Sortering:   |  

Alfort (2017). Forældre-eksperter overdænger os med gode råd. Måske skulle vi lytte til lidt færre af dem. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/sOZWABq6-aeW04Gvq-418cf

Alfort (2017). En lærer siger undskyld for grænseløse krav. Har forventningen til forældre taget overhånd?. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/s8yvEXl0-aeW04Gvq-f0dbd

Alfort (2017). Tænk, hvis du faktisk ikke afgør dit barns fremtid. Lokaliseret 17-03-2020 på https://www.zetland.dk/historie/s8yvEaYA-mOX1ZVqz-6e6b5

Alsted & Haslund (2012). Ledelse og medarbejdere. Samarbejdets psykologi. 2. udgave. Samfundslitteratur.

Alsted & Haslund (2019). Ledelse og medarbejdere. Samarbejdets psykologi. 3. udgave. Samfundslitteratur.

Andersen (2019). Pædagogens som leder af børnegrupper og læringsmiljø. 2. udgave. Akademisk Forlag.

Andersen, Jensen, Nielsen & Skaksen (2020). Hvad vi ved om børn og deres opvækstvilkår. Gyldendal / Rockwool Fonden. Lokaliseret 27-07-2020 på https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/hvad-vi-ved-om-boern-og-deres-opvaekstvilkaar/

BUPL (2017). Stærke relationer mellem pædagoger styrke faget. I: BUPL: BUPL: Børn&Unge Forskning, nr. 16, 2017, pp. 40-45. Lokaliseret 03-11-2021 på https://www.epaper.dk/buplforbund/boernogunge/2017/162017/

Buus (2021). Men. I er jo venner i virkeligheden! Sammenstød mellem evidensbaserede anvisninger på socialt samvær og børns sociale liv i børnehaven. I: NTNU: Barn Forskning på barn og barndom i Norden nr. 1 2021: 41-54 ISSN 2535-5449. Lokaliseret 01-09-2021 på https://doi.org/10.5324/barn.v39i1.4032

Bøjlund (2010). Udvikling i organisationer. I: Pedersen & Foged (red.): Nye tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde. VIA Systime.

Børnerådet (2019). Voksne skal være nærværende - ikke kun i nærheden. I: Børnerådet: Analysenotat fra Børnerådet, nr 2/2019, 6. årgang, maj 2019. Lokaliseret 25-01-2020 på https://www.boerneraadet.dk/media/237500/BRD_Boerneindblik_Nr2_2019_Voksne_skal_vaere_naervaerende_tilgaengelig_web.pdf

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (2018). . Lokaliseret 13-03-2018 på https://frivillighed.dk/

Christoffersen, Højen-Sørensen & Laugesen (2014). Daginstitutionens betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt. Lokaliseret 03-10-2022 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/daginstitutionens-betydning-for-boerns-udvikling-5159/

DCUM (2021). Webinar: Børns deltagelse og læring i rutinesituationer. Lokaliseret 11-03-2021 på https://youtu.be/MrgQQJbeky8

Elverkilde (2017). Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis. Synlig læring og kvalitetsudvikling i dagtilbud. Dafolo.

EMU (2019). Veje til inklusion. Lokaliseret 20-04-2020 på https://emu.dk/grundskole/podcast/veje-til-inklusion

Jacobsen, Pedersen, Brinck, Iversen, Kiil, Andersen, Hindsholm, Storgaard & Kloppenborg (2018). Slutevaluering af familierettede og forebyggende indsatser i Tidlig Indsats - Livslang Effekt. Lokaliseret 23-01-2018 på https://www.kora.dk/media/8099834/10905_slutevaluering-af-familierettede-og-forebyggende-indsatser-i-tidlig-indsats-livslang-effekt.pdf

Kamp (2017). Pædagogisk viden - mellem pædagoger. Lokaliseret 27-06-2023 på https://bupl.dk/pjece/paedagogisk-viden-mellem-paedagoger

Lekhal, Zachrisson, Solheim, Moser & Drugli (2016). Betydningen af kvalitet i dagtilbud. Dafolo.

Mehlbye & Andersen (red.) (2012). Tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position: Idékatalog. Lokaliseret 24-08-2016 på http://socialstyrelsen.dk/filer/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/idekatalog-om-tidlig-opsporing-af-born-i-en-socialt-udsat-position-opsporingsmodel-pdf.pdf

Miller (2015). Dagtilbudennes organisation, ledelse og kultur. I: Kornerup & Næsby (red.): Kvalitet i dagtilbud. Dafolo.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (2016). Master for en styrket pædagogisk læreplan. Lokaliseret 01-03-2020 på http://socialministeriet.dk/media/18433/master-for-en-styrket-paedagoiske-laereplan.pdf

Mørch (2007). En organisationskulturmodel. I: Mørch (2007): Individ, institution og samfund. Academica.

Ottosen, Andreasen, Dahl, Lausten, Rayce & Tagmose (2022). Børn og unge i Danmark: Velfærd og trivsel 2022. VIVE. Lokaliseret 10-01-2023 på https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-og-unge-i-danmark-velfaerd-og-trivsel-2022-18610/

Professionshøjskolen UCC (2017). Forældresamarbejde - at bygge bro mellem børns livsverdener. Lokaliseret 20-06-2018 på https://youtu.be/r4TbUHuwTd4

Socialstyrelsen (2015). Guide til tidlig opsporing af børn i en udsat position Anvendelse af Opsporingsmodellen. Lokaliseret 24-08-2016 på http://socialstyrelsen.dk/filer/born/forebyggelse-og-tidlig-indsats/model-for-tidlig-opsporing/1-guide-til-tidlig-opsporing-af-born-i-en-udsat-position.pdf

Socialt Udviklingscenter SUS (2018). Omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Lokaliseret 27-04-2018 på https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/socialt-udsatte/omstilling-til-en-tidligere-forebyggende-og-mere-effektiv-indsats-for-udsatte-boern-og-unge/

Sommer (2018). Tidlig start-pædagogik i den fremtidsparate daginstitution - et alternativ. I: Sommer & Klitmøller (red.): Fremtidsparat? Hinsides PISA - nordiske perspektiver på uddannelse. Hans Reitzels Forlag.

Sunesen (2020). Sådan laver du undersøgelser. Videnskabsteori, metode og analyse. Hans Reitzels Forlag.

Thomsen, Kohl, Jæger, Henze-Pedersen, Karmsteen & Hansen (2019). Læringsmiljøer i danske familier. En kortlægning af de forskellige læringsmiljøer i danske småbørnsfamilier. Lokaliseret 26-06-2019 på https://www.vive.dk/media/pure/13600/3048780

Top-Nørgaard (2019). Tre forskningsperspektiver på kritikken af pædagoguddannelsen. Lokaliseret 29-10-2019 på https://ruc.dk/tre-forskningsperspektiver-paa-kritikken-af-paedagoguddannelsen

Vidensråd for forebyggelse (2021). Mental sundhed og psykisk sygdom hos 0-9-årige børn. Lokaliseret 02-09-2021 på http://www.vidensraad.dk/content/mental-sundhed-og-psykisk-sygdom-hos-0-9-%C3%A5rige-b%C3%B8rn-0

Hent denne liste til Zotero 

social arv | omsorgssvigt | videnskabsteori | resiliens | trivsel | børn | unge | familie | psykiatri | udviklingsprojekter | professionsforståelse | inklusion | læring | video | forskning | børnehave | børnemiljø | organisation | vuggestue | grupper | forældresamarbejde | dagtilbud | presencing | børneperspektiv | low arousal | modul 12 dagtilbud | modul 7 dagtilbud | modul 8 dagtilbud | opsporing | bachelorprojekt | undersøgelsesmetode | pædagoguddannelsen | podcast | frivillighed | pædagogiske læreplaner 2018 | zetland | rutinesituationer