/sOZWABq6-aeW04Gvq-418cf

Alfort (2017). En lærer siger undskyld for grænseløse krav. Har forventningen til forældre taget overhånd?. Lokaliseret 24-10-2017 på https://www.zetland.dk/historie/s8yvEXl0-aeW04Gvq-f0dbd

Alfort (2017). Tænk, hvis du faktisk ikke afgør dit barns fremtid. Lokaliseret 27-09-2017 på https://www.zetland.dk/historie/s8yvEaYA-mOX1ZVqz-6e6b5

Bøjlund (2010). Udvikling i organisationer. I: Pedersen & Foged (red.): Nye tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde. VIA Systime.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (2018). . Lokaliseret 13-03-2018 på https://frivillighed.dk/

Christoffersen, Højen-Sørensen & Laugesen (2014). Daginstitutionens betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt. Lokaliseret 08-10-2016 på http://www.sfi.dk/publikationer/daginstitutionens-betydning-for-boerns-udvikling-3204/

Elverkilde (2017). Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis. Synlig læring og kvalitetsudvikling i dagtilbud. Dafolo.

Jacobsen, Pedersen, Brinck, Iversen, Kiil, Andersen, Hindsholm, Storgaard & Kloppenborg (2018). Slutevaluering af familierettede og forebyggende indsatser i Tidlig Indsats - Livslang Effekt. Lokaliseret 23-01-2018 på https://www.kora.dk/media/8099834/10905_slutevaluering-af-familierettede-og-forebyggende-indsatser-i-tidlig-indsats-livslang-effekt.pdf

Mehlbye & Andersen (red.) (2012). Tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position: Idékatalog. Lokaliseret 24-08-2016 på http://socialstyrelsen.dk/filer/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/idekatalog-om-tidlig-opsporing-af-born-i-en-socialt-udsat-position-opsporingsmodel-pdf.pdf

Miller (2015). Dagtilbudennes organisation, ledelse og kultur. I: Kornerup & Næsby (red.): Kvalitet i dagtilbud. Dafolo.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (2016). Master for en styrket pædagogisk læreplan. Lokaliseret 05-02-2018 på http://socialministeriet.dk/media/18433/master-for-en-styrket-paedagoiske-laereplan.pdf

Mørch (2007). En organisationskulturmodel. I: Mørch (2007): Individ, institution og samfund. Academica.

Professionshøjskolen UCC (2017). Forældresamarbejde - at bygge bro mellem børns livsverdener. Lokaliseret 20-06-2018 på https://youtu.be/r4TbUHuwTd4

Socialstyrelsen (2015). Guide til tidlig opsporing af børn i en udsat position Anvendelse af Opsporingsmodellen. Lokaliseret 24-08-2016 på http://socialstyrelsen.dk/filer/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/model-for-tidlig-opsporing/1-guide-til-tidlig-opsporing-af-born-i-en-udsat-position.pdf

Socialt Udviklingscenter SUS (2018). Omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Lokaliseret 27-04-2018 på https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/omstilling-til-en-tidligere-forebyggende-og-mere-effektiv-indsats-for-udsatte-boern-og-unge/

Sommer (2018). Tidlig start-pædagogik i den fremtidsparate daginstitution - et alternativ. I: Sommer & Klitmøller (red.): Fremtidsparat? Hinsides PISA - nordiske perspektiver på uddannelse. Hans Reitzels Forlag.

Thomsen, Kohl, Jæger, Henze-Pedersen, Karmsteen & Hansen (2019). Læringsmiljøer i danske familier. En kortlægning af de forskellige læringsmiljøer i danske småbørnsfamilier. Lokaliseret 26-06-2019 på https://www.vive.dk/media/pure/13600/3048780

Hent denne liste til Zotero 

social arv | familie | udviklingsprojekter | læring | video | børnehave | pædagogiske læreplaner | organisation | vuggestue | forældresamarbejde | dagtilbud | modul 12 dagtilbud | modul 7 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | opsporing | frivillighed